Ludvík Vaculík - Hlavní stránka Ludvik Vaculik
* 23.7.1926     † 6.6.2015
PROZAIK, FEJETONISTA a PUBLICISTA
 

Tvorba / 1989 Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského


  Domů

 -> Životopis
 -> Sborník k 50. narozeninám
 -> Články k 80. narozeninám
 -> Sborník k 85. narozeninám
 -> Články na rozloučenou
 OBNOVIT Tvorba
 • 1958 Na farmě mládeže
 • 1963 Rušný dům
 • 1965 Vidět svět novýma očima
 • 1966 Sekyra
 • 1967 projev na IV. sjezdu Svazu čsl. spisovatelů
 • 1968 Dva tisíce slov
 • 1969 Deset bodů
 • 1970 Morčata
 • 1976 Československý fejeton/fejtón 1975-1976
 • 1977 Československý fejeton/fejtón 1976-1977
 • 1978 Hodina naděje
 • 1978 Československý fejeton/fejtón 1977-1978
 • 1979 Československý fejeton/fejtón 1978-1979
 • 1981 Hlasy nad rukopisem "Českého snáře"
 • 1981 Český snář
 • 1986 Milí spolužáci!
 • 1987 Jaro je tady
 • 1989 Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského
 • 1990 Srpnový rok
 • 1991 Ach Stifter
 • 1991 Stará dáma se baví
 • 1993 Jak se dělá chlapec
 • 1993 Radosti radosti
 • 1994 Poco rubato
 • 1996 Nad jezerem škaredě hrát
 • 1998 Nepaměti /1969-1972/
 • 2001 Cesta na Praděd
 • 2002 Poslední slovo
 • 2002 Loučení k panně
 • 2003 Vážený pane Mikule
 • 2006 Polepšené pěsničky
 • 2007 Hodiny klavíru
 • 2008 Dřevěná mysl
 • 2008 Petr má medvěda nebo co
 • 2009 Tisíce slov
 • 2011 Rušný dům
 • 2011 Koza na trati
 • 2012 Říp nevybuchl
 • 2012 Korespondence Janouch / Vaculík
 • 2015 Další tisíce. Jonáš a obluda.
 • 2015 Jsme v nebi
 • -> Edice Petlice
   -> Charta 77
   -> Lidové noviny
   -> Literární noviny
   -> Časopis Obsah
   -> Fejetony
   -> Vydáno v zahraničí
   -> Bibliografie
   -> Rozhovory
   -> StB
   -> Další texty
   -> Video
   -> Fotografie
   -> Vystavy
   -> Prameny
   -> Odkazy
   -> O webu

  Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského

  Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského vyšly poprvé v samizdatu. Na titulním listu je uvedeno: Nalezl a vydává Ludvík Vaculík. Praha, 4. 8. 1989. V seznamu knih vydaných v Petlici tento útlý svazeček ale uveden není. Dále Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského vyšly v roce 1990 ve dvacetitisícovém nákladu v Nakladatelství a vydavatelství Scéna, doplněné několika fotografiemi. Do třetice tento text najdeme na konci knihy Polepšené pěsničky.

      1989            1990            2006

   -- 368 kB -- -- 422 kB -- -- 688 kB --

  Slovo úvodem ...

  V poslední době se náš lid zas dobrovolně schází v ulicích a na náměstích, aby vyjádřil svůj názor, náladu či přání. Při tom však ke zřetelnému vyjádření kupodivu málo dochází: jedinci mají bez technických pomůcek slabý hlas, hesla volaná společně mají omezený výraz a psané věty se nedožívají více než několika minut. Na delší projevy nemůže dojít iproto, že účastníci se musejí často rychle přemisťovat, hnáni ranami obušků či proudem vody.
  Při podobných příležitostech lid všech dob a národů šel do událostí vybaven nějakými nástroji, pomůckami, přinejmenším však programovými písněmi. Také vzrušené chvíle našich dějin se vyznačovaly písněmi: náboženskými, vlasteneckými, vojenskými či dělnickými. V dnešní převratné době jsme zatím neslyšeli na ulici či na náměstí jinou společnou píseň než - státní hymnu! Účastníci manifestací a demonstrací už téměř neznají dřívější písně pochodové, pohybové a náladové, z nichž by se ostatně těžko vybíraly písně vystihující dnešní potřebu.
  Vydavatel tohoto malého zpěvníku proto přichází co nejrychleji s několika novými písněmi, jež se podle jeho mínění hodí na dnešní ulici a náměstí. Opět se blíží některá výročí, starší i novější, k nimž z rozmyslu vlády přibylo výročí "lednové pendrekiády" spojené navždy se vzpomínkou na hrdinský čin Jana Palacha. Jsou to písně inspirované Karlem Havlíčkem Borovským: totiž úžasnou shodou jeho tehdejšího a našeho dnešního poměru k pánům, k policii a k byrokracii. Tuto shodu si uživatel zpěvníčku potvrdí nahlédnutím do "Přílohy", v níž je reprodukováno několik Havlíčkových písní.
  Pro nejmladší generaci našich vlastenců, která se cítí v opozici k režimu, jehož úpadek si však přisvojila až do zapomenutí i těch kdysi nejznámějších písní, připojuje vydavatel k některým písním noty.
  Uvažujeme někdy o tom, kde by v dnešní době stál a jak by dopadl například Karel Čapek, Vladislav Vančura, Jaroslav Hašek, Ivan Olbracht; to jmenujeme jen ty, které si dnešní režim počítá za své předzvěsty, podobně jako ze starších Němcovou, Nerudu a v určitém významu právě i Karla Havlíčka.
  Po takových salónních úvahách dostává socialistická literární kriminalistika tímto zpěvníčkem havlíčkovských písní příležitost uslyšet odpověď na onu abstraktní otázku.
  Učte se těm písním a vyhledávejte krom toho i starší písně vlastenecké a revoluční. Zpívejte si v rodinách, v čekárnách a dopravních prostředcích. Zakládejte kroužky. Zpěv je možno vznést i v postranních ulicích, zatímco sbory nepřátel vašeho zpěvu stojí na hlavním náměstí. Notový zápis uvedený zde je jen pro nácvik; píseň se nese dále, zpíváte-li ji co nejvýše v přiměřené tónině.
  Vydavatel zpěvníčku dává při této příležitosti vlasteneckým zpěvákům k úvaze založení celostátního pěveckého sboru "Havlíček". Sbor by pracoval rozptýleně v místních kroužcích a jeho celostátní ráz byl by v tom, že jeho části by - každá ve své obci, ulici či náměstí, v hostinci či klubovně - zpívaly v určité dny současně.
  Vydavatel si bude pokládat za úspěch, čest a slavnostní povinnost soustřeďovat dílčí a vydávat souhrnné zprávy o založení, nácviku a vystoupení jednotlivých částí celostátního pěveckého sboru "Havlíček".
  V Praze 18. července 1989 

  havlicek.pdf (1 483 kB)  

  nahoru
  WebarchivJsme na Facebooku
  100% obsahu spravováno systémem iRES.