Prameny

Prameny

Acta: čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, 1987, roč. 1., č. 3-4, s. 35-91.

BALAŠTÍK, Miroslav. Vysvobodil mě až Brežněv… Host, 13. 6. 2007, roč. 23, č. 6, s. 15-17.

BARTOŠ, František. Národní písně moravské. Kniha první. Písně baladické. 2. vyd. Praha, ERM 1995. 141 s.

BLAŽEK, Petr - SCHOVÁNEK, Radek. Vznik Charty 77 očima StB. Respekt. 9. 1. 2006, roč. 17 , č. 2, s. 18.

BOROVIČKA, Michael. Jen dva tisíce slov. Mladý svět, 1999, č. 33, s. 50-51.

ČERVENKOVÁ, Jana. Jak se dělá Vaculík. Nové knihy, 5. 4. 1995, č. 13, s. 10.

Česká národní bibliografie, databáze Národní knihovny České republiky

IV. sjezd Svazu československých spisovatelů. Protokol. Praha 27. - 29. června 1967. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel 1968. 219 s.

ČULÍK, Jan. Rozhovor. Britské listy, 15. 11. 2004. <www.blisty.cz>.

FOLDYNA, Lukáš. Dvě nejdůležitější noty Ludvíka Vaculíka. Host, 2007, roč. 23, č. 10, s. 21-22.

GRUNTORÁD, Jiří. Katalog knih českého exilu 1948 - 1994. Libri prohibiti. Sestavil Jiří Gruntorád. Praha: Nakladatelství PRIMUS 1995. 394 s.

GRUŠA, Jiří. Mimner aneb Hra o smrďocha. 1. vyd. Praha : Odeon 1991. 131 s.

GRUŠA, Jiří - UHDE, Milan - VACULÍK, Ludvík. Hodina naděje. Almanach české literatury 1968 - 1978. Uspořádali Jiří Gruša, Milan Uhde a Ludvík Vaculík v Praze 1978. 747 s. Edice Petlice.

GRUŠA, Jiří - UHDE, Milan - VACULÍK, Ludvík. Hodina naděje. Almanach české literatury 1968 - 1978. Uspořádali Jiří Gruša, Milan Uhde a Ludvík Vaculík v Praze 1978. Toronto : Sixty-Eight Publishers 1980. 444 s.

HANÁKOVÁ, Jitka. Edice českého samizdatu 1972-1991. 1. vyd. Praha : Národní knihovna České republiky 1997, 368 s.

HAVEL, Václav. Do různých stran. Eseje a články z let 1983-1989. Praha : Lidové noviny 1990. 527 s.

HOLEC, Petr - PEČINKA, Bohumil. Na Hradě ztratil život. Reflex, 22. 12. 2011, roč. 22, č. 51, s. 66-72.

HORÁK Ondřej. O mně se všechno ví. Lidové noviny, 20.6. 2009, roč. 22, č. 143, s. 13-14.

HORÁK, Ondřej. Rozhodl jsem se, že nostalgii ukončím. Lidové noviny, 4. 9. 2007, roč. 20, č. 206, s. 20.

HVÍŽÏALA, Karel. Causa Ludvík Vaculík. Reflex, červenec 2006, č. 29, s. 58-61

HVÍŽÏALA, Karel. Dialogy. Praha : Torst 1997. 378 s.

HVÍŽÏALA, Karel. Spisovatel, redaktor a smířlivý rváč. Mladá fronta Dnes, 29. 8. 2005, roč. 16, č. 202, s. 6.

CHUCHMA, Josef. Hospodář. Respekt, 14. 5. 2012, roč. 23, č. 20, s. 62.

CHURAŇ, Milan. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. 1. vyd. Praha : Libri 1994. 687 s.

IWASHITA, Daniela. Nechcete vidět můj klavír? Lidové noviny, 8. 9. 2007, roč. 20, č. 210, příloha Orientace, s. VI

IWASHITA, Daniela. Vaculíkovy nové šaty. Lidové noviny, 30. května 2009, roč. 22, č. 125, příloha Orientace, s. 22.

IWASHITA, Daniela. Život je víc než psaní. Lidové noviny, 21. října 2008, roč. 21, č. 248, s. 18.

JANOUŠEK, Pavel. Logo Vaculík aneb Deník a korespondence jako pokleslá literatura pro vzdělance. Tvar, 1. 6. 1995, roč. 6, č. 11, s. 11.

JUNGMANN, Milan. Čekám na tu knihu. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 1.

JUNGMANN, Milan. V obklíčení příběhů. 1. vyd. Brno, Atlantis 1997. 248 s.

JUST, Vladimír. Poklona není můj obor: [úvahy posttelevizní a jiné z let 1990-1995].1. vyd. Praha : Academia 1996. 212 s.

JůZL, Jindřich - DVOŘÁK, Joachim. Indián Ludvík Vaculík. Labyrint revue, 1993, roč. 3, č. 6, s. 4.

KAČER, Jan. Když poprvé ťali, dřevo zavzdychalo. Literární noviny, 13. 9. 2012, roč. 23, č. 37, s. 12.

KALENSKÁ, Renata. Prezidentování jsem radši nechal Havlovi. Lidové noviny, 22. 7. 2006, s. 11.

KARFÍK, Vladimír. Drahý pane Beneš. Literární noviny, 6. 5. 1998, roč. 9, č. 18, s. 7.

KLÍMA, Ivan. Méně známý Ludvíkův čin. Lidové noviny, 22. 7. 2006, roč. 19, s. 13.

KLIMENT, Alexandr. Arcikníže české literatury. Literární noviny, 26. 6. 2006, roč. 17, č. 26, s. 2.

KLIMENT, Alexandr. Neschůdný člověk. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 16.

KOHOUT, Pavel. Původní rozhovor LV v LN. LN - Ludvíkovy noviny. Padesátník pro literaturu a Vaculíka. 23. července 1976. Číslo 1. Nestránkováno [86 s.], 30 x 16 cm, celoplátěná vazba se zlatotiskem.

KONČELÍK, Jakub. Dva tisíce slov; zrod a důsledky nečekaně vlivného provolání. Soudobé dějiny, 2008, roč. 15, č. 3-4, s. 485-544.

KOSATÍK, Pavel. Hlavní vaculíkovská otázka. Lidové noviny, 22. 7. 2006, roč. 19, s. 13.

KOSTŘICOVÁ, Blanka. Zápisy pamětníkovy. Proglas : kultura, literatura, náboženství, červenec 2008, roč. 19, č. 4, s. 47.

KRAMER, Alexandr. Ludvík Vaculík už na žádná slova nedá a dva tisíce by jich teď určitě nepsal. Právo, 31. 10. 1997, roč. 7, č. 255, s. 8.

KYNDROVÁ, Dana. Nepolepšitelná víra v lepší budoucnost. 1. vyd. Praha : Prostor 1998. 144 s.

LANDOVSKÝ, Pavel. Soukromá vzpoura. Rozhovor s Karlem Hvížďalou. 2. vyd. Praha : Mladá fronta 1990, s. 64-67.

LEDERER, Jiří. České rozhovory. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel 1991. 367 s.

LEDERER, Jiří. Rozhovor z roku 1975. Na otázky Jiřího Lederera odpovídal Ludvík Vaculík. B. m. : 1977. 43 s. Edice Petlice.

LJUBKOVÁ, Marta. Taková láska. Literární noviny, 23. 12. 2002, roč. 13, č. 52/1, s. 9.

LUDVÍKOVÁ, Libuše. Poslední slovo. Zvuk zlínského kraje, jaro 2002, s. 123-126.

LN - Ludvíkovy noviny. Padesátník pro literaturu a Vaculíka. 23. července 1976. Číslo 1. Nestránkováno [86 s.], 30 x 16 cm, celoplátěná vazba se zlatotiskem.

LUKEŠ, Jan. Jak se kalila normalizační ocel. Týden, 25. 5. 1998, roč. 5, č. 22, s. 62-63.

LUKEŠ, Jan. Jaký režim jsem pomáhal stvořit. Literární noviny, 6. 7. 1995, roč. 6, č. 27, s. 7.

LUKEŠ, Jan. Vaculíci jsou umínění. Týden, 1995, č. 14, s. 65.

MACHÁČEK, Vítězslav. 50 českých autorů posledních padesáti let. 1. vyd. Praha : Československý spisovatel 1970. 211 s.

MALECKÝ, Robert. Písařky, obálky a jeden omyl. Lidové noviny, 8. 1. 2007, roč. 20, č. 6 , s. II.

McLENEHANOVÁ, Martina. Každý večer děkuji svému andělu strážnému. Xantypa,  květen 2010, roč. 16, s. 70-73.

MCLENEHANOVÁ, Martina. Kozy hodné pozorování. Literární noviny, 18. 11. 2011, roč. 22, č. 46, s. 19.

MEIER, Jan. Co napadne spisovatele Ludvíka Vaculíka a jeho ženu Marii, když se řekne veřejná knihovna. Čtenář, 1995, roč. 47, č. 5, s. 171.

MERTA, Vladimír. Zpěvák písní. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 8.

MICHALEC, Libor. Ludvík vychovatel. Koktejl, červenec/srpen 1996, č. 7/8, s. 14-18.

MICHNIK, Adam. Szanowny Panie Ludviku. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 7.

MRÁZEK, Ondřej. Tož tak, mělo to celé nebýt. Literární noviny. 26. 4. 2010, roč. 21, č. 17, s. 4.

NĚMEC Jan. Možná by se můj život odvíjel jinak. Host, 2007, roč. 23, č. 10 , s. 7- 11.

NĚMEČEK, Tomáš. I bída má dnes vyšší úroveň než tehdy. Hospodářské noviny, 27. 10. 2008, roč. 52, č. 211, s. 11.

NĚMEČEK, Tomáš. Ludvík Vaculík: O úpadku a kažení zeměkoule. Víkend - Magazín Hospodářských novin, 10. 3. 2006, č. 10, s. 6-11.

NĚMEČEK, Tomáš. Přemýšlím o jedné takové věci. S Ludvíkem Vaculíkem o dnešních poměrech. Respekt, 30.8.1999, roč. 10, č. 36, s. 18.

NEVIDALOVÁ, Šárka. Za básní se sám nevydám. Tvar, 10. 12. 1998, roč. 9, č. 21, s. 8.

NYKLOVÁ, Milena. Dělám jen to, co chci. Svobodné slovo.19. 7. 1996, roč. 88, č. 167,  s. 1.

OSVALDOVÁ, Barbora – KOPÁČ, Radim. O fejetonu, s fejetonem : (sborník textů k žánru). Vyd. 1. V Praze : Karolinum, 2007. 103 s.

PATOČKA Jakub. Havlíček, Peroutka, Vaculík. Literární noviny, 24. 7. 2006, roč. 17, č. 30, s. 7.

PEČINKA, Bohumil. Útěk do nezávazna? Reflex, 1. 11. 1993, roč. 4, č. 45, s. 22-24.

PECHAR, Jiří. Ludvík Vaculík zpívající. A2 kulturní týdeník, 18. 4. 2007, roč. 3, č. 16, s. 7

PECHAR, Jiří. Vaculíkova antižurnalistika. Literární noviny, 22. 4. 2002, č. 17, s. 8.

PECHAR, Jiří. Vaculíkova konfrontace s vlastní minulostí. Literární noviny, 6. 7. 1995, roč. 6, č. 27, s. 6-7.

PEŇÁS, Jiří. Každý touží po souladu. Týden, 2. 6. 2003, roč. 10., č. 23, s. 36.

PEŇÁS, Jiří. Muž na koni, jeden na voze. Týden, 4. 9. 2006, roč. 12, č. 36, s. 72

PEŇÁS, Jiří. Myslel jsem na Gándhího. Týden, 23. 6. 2008, roč. 15, č. 25, s. 46.

PEŇÁS, Jiří. Poutník Vaculík. Instituce pro vlastní potřebu. Týden, 13. 8. 2001, roč. 8, č. 33, s. 64-65

PEŇÁS, Jiří. Vaculíkovo zrcadlo podél cest. Týden, 2002, roč. 9, č. 50, s. 76-77.

PEŇÁS, Jiří. Věčné jaro patriarchovo. Respekt, 9. 4. 1996, roč. 7, č. 15, s. 18.

PEŇÁS, Jiří. Všechno důležité jsem se naučil u koz. Lidové noviny, 2. 12. 2011, roč. 24, č. 281, s. 9.

PETRÁČEK, Zbyněk. Demokracie není pro každého. Respekt, 27. 12. 1994, č. 52, s. 10.

PILÁTOVÁ, Agáta. Demokracie je překonaná! Týdeník Rozhlas, 27. 11. 2012, roč. 22, č. 49, s. 12-14.

Pohádky z Moravy. Zlín : Krajská knihovna Františka Bartoše, 2004. 160 s.

PREČAN, Vilém. Edice Petlice: 1973 - 1987. Acta: čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, 1987, roč. 1., č. 3-4, s. 35.

PREČAN, Vilém. Charta 77. Scheinfeld-Praha-Bratislava, Čs. středisko nezávislé literatury 1990. 525 s.

PREČAN, Vilém. Mé exilové obcování s Obsahem. Ročenka Československého dokumentačního střediska 2004-2007. Praha : Československé dokumentační středisko, o. p. s. 2008. S. 327-349.

PYSENT, Robert B.. Národ, Bůh a piča. Host, 2003, roč. 19, č. 2, s. 11-18.

RYCHLÍK, Břetislav. Z našeho psího života. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 3.

SACHER, Vilém. Krvavé velikonoce. 1. vyd. Praha : Lidové noviny 1990. 255 s.

SEDLÁČKOVÁ, J. Ludvík Vaculík. Rukopis, výběrová rešerše. Praha : Národní knihovna ČR, referenční centrum 1995. 68 s.

SCHOVÁNEK, Radek. Devět agentů mezi námi. Lidové noviny, 9. 1. 2007, roč. 20, č. 7, s. I.

SCHOVÁNEK, Radek. Svazek Dialog. StB versus Pavel Kohout. 1. vyd. Praha - Litomyšl : Paseka 2006. 395 s.

Slovník českých spisovatelů od roku 1945, díl 2. 1. vyd. Praha : Brána 1998. 791 s.

STOJAR, Pavel. Skončit s psaním se nechystám. Mladá fronta Dnes, 11. 11. 2006, roč. 17, č. 263, s. B/7.

ŠABATA, Jaroslav. Vaculíkovy Srpnové dny... Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 1.

SMIGIELSKI, Miros³aw. Rozmnožovat krásu světa! 20. 4. 2005, rukopis.

ŠEFLOVÁ, Ludmila. Knihy českých a slovenských autorů vydané v zahraničí v letech 1948-1978 (Exil). Bibliografie. 1. vyd. Brno : Doplněk 1993. 313 s.

ŠÍCHA, Jan. Viník oceněn! Literární noviny, 27. 10. 2008, roč. 19, č. 44, s. 1.

ŠIKLOVÁ, Jiřina. Přemýšlení o statečnosti. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 9.

ŠIMEČKA, Martin M. Být náčelníkem. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 7.

ŠIMSA, Jan - VACULÍK, Ludvík. Vážený pane Mikule. Dopisy 1967/1988. 1. vyd. Olomouc : nakladatelství Olomouc 2003. 246 s.

ŠTOLBA, Jan. Inteligentní spiknutí! Literární noviny, 24. 6. 1993, roč. 4, č. 25, s. 1, 3.

ŠTRASSER, Ján. Dobrý den z Bratislavy. Lidové noviny, 14. 1. 1995, roč. 8, č. 12, s. 4.

ŠVANDA Pavel. Tisíce slov Ludvíka Vaculíka. Listy, 2009, roč. 39, č. 5, s. 92-93.

TREFULKA, Jan. Tisíce slov. Literární noviny, 24. července 2006, roč. 17, č. 30, s. 9.

Uzel pohádek : pohádky současných českých autorů / Havel ... [et al.] ; vybral a sestavil Ivan Klíma. Vyd. 1. Praha : Lidové noviny 1991. 132 s.

VACULÍK, Ludvík. A co píšete, Mistře. Lidové noviny, 10. 7. 2002, roč. 15, č. 158, s. 17.

VACULÍK, Ludvík - BECHER, Peter. Ach Stifter : Zweisprachige Ausgabe. 2. Auflage. München : A1 1992. 67 s.

VACULÍK, Ludvík. Cesta na Praděd. 1. vyd. Brno : Atlantis 2001. 284 s.

VACULÍK, Ludvík. Československý fejeton/fejtón 1975-1976. Uspořádal a předmluvu napsal Ludvík Vaculík. B. m. : 1976. 276 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Československý fejeton/fejtón.1976-1977. Uspořádal a předmluvu napsal Ludvík Vaculík. B. m. : 1977. 473 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Československý fejeton/fejtón.1977-1978. Uspořádal a předmluvu napsal Ludvík Vaculík. B. m. : 1978. 539 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Československý fejeton/fejtón.1978-1979. Uspořádal a předmluvu napsal Ludvík Vaculík. B. m. : 1979. 469 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Československý fejeton/fejtón 1975-1976. Uspořádal Ludvík Vaculík. 1. vyd. Praha : Vydavatelství a nakladatelství Novinář 1990. 150 s.

VACULÍK, Ludvík. Český snář. Sny roku 1979. B. m. : 1981. 983 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Český snář. Brno : Atlantis 1990. 454 s.

VACULÍK, Ludvík. Český snář. 5. vyd. Brno : Atlantis 2002. 481 s.

VACULÍK, Ludvík. Dřevěná mysl : výběr fejetonů z Lidových novin 2002-2008. 1. vyd. Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj : Dokořán, 2008. 291 s.

VACULÍK, Ludvík. Dva tisíce slov. Literární listy, 27. 6. 1968, roč. 17, č. 18, s. 1-2.

VACULÍK, Ludvík. Hlasy nad rukopisem Českého snáře. B. m. : 1981. 276 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Hlasy nad rukopisem Vaculíkova Českého snáře. 1. vyd. Praha : Torst, 1991. 141 s.

VACULÍK, Ludvík. Hodiny klavíru /komponovaný deník 2004-2005/. 1. vyd. Brno : Atlantis 2007. 124 s.

VACULÍK, Ludvík - JUNGMANN, Milan. Jak jsme dělali Obsah. Tvar, 23. 2. 2006, roč. 17, č. 4, s. 12.

VACULÍK, Ludvík. Jak se dělá chlapec. 1. vyd. Brno : Atlantis 1993. 246 s.

VACULÍK, Ludvík. Jaro je tady. Fejetony z let 1981-1987. B. m. : 1987. 498 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Jaro je tady. Fejetony z let 1981-1987. 2. vyd. (v ČSFR 1. vyd.). Praha : Mladá fronta 1990. 262 s.

VACULÍK, Ludvík. Jediná má korespondence s Hrabalem. Listy, 1997, roč. 27, č. 2, s.16.

VACULÍK, Ludvík. Koza na trati : každému muži vstoupí někdy na trať koza. Vyd. 1. Štíty : Veduta, 2011. 139 s.

VACULÍK, Ludvík. Loučení k panně. 1. vyd. Brno : Atlantis 2002. 253 s.

VACULÍK, Ludvík. Milí spolužáci! Výbor písemných prací 1939-1979. 1. kniha indiánská (deník 1939-1941). B. m. : 1981. 174 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Milí spolužáci! Výbor písemných prací 1939-1979. 1. vyd. Praha : Mladá fronta 1995. 684 s.

VACULÍK, Ludvík. Morčata. B. m. : 1970. 266 s. Edice Petlice.

VACULÍK, Ludvík. Morčata. 1. vyd. v ČS. Praha : Československý spisovatel 1991. 131 s.

VACULÍK, Ludvík. Nad jezerem škaredě hrát. Výběr z publicistiky 1990-1995. 1. vyd. Praha : Ivo Železný 1996. 111 s.

VACULÍK, Ludvík. Na farmě mládeže: (Črta ze státního statku). 1. vyd. Praha : Státní nakladatelství politické literatury 1958. 42 s.

VACULÍK, Ludvík. Nepaměti. 1. vyd. Praha : Mladá fronta 1998. 134 s.

VACULÍK, Ludvík. Nepaměti. 2. vyd. Brno : Atlantis 2008. 184 s.

VACULÍK, Ludvík. Nové vlastenecké písně Karla Havlíčka Borovského. 1. vyd. Praha : Scéna 1990. 47 s.

VACULÍK, Ludvík. Omluva o 992 slovech. Literární listy, 11. 7. 1968, roč. 17, č. 20, s. 1-2.

VACULÍK, Ludvík. O Petlici zámku Švarcenberku. Acta: čtvrtletník Československého dokumentačního střediska nezávislé literatury, 1987, roč. 1., č. 3-4, s. 36-40.

VACULÍK, Ludvík. Petr má medvěda nebo co.Ilustrovala Iva Ouhrabková. 1. vyd.. Praha : Meander, 2008. [52] s. : barev. il. ; 20 cm + 1 CD.

VACULÍK, Ludvík - KADLEČÍK, Ivan. Poco rubato: korešpondencia 1969-1989. 1. vyd. Bratislava : F. R. a G. 1994. 172 s.

VACULÍK, Ludvík. Polepšené pěsničky. Literární noviny, 27. 12. 2005, roč. 16/17, č. 52/1, s. 14.

VACULÍK, Ludvík. Polepšené pěsničky. 1. vyd. Praha: Dokořán, Jana Jiskrová - Máj 2006. 248 s.

VACULÍK, Ludvík. Poslední slovo. Výbor z fejetonů z Lidových novin. 1989-2001. 1. vyd. Praha : Litomyšl : Paseka 2002. 274 s.

VACULÍK, Ludvík. Radosti radosti. Praha : Supraphon ve spolupráci s Lidovými novinami 1993. 1 zvuková kazeta (57:03) : stereo, Dolby systém + 1 leták (10 x 23 cm).

VACULÍK, Ludvík. Rušný dům. 1. vyd. Praha, Československý spisovatel 1963. 303 s.

VACULÍK, Ludvík. Rušný dům : (Loutí 1960 - Praha 1961) Vyd. 2. V Brně, Atlantis, 2011. 270 s.

VACULÍK, Ludvík. Říp nevybuchl : výběr fejetonů z Lidových novin 2008-2012. 1. vyd. Praha : Máj : Dokořán, 2012. 260 s.

VACULÍK, Ludvík. Sekyra. 4. vyd. Brno : Atlantis 2003. 172 s.

VACULÍK, Ludvík. Sólo pro psací stroj. 1. vyd. Köln : Index 1984. 214 s.

VACULÍK, Ludvík. Srpnový rok. Fejetony z let 1988-1989. 1. vyd. Praha : Mladá fronta 1990. 122 s.

VACULÍK, Ludvík. Stará dáma se baví. Praha : Lidové noviny 1991. 105 s.

VACULÍK, Ludvík. Umřela. Lidové noviny, 23. října 2007, roč. 20, č. 247, s. 10.

VACULÍK, Ludvík. Vaculík 1968. Reflex, červenec 2003, č. 27, s. 56 - 59.

VACULÍK, Ludvík. Velmi vážený starý pane. Literární noviny, 23. 12. 1993, č. 51-52, s. 15, 16.

VACULÍK, Ludvík. Vidět svět novýma očima. /Renesance rozhlasové publicistiky II/. Připravil Josef Branžovský. Praha : Studijní oddělení Čs. rozhlasu 1965. 163 s.

VACULÍKOVÁ, Madla - KOSATÍK, Pavel. Já jsem oves. 1. vyd. Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj 2002. 154 s.

VACULKA, Vladislav. Vladislav Vaculka. Životní dílo. Katalog výstavy. Zlín : Oblastní galerie výtvarného umění, 1990. 118 s.

VERECKÝ, Ladislav. Ludvík Vaculík. Píseň musí být jako boty: krásná a užitečná. Magazín DNES, 4. 1. 2007, roč. 14, č. 1, s. 20-23.

VERECKÝ, Ladislav. Svět podle Vaculíka. Magazín Dnes, březen 2002, č. 13, s. 32-38.

VYSTRČIL, Tomáš. Vaculíkův bezútěšný boj. Lidové noviny, 24. července 2006, roč. 19, č. 170, s.11.

ZGUSTOVÁ, Monika. Terén těla a duše. Literární noviny, 16. 12. 1993, č. 50, s. 6.

ZÍDEK, Petr. Nevěřil jsem, že to vydrží. Lidové noviny, 10. 1. 2008, roč. 21, č. 8, s. 32.

ZÍDEK, Petr. Peroutkova cena má být pro lidi v rozběhu. Lidové noviny, 5. února 2011, roč. 24, č. , příloha Orientace, s. 27.

ZÍDEK, Petr. Podporuji sílu, která se opře větším silám. Lidové noviny, 20. března 2010, roč. 23, č. 67, příloha Orientace, s. 26.

Z obsahu 1982. B. m. : 1983. 631 s. Edice Petlice.

Z obsahu 1983. B. m. : 1984. 615 s. Edice Petlice.

Z obsahu 1984. B. m. : 1985. 635 s. Edice Petlice.

Z obsahu 1985. B. m. : 1986. 672 s. Edice Petlice.