Bibliografie

Slovník čs. spisovatelů od roku 1945

autor hesla: Bohumil Svozil

Bibliografie do roku 1998

Beletrie:

Na farmě mládeže (reportáž, 1958);
Rušný dům (próza, 1963);
Vidět svět novýma očima (rozhl. pořady, 1965, ed. J. Branžovský);
Sekyra (román, 1966);
Morčata (román, Toronto 1977; 1991);
Český snář (próza deníková, Toronto 1983; 1990);
Jaro je tady (fejetony, Köln am Rhein 1988; 1990);
Srpnový rok (fejetony, 1990);
Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského (parodistické písně, 1990);
Stará dáma se baví (fejetony, 1991);
Jak se dělá chlapec (román, 1993);
Poco rubato (vzájemná korespondence s I. Kadlečíkem z let 1969 – 1989, Bratislava 1994);
Milí spolužáci! (deníky a dopisy z let 1939 – 1949, obsahuje: Kniha indiánská, Kniha dělnická, Kniha studentská; první a druhá část Köln am Rhein 1986, společně s třetí částí 1995);
Nad jezerem škaredě hrát (fejetony z let 1990 – 1995, 1996, ed. J. Slomek);
Nepaměti. 1969 – 1972 (1998).

Příspěvky ve sbornících:

Hlasy z domova 1975 (Köln am Rhein 1976);
Uzel pohádek (něm. s tit. Die Zauberwurzel, München 1978; česky 1991);
…a co si o tom myslíte vy? (München 1986);
Jaro 1968. Čítanka pro děti a mládež (Köln am Rhein 1988);
Benefice (Toronto 1990).

Uspořádal a vydal:

Čára na zdi. Československé fejetony 1975 – 1976 (Köln am Rhein 1977, též přisp.); Hodina naděje. Almanach české literatury 1968 – 1978 (něm. s tit. Stunde namens Hoffung. Almanach tschechischer Literatur 1968 – 1978, Luzern – Frankfurt am Main 1978; česky: Toronto 1980, s J. Grušou, M. Uhdem a J. Lopatkou, který neuveden, též přisp.);
Sólo pro psací stroj. Československý fejeton 1976 - 1979 (Köln am Rhein 1984, též přisp.);
Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře (1991).

Literatura:

referáty o knize Sekyra:
I. Klíma, Orientace 1967, č. 1-2;
J. Opelík, Host do domu 1967, č. 3, též in Nenáviděné řemeslo (1969);
M. Jungmann, Slovenské pohåady (Bratislava) 1968, č. 1, též in Obléhání Tróje (1969);
V. Černý, Host do domu 1968, č. 3, též in Tvorba a osobnost 1 (1992);
J. Lopatka, Sešity pro mladou literaturu 1968, č. 21, též in Slovenské pohåady (Bratislava) 1968, č. 6, též in Předpoklady tvorby (1991);
A. Haman, Plamen, č. 7; J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (samizdat 1980; 1996);
M. Suchomel in Literatura z času krize (1992);

referáty o knize Morčata:

P. Tigrid, Svědectví (Paris) 11, 1971/72, s. 333;
A. J. Liehm, Listy (Roma) 1974, č. 4;
J. Vohryzek, Literární noviny 1991, č. 47;
J. Pechar, Literární noviny 1992, č. 6;
J. Vohryzek, Literární noviny 1992, č. 10;

referáty o knize Český snář:

J. Pechar in Nad knihami a rukopisy (samizdat 1980; 1997), též in Obrys (München) 1981, č. 1;
V. Karfík, Kritický sborník (samizdat) 1981, č. 1, též in Česká literatura 1990, s. 255;
A. J. Liehm, Listy (Roma) 1981, č. 3-4; S. Richterová, Listy (Roma) 1983, č. 3, též in Slova a ticho (München 1986; 1991); táž (šifra S. R.), Svědectví (Paris), 18, 1983/84, s. 523;
V. Havel: předmluva k angl. a franc. vydání Českého snáře, 1983, též in Do různých stran (1190);

referáty o knize Hlasy nad rukopisem Českého snáře (samizdat 1981; s tit. Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře, 1991):

Diskuse o V. Snáři, Proměny (New York) 1985, č. 2 (přisp. K. Chvatík, A, Měšťan, J. Mlynárik, K. Trinkewitz, J. Vladislav, O. Neveršilová a V. Škutina);
M. Jungmann, Tvar 1991, č. 9;
M. Exner, Tvar 1991, č. 20;
V. Svatoň, Tvar 1991, č. 30;
J. Lukeš, Lidové noviny 7. 8. 1991;
K. Chvatík, A - Almanach autorů 1991, č. 3;

referáty o knize Milí spolužáci! (též k něm. vyd.):

S. Richterová, Svědectví (Paris) 20, 1986/87, s. 937;
P. Janoušek, Tvar 1995, č. 11;
J. Lukeš, Literární noviny 1995, č. 27;
J. Pechar, Literární noviny 1995, č. 27;
J. Peňás, Lidové noviny 10. 6. 1995, příloha Národní 9;
M. Žilina, Kritická Příloha Revolver Revue 1995, č. 3;
V. Havel: předmluva, in A Cup of Coffee with my Interrogator (výbor fejetonů, London 1987);
Bibliografie edice Petlice, Nové knihy 1990, č. 7-23;
J. Chuchma: ref. Jaro je tady, Tvar 1990, č. 4;
F. Benhart: Dřevo má být ze dřeva, Tvorba 1991, č. 27;
M. Petříček: ref. Srpnový rok, Tvar 1991, č. 6 (též o Jaro je tady);

referáty o knize Stará dáma se baví:

V. Novotný, Nové knihy 1991, č. 19;
M. Zelinský, Tvar 1991, č. 25;

referáty o knize Jak se dělá chlapec:

J. Lukeš, Lidové noviny 2. 12.1993, příloha Národní 9;
P. Janoušek, Tvar 1994, č. 5;
J. Pechar, Literární noviny 1994, č. 6;
J. Vohryzek, Respekt 1994, č. 17;
M. Špirit, Kritický sborník 1994, č. 4);
J. Peňás, Lidová demokracie 4. 1. 1995;
P. Janoušek: Román proti románu, Tvar 1994, č. 16 (též o knize L. Procházkové Smolná kniha), též in sb. Literatura v literatuře (1995);
(k sedmdesátinám): M. Jungmann, Lidové noviny 27. 7. 1996, příloha Národní 9;
I. Klíma, Lidové noviny 23. 7. 1996;
J. Peňás: ref. Nad jezerem škaredě hrát, Respekt 1996, č. 15

Interview:

F. Rentsch, Listy (Roma) 1973, č. 2;
J. Lederer in České rozhovory (Köln am Rhein 1979; 1991);
A. J. Liehm in Generace (Köln am Rhein 1988; 1990);
J. Štolba, Literární noviny 1993, č. 25;
Z. Petráček, Respekt 1994, č. 52;
J. Červenková, Nové knihy 1995, č. 13;
M. Špirit, Kritická Příloha Revolver Revue 1995, č. 1;
M. Nyklová, Svobodné slovo 19. 7. 1996.