Ludvík Vaculík - Hlavní stránka Ludvik Vaculik
* 23.7.1926     † 6.6.2015
PROZAIK, FEJETONISTA a PUBLICISTA
 

Bibliografie / Slovník čs. spisovatelů od roku 1945


  Domů

 -> Životopis
 -> Sborník k 50. narozeninám
 -> Články k 80. narozeninám
 -> Sborník k 85. narozeninám
 -> Články na rozloučenou
 -> Tvorba
 -> Edice Petlice
 -> Charta 77
 -> Lidové noviny
 -> Literární noviny
 -> Časopis Obsah
 -> Fejetony
 -> Vydáno v zahraničí
 OBNOVIT Bibliografie
 • Slovník čs. spisovatelů od roku 1945
 • Databáze ANL
 • -> Rozhovory
   -> StB
   -> Další texty
   -> Video
   -> Fotografie
   -> Vystavy
   -> Prameny
   -> Odkazy
   -> O webu

  Slovník čs. spisovatelů od roku 1945

  autor hesla: Bohumil Svozil

  Bibliografie do roku 1998

  Beletrie:
  Na farmě mládeže (reportáž, 1958);
  Rušný dům (próza, 1963);
  Vidět svět novýma očima (rozhl. pořady, 1965, ed. J. Branžovský);
  Sekyra (román, 1966);
  Morčata (román, Toronto 1977; 1991);
  Český snář (próza deníková, Toronto 1983; 1990);
  Jaro je tady (fejetony, Köln am Rhein 1988; 1990);
  Srpnový rok (fejetony, 1990);
  Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského (parodistické písně, 1990);
  Stará dáma se baví (fejetony, 1991);
  Jak se dělá chlapec (román, 1993);
  Poco rubato (vzájemná korespondence s I. Kadlečíkem z let 1969 – 1989, Bratislava 1994);
  Milí spolužáci! (deníky a dopisy z let 1939 – 1949, obsahuje: Kniha indiánská, Kniha dělnická, Kniha studentská; první a druhá část Köln am Rhein 1986, společně s třetí částí 1995);
  Nad jezerem škaredě hrát (fejetony z let 1990 – 1995, 1996, ed. J. Slomek);
  Nepaměti. 1969 – 1972 (1998).

  Příspěvky ve sbornících:
  Hlasy z domova 1975 (Köln am Rhein 1976);
  Uzel pohádek (něm. s tit. Die Zauberwurzel, München 1978; česky 1991);
  …a co si o tom myslíte vy? (München 1986);
  Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež (Köln am Rhein 1988);
  Benefice (Toronto 1990).

  Uspořádal a vydal:
  Čára na zdi. Československé fejetony 1975 – 1976 (Köln am Rhein 1977, též přisp.); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968 – 1978 (něm. s tit. Stunde namens Hoffung. Almanach tschechischer Literatur 1968 – 1978, Luzern – Frankfurt am Main 1978; česky: Toronto 1980, s J. Grušou, M. Uhdem a J. Lopatkou, který neuveden, též přisp.);
  Sólo pro psací stroj. Československý fejeton 1976 - 1979 (Köln am Rhein 1984, též přisp.);
  Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991).

  Literatura:
  referáty o knize Sekyra:
  I. Klíma, Orientace 1967, č. 1-2;
  J. Opelík, Host do domu 1967, č. 3, též in Nenáviděné řemeslo (1969);
  M. Jungmann, Slovenské pohĺady (Bratislava) 1968, č. 1, též in Obléhání Tróje (1969);
  V. Černý, Host do domu 1968, č. 3, též in Tvorba a osobnost 1 (1992);
  J. Lopatka, Sešity pro mladou literaturu 1968, č. 21, též in Slovenské pohĺady (Bratislava) 1968, č. 6, též in Předpoklady tvorby (1991);
  A. Haman, Plamen, č. 7; J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (samizdat 1980; 1996);
  M. Suchomel in Literatura z času krize (1992);

  referáty o knize Morčata:
  P. Tigrid, Svědectví (Paris) 11, 1971/72, s. 333;
  A. J. Liehm, Listy (Roma) 1974, č. 4;
  J. Vohryzek, Literární noviny 1991, č. 47;
  J. Pechar, Literární noviny 1992, č. 6;
  J. Vohryzek, Literární noviny 1992, č. 10;

  referáty o knize Český snář:
  J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (samizdat 1980; 1997), též in Obrys (München) 1981, č. 1;
  V. Karfík, Kritický sborník (samizdat) 1981, č. 1, též in Česká literatura 1990, s. 255;
  A. J. Liehm, Listy (Roma) 1981, č. 3-4; S. Richterová, Listy (Roma) 1983, č. 3, též in Slova a ticho (München 1986; 1991); táž (šifra S. R.), Svědectví (Paris), 18, 1983/84, s. 523;
  V. Havel: předmluva k angl. a franc. vydání Českého snáře, 1983, též in Do různých stran (1190);

  referáty o knize Hlasy nad rukopisem Českého snáře (samizdat 1981; s tit. Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře, 1991):
  Diskuse o V. Snáři, Proměny (New York) 1985, č. 2 (přisp. K. Chvatík, A, Měšťan, J. Mlynárik, K. Trinkewitz, J. Vladislav, O. Neveršilová a V. Škutina);
  M. Jungmann, Tvar 1991, č. 9;
  M. Exner, Tvar 1991, č. 20;
  V. Svatoň, Tvar 1991, č. 30;
  J. Lukeš, Lidové noviny 7. 8. 1991;
  K. Chvatík, A - Almanach autorů 1991, č. 3;

  referáty o knize Milí spolužáci! (též k něm. vyd.):
  S. Richterová, Svědectví (Paris) 20, 1986/87, s. 937;
  P. Janoušek, Tvar 1995, č. 11;
  J. Lukeš, Literární noviny 1995, č. 27;
  J. Pechar, Literární noviny 1995, č. 27;
  J. Peňás, Lidové noviny 10. 6. 1995, příloha Národní 9;
  M. Žilina, Kritická Příloha Revolver Revue 1995, č. 3;

  V. Havel: předmluva, in A Cup of Coffee with my Interrogator (výbor fejetonů, London 1987);
  Bibliografie edice Petlice, Nové knihy 1990, č. 7-23;
  J. Chuchma: ref. Jaro je tady, Tvar 1990, č. 4;
  F. Benhart: Dřevo má být ze dřeva, Tvorba 1991, č. 27;
  M. Petříček: ref. Srpnový rok, Tvar 1991, č. 6 (též o Jaro je tady);

  referáty o knize Stará dáma se baví:
  V. Novotný, Nové knihy 1991, č. 19;
  M. Zelinský, Tvar 1991, č. 25;

  referáty o knize Jak se dělá chlapec:
  J. Lukeš, Lidové noviny 2. 12.1993, příloha Národní 9;
  P. Janoušek, Tvar 1994, č. 5;
  J. Pechar, Literární noviny 1994, č. 6;
  J. Vohryzek, Respekt 1994, č. 17;
  M. Špirit, Kritický sborník 1994, č. 4);
  J. Peňás, Lidová demokracie 4. 1. 1995;

  P. Janoušek: Román proti románu, Tvar 1994, č. 16 (též o knize L. Procházkové Smolná kniha), též in sb. Literatura v literatuře (1995);
  (k sedmdesátinám): M. Jungmann, Lidové noviny 27. 7. 1996, příloha Národní 9;
  I. Klíma, Lidové noviny 23. 7. 1996;
  J. Peňás: ref. Nad jezerem škaredě hrát, Respekt 1996, č. 15


  Interview:
  F. Rentsch, Listy (Roma) 1973, č. 2;
  J. Lederer in České rozhovory (Köln am Rhein 1979; 1991);
  A. J. Liehm in Generace (Köln am Rhein 1988; 1990);
  J. Štolba, Literární noviny 1993, č. 25;
  Z. Petráček, Respekt 1994, č. 52;
  J. Červenková, Nové knihy 1995, č. 13;
  M. Špirit, Kritická Příloha Revolver Revue 1995, č. 1;
  M. Nyklová, Svobodné slovo 19. 7. 1996.  nahoru
  WebarchivJsme na Facebooku
  100% obsahu spravováno systémem iRES.