Rozhovory

Rozhovor se spisovatelem Ludvíkem Vaculíkem

Moderátor (Jan Pokorný, Jana Klusáková):
Posloucháte Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Začalo pondělní Radiofórum. Od mikrofonu přejí dobrý poslech Jana Klusáková a Jan Pokorný.

Moderátor 2:
Naším hostem je dnes spisovatel Ludvík Vaculík. Dobré odpoledne.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Dobrý den.

Moderátor 2:
Když před 56 lety skončila válka, bylo vám 19 roků. Vzpomenete si, co jste dělal právě 7. května 1945 v 5 hodin odpoledne?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To si nevzpomenu, ale když si něco vymyslím, tak to bude stejně pravda, jako kdybych si vzpomněl.

Moderátor 2:
Tak si vymýšlejte trochu.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
My Moraváci jsme koncem války byli poslaní od firmy Baťa domů, protože se blížila fronta. Chlapci, kdo chcete domů, jděte domů. Tak jsem asi 26. dubna přijal naprosto posledním vlakem do Broumova a teď jsme čekali. Rádio jsme neměli a čekali jsme co bude. Nás Rumuni osvobodili 1. května a od tý doby jsme se dozvídali jenom od lidí, kteří měli rádio, co se děje dál. Já jsem si dělal starost s tím, že jsem pořád nevěděl, když přišli ti Rumuni a odešli, a za nima šli na takových vozech s takovýma malýma koníčkama takoví vojáci první světové války, tak jsem si pořád dělal starost, kdy konečně půjdou tanky a taková ta nějaká větší děla, proto jsem tomu pořád nevěřil. No, ale mezitím už běžela taková politická obroda. Sokolové mluvili a mluvily různé organizace. Hned se ustavily tam organizace. A když potom bylo konečně toho devátého, dozvěděli jsme se, že je mír, tak se konala taková čestná salva. Ti sovětští vojáci byli nastoupeni a vystřelili čestnou salvu. Mě na tom velmi překvapilo, že nevystřelili najednou. Ale vzhledem k jejich takovému stavu a únavě jsem to chápal. Věděl jsem, že začíná jakýsi nový život. A možná mi to nebudou všichni věřit, nejvíc jsem se staral, kdy se budu moci vrátit do Zlína do ševcáren a pracovat. To jsem považoval jako záruku toho, že už bude normální doba. A jinak se chodilo dělat tak zvaně pořádek do německých baráků, protože tam byly během války vystavěny německé domy, které byly vzorem architektury venkovské.

Moderátor 2:
A to mluvíme o Zlíně?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To mluvíme o Broumově. A někteří takoví lidi, takoví horší Češi nebo Moraváci tam chodili krást, ale jiní tam chodili dělat pořádek. Já jsem taky šel jednou do těch německých domů dělat pořádek. Prohlížel jsem si knihy. Oni měli hodně knih. Prostě jsem si prohlížel, co mají asi tak v těch stolkách a tam jsem uviděl jednu věc, o které jsem předtím jenom slyšel a styděl jsem se úplně, že to vidím. A to byly úplně první prezervativy, které jsem viděl. A taky jsem tam uviděl knihu německy psanou Knut Hamsun Viktoria. To je taková jedna povídka. Já jsem to otevřel a žasl jsem, že skoro tomu rozumím. A tehdy jsem se rozhodl. Němci jsou pryč, naučíš se sám dobrovolně německy. Začal jsem číst tu Viktoriu.

Moderátor 2:
A ty Němci se do těch domů, kde jste dělali pořádek, už se tam nevrátili?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, nevrátili, protože definitivně odešli.

Moderátor 2:
A co tam v tom pořádku pak bylo dál?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ale, tak skutečně existovala nějaká občanská stráž, že se to nesmělo ničit a tak. Bylo to zavřené, hlídané. Ty domy pak byly přidělené, byly normálně přidělené tamějším lidem.

Moderátor 2:
Vy sice říkáte, že jste neměli rádio, ale dozvěděli jste se, že je v Praze povstání?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, jistě. To se říkalo.

Moderátor 2:
A Praha volala o pomoc. Neměl jste trhání se sem vydat?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ne. Za prvé všechno se tam o těch několika rádiích, která tam byla, jsme to dozvídali. A krom toho, já jsem chodil poslouchat rádio k paní učitelce. Ale to šli pomáhat odtud do Prahy. No, představoval jsem si to jako jakési větší boje, nežli pak se ukázalo, že to byly. Ale tím nechci tvrdit, že byly o to méně hroznější.

Moderátor 1:
A když jste šel, pane Vaculíku, před chvílí ulicemi hlavního města sem do budovy Českého rozhlasu na Vinohradské 12, viděl jste vlajkovou výzdobu na počest výročí konce války?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Viděl jsem asi tři československé vlajky na nějakých budovách.

Moderátor 1:
České.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
České vlajky, ano.

Moderátor 1:
Je to hodně nebo málo, nebo je to jedno?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To je skoro nic

Moderátor 1:
Proč to tak je?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Je to ubohost a je to plod komunistické výchovy.

Moderátor 2:
Už se to nemusí.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, už se to nemusí, ano. Lidi ještě nepochopili, že můžou dělat, co nemusí, ano. My v Dobřichovicích jsme vztyčili stožár a na každý státní svátek, ale i na náš svátek nějaký významný v rodině, vztyčujeme českou vlajku.

Moderátor 2:
I na narozeniny?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Na narozeniny ne. Když nás navštívil syn Martin z Francie, tak tam byla vlajka.

Moderátor 1:
Jiří Franěk v komentáři dnešního Práva poznamenává, že české vlajky najdeme na úřední příkaz jen na úřadech, protože, cituju: "České vlastenectví od jisté doby nosí brusle." Mrzí vás to?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ne, mně jsou brusle lhostejné.

Moderátor 1:
I hokejisti?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Podívejte, kdyby bylo vše normální a okolo toho se nedělaly takové veliké to, tak by mě to asi zajímalo víc. Já nemám zdravou reakci. Já, když něco je jako moc, tak to já radši ne a tak. Já se rád dozvím, že jsme s Italama těsně vyhráli 11:0, ale dívat se na to nemusím.

Moderátor 1:
Takže nejste hrdý na český hokej?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Nejsem, protože je to jenom na hokeji.

Moderátor 2:
V roce 2003 bychom měli pořádat MS v ledním hokeji. Protože se rozhodující subjekty nedokážou dohodnout, dosud se neví, zda by se stihla postavit nová sportovní hala. A zdá se, že budeme muset poprosit Finsko, aby si s námi prohodilo termín konání MS.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ale mně to je jedno.

Moderátor 2:
To vás nezajímá?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Mně to je jedno. Já myslím, že je správné, tady víc cením toho, že se uzná, že na něco nemáme, tak to teda nemáme se tam hrabat. To se mně zdá být takové správné.

Moderátor 1:
Já bych se zase vrátil o několik desetiletí zpátky. Základní vojenskou službu jste nastoupil v roce 1951. Tehdy vám bylo už 25 let. Proč tak pozdě?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Byl jsem ženatý a měli jsme jedno děcko. Protože jsem měl odklad studijní, protože jsem chodil na vysokou školu a tehdy neexistovaly žádné úlevy. Nakonec jste na tu vojnu prostě musel.

Moderátor 2:
A jaké to tehdy na vojně bylo? Tvrdé?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Na vojně to bylo tvrdé, avšak, řekl bych, spravedlivé a slušné. Vůbec jsem se tam nikdy nesetkal s něčím, o čem se mluví na vojně dneska.

Moderátor 2:
Šikana.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To neexistovalo. Já jsem měl zvláštní štěstí, ačkoli jsem teda rukoval z Prahy, tak jsem byl v takové té kartotéce, že to bylo podle místa narození, takže jsem se ocitl potom na vojně s klukama ze Slovácka a z Valašska, a to byla rázem parta. My jsme byli ten útvar. A ne ten úředník, který měla štáb divize jaksi ve svých papírech. Já jsem rád, že mám možnost to povědět trošku veřejně. Tehdy druhý rok platily tak zvané Čepičkovy nové řády. A ony se braly tehdy velice vážně. Podle těchto řádů voják byl občan ve zbrani a jeho důstojnost a čest nesměla být nijak ponižována. Ten režim byl strašně přísný. Neexistoval žádný nárok na nějaké volno, dovolenku, vycházku. O každý krok z kasáren se muselo žádat. Ale byla tam taková zvláštní spravedlivost v tom. Samozřejmě rozkazy se musely plnit, ale přitom ti velitelé byli členy buď svazácké organizace, nebo stranické organizace, a tam si byli s náma rovni. A to, co jste museli jako podřízený voják, když přišla stranická schůze, tak najednou vojín Matyáš říkal, ale soudruhu Pazdero, nezdálo se vám, že to byla blbost, však bylo takové bahno, však jsme se tam stejně nedostali a tak. Představte si, takhle to.

Moderátor 2:
To říkal veliteli.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, to se doopravdy, na to se doopravdy jako hrálo. To nám mazáci vyprávěli, že ještě než byly ty nové řády, takže když se našel nějaký vajgl, tak vzala se deka, ten vajgl se dal na deku a čtyři vojáci ten vajgl museli vynést. To už neexistovalo.

Moderátor 1:
Hezky na to vzpomínáte, ale kdyby to bylo bývalo nutné tenkrát, šla by ta parta z Valašska, ze Slovácka, z Prahy bránit vlast?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já si myslím, že by záleželo na tom, jak by se to bylo tehdy podalo, a jak by to skutečně vypadalo. On na to nikdo nevěřil.

Moderátor 2:
A, pane Vaculíku, naučil jste se tam něco užitečného?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Velmi užitečnou věc jsem se naučil. Naučil jsem se především vyjít za podmínek, které byly pro mě naprosto nepřijatelné. Taková ta omezenost toho života. Naučit se chránit svoje soukromí. Vytřídit si lidi. Víte, být dobrý voják a zároveň být co nejsvobodnější. A hlavně kamarádství. Protože vojna vás dá dohromady s lidmi, s kterými byste v civilu vůbec nepřišli do styku, nebo byste se jim vyhnuli. První událost nějaká by vás rozpojila. A tam se najednou odehrával jakýsi chemicko-psychologický proces, že se hledala jakási střední čest přijatelná, střední kázeň přijatelná. A my jsme ovládli naše velitele tak, že oni skutečně ve všem, v čem mohli, nám vyhověli. Že my jsme s chutí pochodovali přes ten Horšovský Týn, zpívali. Prostě byla to parta. Ona to byla taková, možná se takhle vychovávalo v Sokole a ve Skautu.

Moderátor 1:
Dneska mladí lidé, když mají jít na vojnu, tak usilují spíš o modrou knížku, nebo aby šli na tak zvanou civilku. Vaši dnes už dospělí synové si odbývali tu vojnu někdy v 60. letech. V období politicky rozděleného světa.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, tak nejstarší syn Martin, který se ocitl bez vlastní viny a proti své vůli v emigraci, byl za nedovolené opuštění republiky odsouzen k 9 měsícům vězení. Pak byl samozřejmě rehabilitován po 90. roce. Syn nejmladší Jan, ten pro vážnou srdeční nedostatečnost a pro své velice silné brýle, ten dostal bez svého nějakého usilování dostal modrou knížku.

Moderátor 2:
A Ondřej?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ten si to teda odskákal naplno. Ten za prvé, ten se ocitl v útvaru takovém, nebyl to trestný útvar, ale byl tam skutečně v takovém trestném postavení. Proti němu ti estébáci organizovali na vojně různé intriky. A dokonce mně velice pozdě, až nedávno, tedy desetiletí po své vojně vyprávěl hrůznou příhodu. A já jsem mu říkal, že by to měl napsat. Tam došlo dokonce k takovému pokusu ty lidi politicky nežádoucí nějak se jich přímo tělesně zbavit. Ale to nechávám jemu.

Moderátor 2:
Vašemu nejmladšímu synovi Jožinovi bylo 13. A jak to vypadá, pokud nebude chtít být vojákem z povolání, tak ten na vojnu nebude muset.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ale on rád půjde na vojnu, když ho dají k těm počítačům a něco takového.

Moderátor 1:
Když bude profesionální armáda, to by musel být profesionálním vojákem.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já si o vojně myslím to, že jestliže vojna bude zrušena, tak je to to, co jsme všichni chtěli. A je to jeden z mála zřetelných kladů členství v té EU a v tom NATO. Přesto si ale myslím, že by vyspělá demokratická společnost měla pro své občany mít nějaké povinnosti a žádat to od nich. A že by pro ty kluky, ne vojna, což je nesmyslná služba, ale nějaká smysluplná povinnost by pro ně, pro všechny měla být vymyšlena.

Moderátor 2:
A například co?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Co? Jako například, aby byli zdraví, aby cvičili, aby každý něco dělal, aby každý byl něčím vyučený, aby něco uměl prostě. Aby třeba chodili na nějaký takový kondiční nějaké podniky, akce. Zkrátka byl bych pro takovou trošku sparťanskou podobu demokracie.

Moderátor 1:
To záleží možná na rodičích, když budou chtít, nechť mají dítě sparťansky vychované.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, jistě. Ale když rodiče jsou takoví změkčilí a vůbec pro své děti nedovolí povinnost. Dneska rodiče nedovolí nikomu pro své děti povinnost.

Moderátor 2:
A vy toho nejmladšího vychováváte sparťansky?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já nemám k tomu tu možnost sparťansky ho vychovávat, ale jsem na něho náročný. Nepodporuju žádnou jeho rozmazlenost a vedu s ním upřímné rozhovory a vyjasňuju mu jeho. Já mu říká, Jožine, to všechno tě čeká, já už to nestihnu. Já žasnu nad tím. On velice čte. On říká, no, tak atmosféra naše, já se toho nedožiju, ta se zhroutí do dvaceti let. To už nebudeme mít co dýchat. To ani nemá cenu dneska zachraňovat a obracet, protože ten proces je nevratný.

Moderátor 2:
Říká to děcko?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, ano. Já žasnu nad tím, jak pesimistický pohled děti tohoto režimu a této dnešní kultury mají. A já mu říkám, ale ty to všechno musíš, to všechno, co se ti nelíbí, to všechno bude tvůj úkol.

Moderátor 1:
Jsme členským státem NATO, nikoliv zatím ještě EU. Ministry obrany v zemích aliance jsou výhradně civilisté. Náš nový ministr obrany Jaroslav Tvrdík byl ještě nedávno důstojníkem. Vadí vám to jako občanovi?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Mně to je jedno. Já si myslím, že to je takový nesmysl. Záleží na tom, jaký je to člověk. A co kdyby řekli, že to nemůže být bývalý krejčí?

Moderátor 1:
Hlavní vyjednavač EU Pavel Telička dnes v Radiožurnálu řekl, že představitelé EU se zřejmě nakonec shodnou na sedmiletém přechodném období, kdy by se lidé z nových členských zemích nesměli volně ucházet o pracovní místa v zemích EU. Vadí vám to?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Vadí mně to. Ano, je to celé nesmysl. Je to založené na tom, že ti Češi a Poláci by tam představovali tak zvanou levnou pracovní sílu. Ať jim platí stejně jako Němcům a bude to v pořádku.

Moderátor 1:
Těšíte se až tam budeme?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Netěším. Já jsem zatím, zatím bych hlasoval proti.

Moderátor 2:
Proč?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Protože se to zatím jeví jako organizace pro uvolnění trhu, výroby, peněz a transportu. Vůbec to nesplňuje žádný z našich lepších představ o tom, jak má vypadat život v míru, život zajištěný nějak, kdy člověk má všechno, co nutně k životu potřebuje. Ale každý taky musí na tom nějak pracovat. Především aby každý měl práci. Ta Evropa vůbec není sestrojená tak, aby každý měl možnost pracovat. Ta je sestrojená tak, že čím dál méně lidí bude muset živit čím dál víc všelijakých kriplů, lajdáků a darebáků.

Moderátor 1:
To přechodné období, o kterém jsme mluvili, požadují hlavně naši sousedi Německo a Rakousko. Chápete jejich pohnutky? Dokážete se do toho vžít?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já se dokonce dovedu vžít do toho, že nás vůbec nechtějí. Víte, já si myslím, že není čas jít do té EU. Víte proč? Protože je to spojeno s příliš velikým počtem musů. Mně to připomíná kolektivizaci zemědělství v těch 50. letech. Já si myslím, že by to vplynutí mělo být tím tempem a těmi formami, jak se kulturně, ekonomicky a psychologicky k tomu dozrává. Prostě najednou jsme tam.

Moderátor 2:
Jako my, až dozrajeme?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
I ta celá Evropa.

Moderátor 1:
Není taky, pane Vaculíku, trochu problém v tom, že nikdo z tak zvané politické elity občanům pořádně nevysvětlil, co je pro a co je proti?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To je taky pravda. Ale až jim to pořádně vysvětlí, já si myslím, že to bude tím horší.

Moderátor 1:
Protože už je pozdě. Podle průzkumu agentury STEM se zlepšil náš vztah k cizincům obecně, k Němcům zejména. Vidíte to taky tak, kdyby za vámi přišli lidé ze STEMu?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Tady já nevidím žádný rozdíl. Za prvé mně se zdá být nedůvěra k cizincům zcela přirozené. A to, čemu nadávají xenofobie, to prostě je normální. Normální jednání člověka, který vidí neznámé a nové lidi, a počká si, co jsou to zač.

Moderátor 2:
Jak dlouho bude čekat?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Jak dlouho bude čekat? No, dokud se nedočká nějakých závěrů z jejich chování. Já si myslím, že se to zveličuje ta xenofobie, že to ani není xenofobie.

Moderátor 2:
A když v Olomouci jde po ulici snědý student a dostane přes ústa jenom proto, že má jinou barvu pleti, tak.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To není xenofobie. To je nedostatek patřičné reakce potom. Měli okamžitě zflákat toho násilníka, zavřít ho prostě. Je to nedostatek výchovy. Prosím vás, a Landovský nebyl žádný cizinec v Bratislavě.

Moderátor 2:
A dostal taky. Protože špatně couval, jak sám přiznal.

Moderátor 1:
Takže rada zní? Dobře couvejte.

Posloucháte Český rozhlas 1 - Radiožurnál. Živé telefonáty, které teď budeme vysílat, nejsou redigovány a vyjadřují osobní názory posluchačů.

Moderátor 2:
Své dotazy volejte na dvě telefonní čísla 02-21552155 a 02-21552255. A dovolali se první dva, takže prosím.

Posluchač:
Dobrý den. Já bych rád pozdravil mistra, protože se sluší takto pana Vaculíka oslovit. A chtěl mu říct, že si ho vážím minimálně kvůli třem věcem, na které si teď okamžitě vzpomínám. A to je 2000 slov.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ale, už s tím přestaňte.

Posluchač:
Nemůžu s tím přestat. Pak za to, jak se postavil ve věci Česká televize, věc veřejná.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To se nám nepodařilo. To trvá furt tam.

Posluchač:
A proto vám chci položit dotaz, co si myslíte o dalším vývoji, a co bychom my, obyčejní občané, a co by zvlášť žurnalisté měli dělat? A pak vám chci, pane Vaculíku, ještě říci, že před vámi smekám kvůli tomu, že jste kdysi řekl, předpokládám, že to je tak, jak si vzpomínám matně, že jako bývalý komunista si netroufáte a nechcete vstupovat do politiky. Za to si vás vážím velice, protože chci říct, že znám jednoho spolupracovníka bývalého, který odmítl jít mlátit studenty jako milicionář, a já si ho za to vážím taky dosud. A proto znova se ptám. Já si myslím, že svoboda slova, projevu je velice důležitá. Co bychom my, občané a co by žurnalisté měli dělat, protože se mi to vůbec nelíbí? Ten vývoj dobrý není a bojím se toho.

Moderátor 2:
Děkujeme a poprosíme druhého posluchače. Prosím.

Posluchač:
Dobrý večer. Zdravím pana Vaculíka a souhlasím s ním v těch podstatných věcech co říkal. Tam to o tom hokeji to si myslím, že když mistrovství, tak vždyť je tady dost hokejových hal a takových dosavadních, tak není potřeba to jako za každou cenu stavět. K té EU to říkal správně, ale já bych ještě k tomu dodal. Co říká tomu, že dosud teda nikdo nejednal s EU o těch měnových kurzech? Kdy tam jako naši ekonomové dokonce z Akademie věd to zdůvodňujou, že ten kurz je reálný. A zdůvodňujou to produktivitou práce, kterou však vypočítávají na základě těch tak zvaných převoditelných kurzů. Takže to je začarovaný kruh. A zatím se teda nikdo k tomu nevyjádřil, protože prostě musí se k tomu přece, to najednou budeme tam. Děkuji.

Moderátor 2:
Děkujeme a poprosíme dalšího posluchače. Prosím.

Posluchač:
Dobrý den. Tady je Kateřina Bachová. Já jsem chtěla jenom pana Vaculíka pozdravit. Nemám na něj žádnej dotaz. Chtěla jsem mu vzkázat, že se vším co řekl, do puntíku souhlasím, že mi mluvil z duše, že moc ráda čtu jeho slova v "lidovkách". Jen bych si přála, aby jich bylo víc. Taky bych mu chtěla popřát, aby byl hodně dlouho zdráv, a aby se mu hodně dlouho líbily holky. Na shledanou.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, to je první rozumné slovo, na které mám co říct. Já dostávám otázky, na které já nemám odpověď jinou, než to, co si myslí lidi.

Moderátor 2:
Čtvrtý telefonát. Prosím.

Posluchač:
Dobrý den. Já bych jenom chtěla říci k té vojenské službě, jak jste tam o tom hovořili, že třeba ta povinná služba by nemusela být povinná vojenská služba. Ale civilní obrana by mohla býti u nás zavedena, aby prostě také ti muži byli jako v pohotovosti, kdybysme potřebovali obranu naší vlasti. Ještě jsem chtěla říct panu Vaculíkovi takovouto věc. Když on jako emigrant působil mimo naší zemi, jak se dívá na to, když je spousta emigrantů.

Moderátor 2:
Pan Vaculík mluvil o svém synovi, který byl emigrant. Pan Vaculík byl ve vlasti celou dobu.

Posluchač:
Aha, tak to se omlouvám. Tak dobře, ať mi odpoví na ty emigranty, kteří jsou mimo a o kterých se hovoří. Když by všichni emigrovali z naší země a nebyl by tady vůbec nikdo, a třeba úplně cizí lidé, kde by měli tito emigranti dneska domov? Takže považovat si těch lidí, kteří jsme tady zůstali a třeba všechno snášeli a budovali tuto zemi. Ať mi k tomu pan Vaculík něco řekne. Děkuji velice.

Moderátor 2:
My vám také děkujeme. A předposlední posluchač. Prosím.

Posluchač:
Já s panem Vaculíkem souhlasím taky v hodně věcech. Jmenuji se Novák. Ale nesouhlasím s ním, pokud se týče tý unie. Protože bez vstupu do EU náš stát na tom bude pořád špatně. A nejedná se jenom o to, jestli budou moci dělat lidi venku nebo ne, ale jedná se i o to, že budou moci dělat ty lidi i u nás.

Moderátor 2:
Jako cizinci, myslíte?

Posluchač:
Ne, naši lidi celkově. My jsme závislí na tom západě, ať chceme nebo nechceme. Bez toho se nehneme nikam. Já se divím tomu, že tolik lidí je nespokojených u nás. Ať si vzpomenou, co bylo před těmi 10 roky. Ať si vzpomenou, kde jsme byli, na co všechno jsme stáli fronty. Na to na všechno ty lidi zapomněli. To je třeba si taky uvědomovat.

Moderátor 2:
Děkujeme. A šestý posluchač.

Posluchač:
Dobrý den. Tady posluchač z Plzně. Chtěl bych pozdravit pana Vaculíka. Já pocházím z tý generace ještě mladší, ale chtěl bych jako mu vyjádřit, že řekl všechno, co by bylo třeba dneska udělat v tý společnosti. Ztotožňuju se s tím jeho názorem a že to taky někdo konečně řekne na veřejnosti tak, jak by to mělo bejt co se týče tý výchovy mládeže, tý unie. A vůbec celkový postoj k týhle společnosti. Děkuju. Na shledanou.

Moderátor 2:
Děkujeme vám. Na shledanou.

Moderátor 1:
První posluchač se ptá, co by měli dělat všichni občané.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To, co cítí, že by měli udělat a nač mají sílu a schopnosti. Ale víte, ono to ani moc od každého nechce, co by měl dělat. Spíš čemu by měl odolat, do čeho by se neměl zapojit, co by nikdy neměl přijímat. Mě to často napadá, když slyším takové zvláště od mladších lidí takový podiv a takové pohrdání, jak mohli vůbec komunisti vzniknout a jak vůbec mohl někdo inteligentní. S přesně stejným postupem, se stejnou psychologií a se stejným charakterem jak dneska přijímají to, co sem blbého jde zase z opačné strany. Na komunizmu se měli poučit, co všechno nemají přijímat dneska.

Moderátor 2:
Buďte trochu konkrétní. Například?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, podívejte se, móda, kariérizmus, konzumní způsob života, přijímání, takové znemravňování jako všeho. Přijímání všech těch životních vzorů, ctižádost určitá, lakota, špatné zacházení s vlastním majetkem. Nechápou, že majetek jim byl pouze dán do správy a že když teda ne řízením státním, tak jakousi rozumnou odpovědností vůči ostatním lidem. Zkrátka majitel fabriky odpovídá za to, aby uživil lidi ve svém obvodu. Není to tedy stát, ale je to teď na tobě prostě.

Moderátor 2:
A když to nedokáže?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Když to nedokáže, tak mu to řeknou. Když to nedokáže, když nemá výsledky, tak já myslím, že zkrachuje, nebo měl by zkrachovat.

Moderátor 2:
A založí jinou fabriku.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Už se mu to nesmí dovolit.

Moderátor 1:
Ještě tam byla chvála za 2000 slov.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já jsem nespokojený s touto svojí odpovědí. Je to velice složité.

Moderátor 1:
Tak znova.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já jsem chtěl říct to, že lidi mají dneska spíš odolávat, nežli přijímat.

Moderátor 1:
Ten posluchač se na vás obracel jako na autoritu. Těší vás to?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
To je velmi nepříjemné. Tady druhá otázka byla vstup do EU.

Moderátor 1:
Ano. Co říkáte tomu, že nikdo nejednal o měnových kurzech?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já nevím, co se tady má na mysli. Měnové kurzy snad se jaksi spontánně nějak vyvíjejí. To má svoji jakousi zákonitost a tak. A jakékoliv jednání proti tomu zákonu jakémusi ekonomickému se přeci vymstí. Já tady cítím, že furt se vůči té Evropě něco násilím chce a že by se to mělo nechat normálnímu vývoji. Víte, mně dělá starost toto. Podívejte se, budoucí cizinci, a když říkám cizinci, tak samozřejmě myslím ty, kteří k tomu mají nejblíž, budou si moci u nás kupovat půdu. Co nedosáhli vojensky, to dosáhnou penězma?

Moderátor 2:
Však oni už si jí spoustu nakupovali. Podívejte se Karlovy Vary jsou z poloviny nejmíň ruské.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, vidíte. Ovšem samozřejmě to je česká slabost. Proč jim to prodávají? Proč mu to prodáváš? Protože si chtivý, protože si lakomý.

Moderátor 2:
Samozřejmě, že to je záležitost těch Čechů.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já se obávám skutečně o budoucnost národa.

Moderátor 1:
A jak jste to myslel, co nedosáhli vojensky, tak dokáží těmito metodami?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Prostě co nedosáhli okupací, tak dosáhnou pod rouškou svobodného trhu.

Moderátor 1:
Teď myslíte Rusy?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Teď myslím Němce hlavně. U Rusů já bych řekl, že tam ještě existuje jakási přirozená štítivost vůči jejich kšeftaření.

Moderátor 2:
Jako z naší strany myslíte?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, ano. U většiny lidí. Protože jako Rus by málokdo chtěl teda být, to není teda ideál. Ale příliš mnoho lidí by chtělo být jako Němec. Toto by se nemělo vysílat správně.

Moderátor 1:
Ale už se to stalo a nic se neděje. Padla vláda? Nepadla. Třetí telefonát souhlasí s tím, co říkáte. To vy jste tady na půl úst glosoval, že to je hrozné. Vám vadí, když se s vámi souhlasí?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ne, nevadí. Já se o to nestarám. Já se to většinou nedozvídám, když to není takto.

Moderátor 1:
Teď jste to slyšel. Čtvrtý telefonát se vracel k té části naší debaty, která se týkala spíš na tom začátku vojenské služby, kdy v tom telefonátu jsme zaregistrovali dobrá, ať není vojenská služba povinná, ale mělo by fungovat něco jako civilní obrana.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ta taky předpokládá útočníka a útok. Já nevím. Civilní obrana. Proti čemu jako? Já tomu rozumím. Ta paní myslí určitou duševně tělesnou zdatnost národa. Tak to myslím já taky.

Moderátor 1:
A k těm emigrantům?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
K těm emigrantům, že já je měřím podle toho jací jsou a co tady dělají. Ne podle toho, jak prostě. Mně emigranti nevadí. Podívejte se, ti, kteří přišli a začali někde pracovat, o těch se ani už neví, že je to emigrant. Nepříjemně jsou pociťováni ti, kteří přijdou a teď chtějí tady očekávají, že by to mělo být podle toho, co oni kdesi viděli. Já ten problém emigrantů moc neuznávám.

Moderátor 1:
Dobrá. Pojďme k jinému problému. Posluchač Novák nesouhlasí s tím vaším názorem k vašemu vstupu do EU. Podle jeho mínění na tom budeme pořád, pokud nebudeme v EU, protože jsme příliš závislí na té západní ekonomice. Co si o tom myslíte?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já si myslím, že dobře nebo špatně na tom budeme podle toho, jak budeme výkonní. A když budeme málo výkonní v té EU, budeme na tom ještě hůř. Protože odděleně, separátně se dá přece jenom vytvořit jakýsi fungující hospodářský okruh. Prostě dívám se na to s nedůvěrou.

Moderátor 1:
Šestý telefonát se vyjádřil v tom smyslu, že jste řekl, všechno, co by bylo nutné udělat a zřejmě vás za to chválí. Tak jsem tomu rozuměl.

Moderátor 2:
Pane Vaculíku, já mám pro vás otázku na závěr. Teď se hodně diskutuje o tom, kdo bude dalším českým prezidentem. Také padá vaše jméno.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Nepadá.

Moderátor 2:
Já jsem ho slyšela. Chtěl byste na Hrad?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ne, ne. Samozřejmě, že ne.

Moderátor 2:
Proč ne?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
No, tak podívejte se, za prvé je to nějak mimo můj zájem. A za druhé, víte, já bych vůbec nechtěl být politikem prostě proto, že ono je to skoro urážka být jím. Víte, od lidí. Co si lidi dovolujou, jak mluví. Mně nevadí ta kritika, ale takové. Prostě já bych pro tento národ nechtěl být v takovém postavení, aby se mnou mohli mluvit sprostě, jak oni sprostě mluví.

Moderátor 2:
Myslíte, že je to oběť dneska jít u nás do politiky?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Pokud to není vykalkulovaný zisk, tak je to oběť.

Moderátor 1:
Ve vysílání Českého rozhlasu 6 - Rádia Svobodná Evropa před několika dny Petr Příhoda oceňuje vaši publicistiku, konkrétně fejetony. Říká, cituji: "Fungovaly i jako znamenité antidepresivum. Byl tu prostě někdo, kdo přesvědčivě dokazoval, že se nedá." A cituje z jednoho z vašich posledních fejetonů "Jaro je tady". Jak jste se na Valašsku setkal s jistým rodákem, který se za vámi rozběhl a úpěnlivě vás žádal, abyste s tím, proboha, něco udělal. Mínil tím poměry v zemi. A naše otázka. Jak dlouho, pane Vaculíku, ještě budou občané vyžadovat změny od autorit? Kdy už se o ně konečně začnou zasazovat sami, podle vašeho názoru?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Vaše otázka je, prosím, nezodpověditelná. To tak bude vždycky.

Moderátor 1:
To by byl hezký konec, ale máme ještě trochu času.

Moderátor 2:
Takže se zeptáme na toho vlakového lupiče. Je mu 71 let. Jmenuje se Biggs a právě dnes se vrátil z Brazílie do Británie. Po 35 letech se mu prý zastesklo po anglickém pivu a těžce nemocný se rozhodl, že by rád zemřel ve své vlasti.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Stařecká ctižádost.

Moderátor 2:
Hned ho tam chytli policajti. Chápete tento jeho osudový krok?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Chápu. Já si myslím, že je to člověk, který ještě. On chce, aby se ještě jednou o něm mluvilo, aby ještě jednou byl slavný. Možná, že má. Teda smysl pro spravedlnost to není. Já myslím, že je to ctižádost.

Moderátor 2:
Po třech mrtvicích?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já myslím, že se nechce vydat spravedlivému soudu. Co myslíte vy?

Moderátor 2:
Že chce být na prvních stránkách už zase naposled?

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, ano. Nebo prostě se pominul rozumem. Proto ho vedou napřed k doktorovi.

Moderátor 1:
My vám děkujeme. Ještě jedna taková otázka. Když jsme vás přemlouvali, abyste se zastavil v rádiu a povídal si s námi v Radiofóru, tak jste říkal, že nemůžete, že zpíváte. Přesto jste zpěv oželel.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Ano, z toho zpěvu je možno se omluvit. To byl spíš výraz mé nechuti jít do rádia.

Moderátor 2:
My vám moc děkujeme, že jste tu nechuť překonal.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Já vám řeknu taky dokonce proč. Já to znám. Mě se ptají lidi na věci, o kterých buď nevím nic jiného, než co vědí oni, nebo nemám lepší odpověď, kterou si můžou dát oni sami. Jsem tady v takovém postavení, kdy to vypadá jako, že jsem víc, nežli jsem. To nepotřebuju.

Moderátor 1:
Ludvík Vaculík. Děkujeme za váš čas. Na shledanou.

Ludvík Vaculík, spisovatel:
Na shledanou.

Názory, ty mně jdou samy

Dnes večer zahajuje Česká televize celonárodní oslavy 75. narozenin spisovatele Ludvíka Vaculíka

Seriál exkluzivních rozhovorů
OSTŘE SLEDOVANÍ LIDÉ

Od jisté doby létá i na nebi: astronomové z observatoře na Kleti pojmenovali po Ludvíku Vaculíkovi jednu z objevených planetek. Je to taková výtvarná ilustrace k mým trvale životním úvahám o vesmíru a o zemi a o slunci," komentuje on sám poctu, kterou mu tak hvězdáři složili. Podle jarní ankety Lidových novin ho lidé řadí do první desítky osobností, které nejvíc ovlivňují myšlení lidí v České republice. Má stále pověst rozhněvaného muže.

Mnohokrát a na mnoha místech jste napsal: Už se nebudu k politickým věcem vyjadřovat, už se nebudu rozčilovat. A zase jdete a zase píšete. Co vás žene?

Příčiny hmotné a duševní. Hmotná je ta, že si musím vydělávat peníze, a noviny mě platí dobře. Duševní potřeba... Já se tím, že se vyjadřuju k věcem, se kterými nesouhlasím, uzdravuju a léčím. A zjistil jsem za ty roky, že tutéž službu dělám mnoha čtenářům. Že si řeknou, ano, takto to vidím taky.

Momentálně se netajíte, že jste nabroušený na noviny.

Jsem nespokojený se zpravodajstvím, s titulky a s tím, čemu se dává na první straně přednost. Když se psalo o filmu Tmavomodrý svět, naše milé noviny měly titulek: Nejdražší český film". Místo aby tam stálo: Konečně pocta našim letcům". To je věc malé jazykové vtipnosti a někdy malého smyslu pro situaci. Z čeho a jak udělat zprávu. Ani když noviny vešly" do barvy, jsem nebyl rád, protože v tom shledávám další projev ustupování a přizpůsobování se.

Nepovažuji se za konzervativce, ale...

Co když je to jen znamení vývoje? Vstřícný krok ke čtenáři?

Jistěže ano. Ani já se nepovažuji za konzervativce. Jen za příznivce názoru, že má být okolo člověka něco, co je spolehlivé, co se nemění a na čem se cvičí vzdornost vůči módě. A jsem zklamaný ze situace, kdy žádné noviny nemohou žít jen ze svých čtenářů a jsou odkázané na reklamu. A tu dostávají podle toho, jestli jsou barevné, nebo ne. Takže jsem se ustanovil na tomto: ano, musí-li to být a chtějí-li ctižádostivé noviny držet krok se světem, ať to není jen věc barvy, ale také vkusu a myslivosti. Noviny, které se snaží na trhu udržet, vyniknout a věnují se hlavně zevní stránce, mi připomínají fintivého člověka, protože se zároveň jaksi duševně vyprazdňují. A tak se zlobím a lidé se mně diví, že do těchto novin tedy píšu. A já jim říkám: pro mě je důležité, že do nich můžu napsat, co chci. A nestalo se mi, že by mi někdy něco odmítli tisknout. Krom toho jsem si utvořil okruh čtenářů, kterým se cítím zavázaný.

Přesto tvrdíte, že vás nebaví být pořád tím Vaculíkem, který za všechny všechno vyřeší.

Ano, je mi to opravdu nepohodlné. Píšu třeba o tom, že by vodovody neměly být privatizovány. A hned se hlásí lidé, kteří chtějí, abych jen rozdal úkoly, a oni je budou plnit. Abych to hnutí vedl. Jenže těch hnutí je za rok několik a já nemůžu toto stíhat. Dobře, napíšu. Ale co to udělá?

A není pro vás už unavující mít pořád na něco názor?

To jde samo. Jako když se potíte. Názory vám vyrážejí všude. Po celém těle.

Vy jste ovšem známý výroky a soudy dost provokativními. Bratříčku Slováku, domeček si měj... Trest smrti... ano, či ne? Bylo a je pro vás těžké ustát si je?

Ale to nechce žádnou statečnost. Důležité je, aby člověk co nejpřesněji a prozkoumaně vyjádřil, co si o nějaké věci myslí. Nemělo by to být v prvním rozhořčení a rozčilení, a pak už se o následek nestarám.

Snažil jsem se být i dobrý voják

LN: Podle zmíněné ankety Lidových novin svoje publikum hodně ovlivňujete. Kdo kdy naopak vedl vaše myšlenky?

Nemluvě o rodičích byla to paní učitelka, o které jsem mnohokrát psal a která na mě měla mnohem větší vliv, než jsem si tehdy a ještě i mnohem později uvědomoval. A jak stárnu a blížím se jejímu věku, tak si uvědomuji, že ona volila způsob, který je ve vztahu k mladému dospívajícímu člověku nejlepší.

Jaký?

Byl jsem z prostředí, kde se četly knížky, četly se noviny, ale o obsahu čteného se nemluvilo. Ona ano. Byla člověk, na němž jsem viděl, jakou v jejím životě kultura a literatura, obrazy, umění hrály úlohu. Jak se obrazily na celém jejím zjevu, mluvení, na všem. A já jsem si uvědomil, že vzdělání nejsou jenom vědomosti, ale že se projevuje na formě chování a na měřítkách, jimiž měřím věci kolem sebe. Ten její vliv trval léta, od mé školy přes roky, kdy jsem byl ve Zlíně, na vojně, kdy jsem se oženil, a pokračoval na celou naši rodinu. To byla paní učitelka.

Kdo dál?

Musím říci, že veliký vliv na mě měl vždycky kolektiv. A to tím, jak jsem se vůči němu musel ohrazovat, vymezovat, a přesto se v něm udržet. Žít s ním. Je životní zkouška být někde, třeba na vojně, s nejrůznějšími lidmi, nepodlehnout jim a být dobrý kamarád. Na vojnu jsem tenkrát šel velice nerad a s ohromnou úzkostí, ale když jsem na ní byl, tak jsem byl voják a snažil jsem se být správný voják. Ukázněný, všechno vědět. Ideologickou stránku ponechávám bokem, já vidím vojnu jako životní situaci, životní zkoušku. Nebo být ve fabrice se spoustou lidí. Na internátě, na světnici s dvaceti dalšími, uhájit si svůj názor a nervat se. Být považovaný za dobrého druha. To je, vám řeknu, zkouška. V naší rodné" komunistické straně zvlášť. Umět to tak, aby si člověk udržel svůj postoj, způsob, jak ho uplatňovat. A cit pro situaci a poznat: Tak dost bylo!

Byly stejnou zkouškou i roky disentu? Nebo naopak zcela jinou?

Disent byl jednoduchý tím, že jeden druhému úžasně vycházel vstříc. Spojoval je odpor proti režimu a oni se vycvičili a přijali, že se musí vzájemně snést. Věřící s nevěřícím, marxista s já nevím kým. A to bylo dobré.

Proč to pak vyprchalo?

Ale ne. V každém zůstalo tolik, kolik v něm bylo. A každý si svoji trošku odvezl do svého dalšího působení, do svého dalšího života. Ostatně bych řekl, že to ani nevyprchalo. Že na těch lidech, kteří se dali do veřejného života nebo do politiky, je to znát, a dokonce se to dá měřit. Petr Uhl nebo na druhé straně Zdeněk Jičínský... Pavel Rychetský nebo Honza Ruml... Při veškeré rozdílnosti drží v duši jakousi mez, za kterou by v diskusi, v politice, v otázkách víry, v boji vůči ostatním prostě nešli. Ten odkaz charty si každý nese tak, jak byl a je vnímavý, a já jsem vždycky rád, když ho na nich pozoruju.

Ale okolí možná každému měří jinak. I vy jste byl kdysi komunista. Přesto vám to nikdy nikdo nepředhodil tak, jako třeba Pavlu Kohoutovi. Tušíte proč?

Právě teď jsem dočetl Pavlův životopis v rukopise Pavla Kosatíka. A četl jsem ho s děsem a napětím. S Pavlem Kohoutem jsme se poprvé setkali na proslulém sjezdu spisovatelů v červnu 1967. A z tohoto textu jsem zjistil, že kdybychom se setkali dříve, on by byl ten, kdo by mě vylučoval ze strany a očišťoval by ode mě socialismus. Já jsem oproti němu v sobě měl korektiv fabriky. Byl jsem u Baťů a byl jsem hrdý na to, že jsem baťovec. Přitom (pro viditelnost to řeknu přehnaně) jsem tam jaksi byl v opozici. A snažil se kluky kolem sebe vést k četbě, ke kultuře, k zájmové činnosti, ke všemu, co nás povznášelo nad tu ševcárnu a robotárnu. Takže já jsem svoje síly víc znal a materiál, na který jsem chtěl působit, jsem taky víc znal. Nechci tady teď dělat recenzi Kosatíkovy knihy, řeknu jen, že je studií režimu. Pavel z toho vychází čestně. Sám mi řekl, že tento spis ani nechce číst. A jestli vyjde, bude to od Pavla sebeoběť asi taková, jako když někdo prohlásí, že svoje tělo daruje medicíně. Nesmírně poučné.

I pro vás?

Ano. Ale já jsem se teď setkal s jedním svým starým kamarádem Luďkem Pachmanem a dostal od něj jeho životopisnou knihu. Jak to bylo. A najednou jsem tu měl jiný tělesně-duševní profil člověka, který nasadil svou existenci. Já jsem na tu atmosféru a na ty celé poměry už zapomněl a Pachmanova kniha mi je připomněla a oživila. Tento příběh je cennost, která v dějinách společnosti zůstává. Kdo trošku přemýšlí, má se čeho chytit, má čeho si vážit. Není pravda, že ne. Ten jeden člověk z tisíců to žil za ty tisíce. A ať neříkají, že ho nevidí, že neexistuje. Skepticismus je neoprávněný. Skepticismus a nedůvěra mladých lidí je lenost.

Co jim řeknete vy, že na těch letech bylo pěkného?

Že jsme byli živí.

Oni jsou teď taky.

Jistěže. Ale cosi mě leká, a budu mluvit zase o těchto novinách. Je to úžasný a kouzelný pohled, když přijdu do místnosti, která je zalidněná počítači a za každým počítačem je hlavička, ty hlavičky jsou vesměs mladé a já se nikoho nenaučím zpaměti, protože on tam příště už není. Možná se mi nelíbí přílišné střídání. Možná se mi nelíbí, že pracují s materiálem, který se k nim dostane počítačem, a jen málo lidí vyráží za svými tématy. Bojím se, že nic nového ve své práci neudělají.

Proč myslíte?

Protože nic neznají přímo z životní zkušenosti. Není tak důležité, co novinář vystuduje, jako co sám poznal.

Máte pět dětí. Jak mluvíte o tom s nimi?

Moji starší synové jsou dospělí lidé. Jeden kdysi zůstal nedobrovolně v emigraci, dva žili s námi. Nikdy jsme spolu neměli generační konflikt, protože oni cítili tentýž tlak a to nás všechny solidarizovalo. Pak mám ještě mladší děti a to je pohyb. Dcera si právě prožila první dvě lekce života. Nedostala se pro nadbytek uchazečů na vysokou školu, na obor, který chtěla studovat. Musí tedy mít zaměstnání a nemůže ho najít. Nebo neumí najít. Takže dělá příležitostné brigády a odmítne práci, ve které by se cítila ponížena, protože neví, že nějak začít musí. I třeba s nicotným platem. A to jsou věci, které musíte děti nechat prožít samotné.

Máte na to dost trpělivosti?

Nejmladší syn je ve věku, ve kterém si začínáme spolu vykládat o životě, vesmíru, matematice, o jeho matce a sestře. A já to sleduju s potěšením, protože naštěstí jsem poznal, že z většiny blbostí, kterými mě starší synové zlobili, se vyroste samo. S děckama je hlavně důležité být, úspěch nemusí být viditelný. Jožin chodil na moje otcovské rozhodnutí na náboženství. A když mi jednou řekl, víš, já věřím na dinosaury, a ne na Boha, já mu řekl: to nevadí, to přijde později.

Vám přišlo?

Ano. Přišlo mi, že není tak důležité, jestli člověk na Boha věří, nebo ne. Že je spíš důležité žít tak, aby eventuální Bůh ho uznal.

Vy jste ale ve svém okolí způsobil dost bolesti. Jak si to s Bohem jednou srovnáte?

Mám-li být potrestán, ať jsem potrestán. Vím za co. A krom toho, kdybych neprožil všechno, co jsem prožil, tak nevím, co bych psal. Přičemž zároveň vím, že román o něčem není omluvou za to, o čem se v něm mluví. Ale holt to tak je.

Chystáte další zpověď, nebo už se svými hříchy končíte?

Já toho mám dopředu napsaného! Ale budu mluvit o tom, co je konkrétní. Odevzdávám rukopis knihy, která se jmenuje Cesta na Praděd. Není to reportáž, zamýšlím ji jako román na cestě, ve kterém jednající postavy jsou lidé na koních, koně, krajina a její dějiny. A vkloubí se do toho taky žena, která je tam kvůli čtenáři.

Takže i vy mu děláte úlitby.

Jsem rád, že se to bere za úlitbu, protože tím čtenář nebude mít jistotu, zda se to stalo, nebo ne.

A stalo?

Tento rukopis má dva díly. První jsem napsal do roku 1969, kdy jsem skončil. Dál jsem se nedostal, nebyl jsem schopen. Letos v prvních měsících roku jsem ho dokončil jakoby nic, a je to jiný rukopis. Když jsem přemýšlel, proč jsem ho tenkrát přerušil, našel jsem dvě příčiny. Jednak vnější politickou, hmotnou. Druhá byla duševní. Tehdy jsem se skutečně ve svém životě poprvé setkal s ženou někoho jiného. Chtěl jsem o tom psát, a nevěděl jsem jak. Netroufal jsem si, neměl jsem tu zkušenost. Netušil jsem, jak se můj hrdina má chovat, protože jsem neznal, jak se věci budou vyvíjet. Až teď jsem svého hrdinu mohl suverénně jeho situací provést. To je zisk z toho hříchu. Je omluvou, nebo není? Já si na ni nárok nedělám.

Vždycky jsem měl strach z extrémů

Jiří Lederer

České rozhovory, Praha, Československý spisovatel 1991

(Rozhovor s Ludvíkem Vaculíkem sepsaný roku 1975, uveřejněný 1977)

Ludvík Vaculík

Narodil se 23. července 1926 v Brumově na Moravě. Původně pracoval jako dělník v Baťových závodech. Po válce studoval Vysokou školu politickou a sociální. Byl vychovatelem v internátě, později redaktorem. Svůj talent výrazně uplatnil v 60. letech v rozhlasové publicistice. Do oblasti politiky prudce, i když ne náhodně, vstoupil v roce 1967 projevem na sjezdu spisovatelů, který dosáhl i mimořádného zahraničního ohlasu. Od té doby je stále zájem o všechno, co napíše. Vydal román Rušný den (1963) a Sekyra (1966). Románem Morčata zahájil strojopisnou edici pro přátele, které se později začalo říkat Petlice.

Kolikrát jsem si kladl otázku: Kdo to je Vaculík, spisovatel? A co kdyby vůbec nevydal a dokonce možná ani nenapsal ty tři romány, o kterých víme? Přestal by být tím, čím je? Přitažlivost a pozoruhodnost jeho osobnosti přece není v tom, že napsal knihy - ať mi to promine, myslí-li si o sobě něco jiného. Spisovatel je, o tom není pochyb, ale nikoliv především... Vezměte si Sokrata, copak někdy napsal nějakou knížku?

Někteří kolegové, kteří si myslí, že kniha je v životě to hlavní, co po člověku může zůstat cenného, Vaculíkovi vytýkají, že zanedbává svou literární práci, že nepíše dostatečně soustředěně a rychle svůj román a že se rozptyluje. On totiž - co já ho znám - vždycky dělá, co pokládá zrovna za důležité. Jednou je to článek, projev, otevřený dopis, jindy návštěva u někoho, kdo ji potřebuje. Shání se po rukopisech svých kolegů, čte je a zprostředkovává jejich oběh. Jednou se o něm budou psát knížky, a to nebudou knížky jenom o spisovatelství a literatuře. To je zvláštní jev 60. a 70. let českého života. Svou existencí, svými činy a ovšem i psaním vytváří novou filozofii, nebo chcete-li, styl českého života. Tedy filozof? Nikoli v klasickém smyslu. Spíš občan v tom původním smyslu. Provokující občas své přátele i nepřátele.

(Od našeho rozhovoru uplynulo víc než půldruhého roku. Připomenu z toho uběhlého času jen domovní prohlídku, k níž došlo nedlouho po rozhovoru. Zmínka o ní je v interview s Ivanem Klímou.)

Jak jsme se domluvili, přišel k nám v deset hodin dopoledne na Zelený čtvrtek 1975. Pěkný březnový den s popraškem sněhu. Zrovna u nás seděl přítel Jiří Ruml, který nám na velikonoce přinesl vlastnoručně vyrobený mazanec. Když přišel Ludvík, zas jako mnohokrát předtím mě překvapil, přinesl láhev vína. Vypadal starosvětsky, s tou flaškou. Říkal jsem mu, přece nejdeš na návštěvu, budeme pracovat! On na to: To máš jedno... Nejdřív jsme všichni společně vypili černé kafe. Ale brzy jsem si Ludvíka odvedl do svého pokojíku. Sedl jsem si k psacímu stolu. On si lehl na kanape. Povídal jsem mu: V takovéhle pohodlné pozici jsi ještě asi na otázky neodpovídal... Pod hlavu si vložil ještě jeden polštář. A pak už jsme začali.

Jak se máš? Nejdřív zdravotně.

"Copak ty umíš stenografovat?"

Neumím, ale o to se nestarej, to je má věc, jak to budu dělat. Tvou povinností je na nic se neptat, jen odpovídat na otázky.

"Ale mně jde o to, aby to bylo přesné."

Neboj se, dostaneš to stejně k přečtení, takže o svou odpovědnost zkrácen nebudeš. je o ni plně postaráno. Raději mi odpověz: jak se máš? Nejdřív zdravotně.

"Dobře, docela dobře."

A vůbec?

"Nemůžu si stěžovat - krom na sebe. Zní to podivně, ale já si opravdu myslím, že se máme dobře, no ty taky, ne? Máme se dost dobře. Ale když se to tak řekne, aby to zas nebylo nefér vůči jiným, kteří se dobře nemají. To by zřejmě chtělo říci jinak: na tu bídu dobře. Tak, tak je to lepší."

Co děláš?

"Této otázky jsem se bál nejvíc. Co dělám? No tak podívej... Pokračuju v psaní knížky. Čtu, hlavně rukopisy. Dělám na zahradě. Minulý týden jsem maloval pokoj. Ale mám také hodně nadosobních povinností, bohužel silně neplacených, které mně zabírají neúměrně času, protože - například - nemůžu použít telefonu. Ale to asi znáš sám."

Kdy jsi naposledy u nás publikoval?

"V předposledním čísle Listů v květnu 1969, reportáž ze Slovenska. A právě si vzpomínám: ještě skoro dva roky potom jsem občas něco napsal do cyklostylovaného časopisu Jonáš, který sestavovala moje manželka u nás v kuchyni. Pamatuješ na klub spřízněných duší při divadle Semafor? Jonáš byl klubový časopis. Mně je všecko dobré. Teď jsem například napsal fejeton o jaru, jen tak, pro pár přátel. Taky pro tebe."

Z čeho žiješ?

"Zčásti z úspor, zčásti ze zahraničních honorářů za Sekyru a Morčata. A pak, manželka má plat, sice skrovný, čtrnáct set měsíčně, ale něco to je. Potom mám doma dva kluky. Jeden je vyučený zedníkem, vydělá si na sebe a rodině přispívá tím, že platí celé nájemné za byt. Když kluk platí činži, cítíš, že pomáhá. A druhý, který se dvakrát nedostal na studium, dělá figuranta a taky něco vydělá, čímž hradí svou režii mladého muže, něco si šetří a dvěma stovkami přispívá na stravu."

Úřady ti jinak dávají pokoj?

"Úřady? Ty se mnou nemluví. Vzhledem k tomu, že kdyby se mnou mluvily, neočekával bych vlídnou řeč, je to dobré. Já když slyším ´úřad´, mám nepříjemný pocit. Je to zvláštní, když ve své republice nemáš pro sebe žádný úřad, na který by ses mohl klidně obrátit. Kdy já vlastně dostal poslední příznivou zprávu? Jó přece, vloni na podzim Psal jsem podniku Fotografia v Liberci, co by stálo udělání barevného pozitivu z diapozitivu. Dostal jsem krásnou odpověď: Na váš dotaz posíláme Vám ceník... Já cítil něco tak zvláštního jako rehabilitaci."

V gruntu jsme tím probrali tvou situaci. Jak dlouho v ní takhle ještě vydržíš?

„Po jaké stránce? Nevím, jak bych odpověděl. To se vyvine samo. Mám potřebu skoro denně něco dělat proti té vnucené izolaci. A to uskutečňuju tím, že se stýkám s kamarády, chci vědět, co lidi píšou, opisuju to nebo dávám opisovat. Žiju z náhradního krevního oběhu společnosti, toho zmenšeného. A myslím, že na tom nejsem hůř než v nějaké africké zemi s velkou rozlohou a řídkým osídlením, bez státem provozovaných kulturních institucí a prostředků, kdy si musí koňmo, pěšky, na velbloudu, ve dne a někdy v noci pro knížku někam dojít a zase ji odevzdat. Na obrazy se musím jít podívat k malíři do ateliéru. Co se ve světě myslí a píše v oboru například sociologie, politologie, ekonomie a ekologie, to se dovím v nějakém soukromém kroužku. Když to vezmeš kolem, není to zas tak deprimující. Je to jen takové nenormální, neuvěřitelné a neevropské. Intenzita kulturního života a nasycení českého prostoru přestaly odpovídat intenzitě osídlení. Z jednoho města dostávám ručně hotovenou ročenku, do které píší místní básníci a kreslí místní malíři, kteří nemají časopisy, nikdo je nikam nepustí a nevezme. Je to demonstrace přítomnosti na vlastním území. To děláme všichni.“

Tys ovšem nebyl jenom spisovatel, taky novinář. To je po mnoha stránkách něco jiného, jiná profese, to reagování bezprostředně na to, co se děje. Nechybí ti to?

„Noviny mi velice chybí. Potřeboval bych číst, jaké problémy se v životě, ve společnosti objevují a jestli je někdo řeší, či co se o tom soudí. Ale sám zasahovat, to puzení nemám. Já bych teď vlastně ani nechtěl.“

Je to udivující. Ale náš dištanc už trvá skoro plných šest let. To je solidní doba. Nezdá se ti až příliš dlouhá?

„Ale uteklo to, strašně to uteklo! Připadá mi neuvěřitelné, že se do stejné doby vešla okupace i s osvobozením Rudou armádou. Ovšem kdoví čím to bylo, že tehdy to pro mne bylo tak dlouhé, snad že to bylo tak kruté. Nevím, jestli to tak uteklo i těm dnešním mladým. Copak my, my máme kontinuitu svého života, my přes těch šest let přejdeme. Jenže mladý člověk se v těch šesti letech vytvoří! Štěstí že předtím byl ten šedesátý osmý rok, který vytvořil nebo objevil a přinesl tolik, že mladý člověk, který má sebemenší zájem, o to musí zakopnout a to povede dál.“

Už ses zmínil o své rodině. Dobře víš, že v některých rodinách se dnešní situace zle obrazila – finanční starosti, ztráta prestiže, nemožnost studia dětí a mnoho jiného. Některé rodiny se vlivem toho rozvrátily.

„V naší rodině to tak nezapůsobilo, protože já jsem vlastně nikdy nebyl v normální situaci, nikdy jsem nebyl zabydlen v establishmentu. Naši kluci si nikdy nemysleli, že něčím jsme, nikdy jsme nic neměli. Berou to teď jako pokračování mého životopisu. Kdykoliv jsem se někde usadil a hrozilo mi zvýšení platu, putoval jsem za zajímavější prací při nižším nástupním platu. Já si ze státního ponížení naší rodiny nedělám svědomí kvůli klukům. Není to moje hanba, nýbrž státu. A ten teď je, jaký je. Indián si také nedělá svědomí, že rodí své děti do bažin a komárů.“

Co je podle tebe nejdůležitější v takové situaci, jakou prožíváme poslední léta? – Rodina, přátelé – nebo co?

„To všechno, v takovém sledu: rodina, přátelé a potom jakési ponětí o dějepise.“

Sleduješ soustavně robotu svých přátel spisovatelů?

„Dost ji znám.“

Které knihy z těch posledních let tě zvlášť zaujaly? Které jsou ti nejbližší?

„Tak zaujaly, nebo jsou nejbližší? To jsou dvě věci. Zaujal mě Škvoreckého Mirákl například, ale není mi blízký. Zaujalo mě a je mi bližší Peckovo Štěstí, které znám z rukopisu. Nebo Klánského Vyhnanství, rovněž rukopisný zjev. Velice mě zaujal Páralův Mladý muž a bílá velryba, knížka z té oficiální literatury, ale zaujala mě jako případ tvorby a cenzury, kdy stát přece jen potřebuje, aby něco bylo, a teď autora kroutí nebo se autor kroutí. Dokonce se mi ta knížka skoro do dvou třetin i líbila. To je to: že v těchto poměrech se ani nemůže projevit, co umí spisovatel, který má dovoleno publikovat. Vzrušila mě Grušova próza Hra o smrďocha, takže jsem na ni týdny musil myslit, fantastická, originální věc, dal jsem si ji opsat. A co je mi nejbližší? Předně Hrabal, všecky jeho poslední knížky, které kolují v opisech a nikdy nemůžou beze změny kulturní politiky nebo bez zmrzačení autora vyjít. Pak Filipův Lojza Lapáček, dílo vyšlé v zahraničí, taky existující v opisech. To je spontánní lidový talent, kterému může nakladatelský redaktor hodně škrtat a kritik pak ještě hodně vyčítat, ale je to tvorba jako tělesná a duševní funkce. Potom Šotola, obě jeho knížky – ještě v roce 1969 vydané Tovaryšstvo Ježíšovo i česky vydané Kuře na rožni. Pěkná knížka je Trefulkova jihomoravská, taková teskná příroda O bláznech jen dobré. – Co se týče poezie, kterou jsem schopen vnímat jen jako čtenář, tam je úplně jasné, že nejlepší díla posledních pěti let vznikla bez péče státu, ba za jeho přímé nepřízně: Seifertův Morový sloup, Mikuláškův Agogh, Šiktancův Český orloj, Skácelova Tratidla nebo Chyba broskví, to jsou většinou básně klasické formy, kterým ještě rozumím a velice se mi líbí, ale vzrušila mě i Kabešova Obyvatelná těla, cosi tajemného, svůdného, jistě moc modernistického a ne už tak srozumitelného, hned. Tyto všecky věci zdobí nejen mou knihovnu, ale snad stovky knihoven po Čechách, krásně opsány na psacím stroji. Říkám, nejsou blbí? Myslím dnešní státní vydavatele. Nejsou to blázni? To není politika, to je křeč.“

O kolika nových rukopisech asi víš?

„Je to už asi třicet rukopisů prózy, poezie a esejí, ale i divadelní hry.“

Objevují se také díla nových, neznámých autorů?

„Četl jsem jich několik, o několika jenom vím, ale neznám je. Mluvit o tom, myslím si, nebylo by dobře. Někteří z těch autorů doufají ještě, že by snad mohli normálně vyjít, když v roce šedesát osm nic neprovedli. Ale nevyjdou, protože je už teprve páni nepotřebujou, zatímco Hrabalem a Šotolou by se rádi aspoň přizahalovali.“

Máš nějaký styk s funkcionáři dnešního Svazu spisovatelů?

„Ne, přirozeně ne.“

A s jinými spisovateli, kteří smějí?

„Taky ne. Já ale vůbec měl málo styků se spisovateli. V posledních letech jsem je spíš rozšířil.“

A s jinými nespisovatelskými funkcionáři?

„Ani nevím, že existují.“

A s těmi od Bezpečnosti?

„V říjnu jsem slavil výročí, byl to rok, kdy jsem s nimi mluvil naposledy. Tehdy mě tam pozvali kvůli interview v západoněmecké televizi, nabídli mi vystěhování, které jsem odmítl. Napsal jsem pak Husákovi. Stěžoval jsem si a žádal, aby někdo jasně řekl, jak tu mám žít, abych nebyl pořád volaný na StB. A taky jsem uvedl, že vidím, že obracet se na světové veřejné mínění je cesta pro mě vyčerpaná. Ani na tento dopis jsem odpověď nedostal.“

Nepřímou – že tě od té doby nepředvolali.

„Nojo – ale já jsem také od té doby veřejně nevystupoval.“

Dosud máš několik trestních stíhání. Jak bys tuto kapitolu svého života posledních šesti let zhodnotil?

„Nechce se mi o tom mluvit. Trestní stíhání mám dvě, a myslím, že se nedají použít, je to zastaralé, nedůležité. Že nebyla oficiálně zastavena, vysvětluji si tím, že mám být pod nějakým tlakem. Abych se třeba nemohl moc ohrazovat proti kontrole pošty, telefonu, domovním prohlídkám, kdyby k nim chtěli sáhnout. Ptal jsem se právníka, to nemusí být zastaveno úředně nikdy. Tedy takový doživotní, nepokračující, někde na půdě poodložený, zapavučinovaný proces, který z nepatrného podnětu může pokračovat po pěti, deseti, dvaceti letech.“

A přece je zvláštní, že jsi nejen nebyl zavřen, ale ani jednou zatčen. Nikdy jsi tak říkajíc neseděl. A to se Dva tisíce slov označovalo za nejhorší kontrarevoluční manifest. Čím si tu ohleduplnost ke své osobě vysvětluješ?

„Mají to také těžké. Také by asi uvítali jasnější pokyny, určitější linii. Nebo prostě strohé dodržení zákonů. Buď něco je trestný čin, nebo není. A ne, až jak se to hodí, jestli to nepoškodí nějaká mezinárodní jednání, jestli je to při tomto výročí, před těmito volbami, po těchto volbách účelné a únosné. Vypadáme blbě všichni: vláda, Bezpečnost i já. Takže žádná ohleduplnost, ale nejistota. Není správné se na ně osobně zlobit, nesmím se nechat svést k tomu, abych je považoval za viníky a své osobní nepřátele. Jsme v tom všichni, já i oni, stejně, akorát že momentálně to vypadá rozdílně.“

Říká se, že s některými mlčícími nebo umlčenými spisovateli jednali příslušníci Bezpečnosti o takové zvláštní spolupráci: Vy přiznáte své chyby a provinění, ovšem veřejně, a my vám za to dovolíme s literaturou na veřejnost. Taky tak s tebou jednali?

„Nene. A ani nebudou.“

Jak to víš? Proč?

„Protože by jim nikdo nezbyl za nepřítele. A oni potřebují nepřítele, vůči němuž by se definovali.“

Poslechni, mám takovou divnou otázku. Nemusíš odpovídat. nemáš někdy chuť dát někomu přes držku?

„Mám, mám, jistě. A velice mazané bude, když se mě nezeptáš, komu.“

Ty jsi byl také dlouho členem komunistické strany, že?

„Od roku 1946.“

Když ses dozvěděl, že už nejsi členem strany, co sis myslel nebo cos cítil?

„Podruhé, nebo poprvé?“

Aha, vidíš, já zapomněl na vyhození v roce 1967. Odpověz, jak uznáš.

"Já jsem si to zdrcení a pláč odbyl už v roce 1967. Zní to trochu jako sranda, ale mému pocitu tehdy nejlíp odpovídala písnička Teče voda od Záhora. Pořád jsem si ji zpíval. Cítil jsem nadšení radostné a zároveň sentimentální. Měl jsem pocit, že se navracím k jinošskému stavu, kdy jsem mohl všecko číst, všecko říkat a nikdo mě za to nemohl dělat zodpovědným. Cítil jsem se osvobozený. A tu stranickou rehabilitaci potom v roce 1968 - bylo mi to jedno - jsem přijal jen kvůli kamarádům. Z ohledu na  slušné lidi ve straně."

A co kdyby ti řekli, že by tě zas vzali?

"Já už bych nikam nešel. Vzali - kdo? Jeto nesmysl."

Pověz mi jedno: Kdy ti bylo za poslední léta nejhůř?

 "To bych musel vzpomínat. Určitě bylo, protože si pamatuju, že jsem tehdy říkal, tohle je horší, než když přišli Rusové. Ale co to jen bylo, asi něco, co z toho plyne. Já si později vzpomenu, nebo něco vymyslím... Ale určitě něco bylo. Snad se to týkalo krajiny."

Protože stín je nemožný bez světla, musí mít i naše doba světlou stránku. Jaká je světlá stránka uplynulých let?

"Já jsem často rád, že není válka. Byl jsem kluk ve čtyřicátém pátém a měl jsem hrůzu, že by do dvaceti let měla být nová válka. Lidé přece říkali, že válka je každých dvacet let. A teď už je to třicet roků, a není. Já vím, je to hrozné, že se člověk může těšit vlastně z toho, že se to místo u něj odbývá zástupně někde jinde. Ovšem ten konvergenční proces zatím probíhá dobře, pokud to není iluze a velmoci se nakonec nespojí proti nám, menším národům. Ovšem vývoj v Rusku se mi zatím líbí, ano, v Rusku, to se mi zdá přesnější označení, ale napadlo mi to, když se tady dívám v tvé knihovně na hřbet knihy The Spirit oť Russia od T. G. Masaryka."

Co se ti líbí na vývoji v Rusku?

"Jak to říct a neuškodit? Tichý obrodný proces? Evoluce k rozumu? To by byla jiná debata. Když necítím zrovna strach nebo hněv, mám k té zemi úctu, obdiv, očekávám něco, dovedu nebo aspoň se snažím si představit ten strašidelný uzel problémů a nadlidskou či nelidskou odpovědnost, která padne na kohokoliv, kdo se tam dostane k rozhodujícímu postavení. Vládnout v takové zemi je jistě tisíckrát těžší než tu vládu kritizovat jako třeba Solženicyn, i když rizika těch dvou - vlády a Solženicynů - jsou v obráceném poměru než jejich moc. Musí být nepředstavitelně těžké řídit tu zem. A je jistě nesmírně delikátní, choulostivé a pořád kritické s takovou zemí zvenčí jednat a ustavovat a vyvíjet vztahy. To je asi úkol pro silné nervy a svrchované odborníky. Bohužel nemám důvěru, že my takové máme."

Vraťme se domů. Jak odhaduješ perspektivu? Kdy ti zas vyjde knížka?

"Nemám pro to vůbec odhad. Já se někdy snažím zaposlouchat do svých pocitů. Ale nic neslyším. Vím, že takto to nemůže zůstat, ale to je všecko, co vím. Proto asi nemůžu říct, jsem-li optimista nebo pesimista."

Ale přece jen musíš rozmýšlet, jak to u nás půjde dál.

Vyslovils názor, že to tak u nás asi nezůstane. Předpokládáš tedy změny. Ale jak k nim může dojít? Myslíš, že je k tomu třeba kompromisu z obou stran? A není náznakem kompromisu už starší prohlášení básníka Miroslava Holuba nebo odpovědi Bohumila Hrabala na otázky redakce Tvorby letos v lednu? Jsi ty vůbec ochoten k nějakým ústupkům? A k jakým?

"Mám silnou nechuť k úvahám o tom. Já o žádných ústupcích nemusím uvažovat už proto, že je po mně nikdo nechce. Holub a Hrabal aťsi udělali; co chtěli. U Hrabala je mi to srozumitelnější. Nevím, jak se někdo může podivovat, že to udělal, a stavět takové jednání do protikladu k jeho psaní. To obé plyne z téže křehké povahy, volající po přátelství a klidu. Mluví se, že příští má být Šotola. Aťsi je. Nebudu rád, bude mi z toho smutno, ale budu vědět, že je to od smutného Šotoly, který má ke svému smutku moc důvodů. To všecko bude jednou daleko víc sloužit jako svědectví o povaze režimu než o povaze těchto lidí. Oni totiž po sobě nechají dobré knížky, zatímco režim - co? A jestli v tom vidím náznaky vůle ke kompromisu ze strany úřadů? Pokud vím, ta jednání se spisovateli, také v Brně, vedli úředníci vnitra, nikoli kultury. Copak ti budou mít zájem, aby vyšly hezoučké Hrabalovy Postřižiny nebo Skácelovo čtyřverší? Já za tím cítím záměr rozbít vztahy v předpokládané skupině lidí, jejichž povolání nebo činnost se nijak nedají dirigovat. Chtějí, co půjde, jemnějšími nástroji odloučit, a co nepůjde, nakonec rozdrtit. - A jakými cestami to u nás přece jen půjde k nějakému urovnání, to bych si nechal raději já vyložit od tebe."

Nemohu si odpustit ještě jedno zastavení. To, že dnes nesmíme, je důsledkem toho, co jsme dělali, že? Člověka to nutí, aby se kriticky podíval na své skutky. Nemáš chuť se mi vyzpovídat?

"Nemám. Nechce se mi o tom mluvit. Bude to znít špatně, ale já nemyslím, že jsem dělal špatně. Já jsem se toho nejhoršího bál vždycky. Vždycky jsem měl strach z extrémů - už v lednu 1968 ve mně vyvolával strach fakt, že konzervativci ztrácejí pocit, že mohou mluvit, a mně se zdálo, že se jich musíme zastat. Psal jsem o tom v jednom fejetonu ve Filmových a televizních novinách. Ale dalo se vůbec jednat jinak? Situace se přece podávala, člověk na ni reagoval. Já jsem byl přitom dost zdrženlivý. Považuje se za ctnost umět se sám posuzovat. Po téhle ozdobě za každou cenu netoužím, abych si vymýšlel, že jsem dělal chyby. Pravda je, že když vím, jak to dopadlo, dnes bych asi zesílil takový sebekritický prvek vůči obrodnému procesu. Dnes bych byl rád, kdyby nám tenkrát ti politici, kteří si nás asi dvakrát pozvali, jasněji řekli, museli by to ovšem sami vědět, v čem je nebezpečí. Potom bych se rád omezil i v užívání svobody slova. Nejodpovědnějším při těchto rozhovorech se mi jevil ministr Hájek. Vyjadřoval se hodně skepticky. Varoval, přitom byl přátelský. Jiní, trochu mi to tak připadalo, byli v té chvíli moc hrdí na to, k jaké svobodě dávají souhlas. A my zas byli hrdí, že nás po éře okřikování někdo bere za partnery. Bylo to pěkné, ale byl to luxus. - Říkám si, kdo vlastně neobstál? Národ obstál. Snad ti Rusové neobstáli, nevím. Ale zase - kdo? Zhoršili si postavení v této zemi a musejí zbraní podpírat to, co předtím drželo samo od sebe. A prodražilo se jim to i v rublech."

Ty máš tak trochu na svědomí Dva tisíce slov, o kterých bylo napsáno ze všeho nejvíc. Co o nich soudíš s odstupem času?

"Po věcné stránce neměl bych co odvolat a měnit. Po formulační - je mně teď trošku, nepodstatně trapný takový ten tón, kterým se strašně ucházím o pochopení každého čtenáře. To překládání složitého pocitu a myšlenky do jakési čaromocně prosté řeči. Já to ale bral také jako literární úkol. Například jsem promyšleně zvolil název, aby budil zájem, a kdo ho přečte, aby to už nezapomněl. To se mi, troufám říci, podařilo. Pokud mě něco mrzí, tedy to, když si někdo myslí, že jsem se k tomu dal navést. Ti důvěryhodní muži, kteří přišli s iniciativou za mnou, neřekli nic jiného, než že je čas, aby se napsalo něco, co by posunulo obrodný proces do další fáze. To byl všeobecný pocit, o tom se mluvilo všude. Krom toho mě už nevybavili žádnou jinou informací. Vůbec neměli vědomost, že když se člověk obrací na masy, tak musí přijít s nějakým konkrétnějším podnětem, nebo ji měli, ale vyjádření nechali na mně. Jediný, s kým jsem se mohl radit, byl Gándhí. Vždycky mě unášela představa, jak by bylo možno donutit moc k abdikaci bez násilí. Možné to samozřejmě i nadále je! - Jinak bychom museli Dva tisíce slov znovu přečíst a rozebírat. Podle svého přesvědčení jsem tam řekl, že musíme dodržet spojenecké povinnosti vůči Sovětskému svazu a že se nedá demokratizace dělat proti komunistům. A to jsou věci, které mi tehdy někteří lidé zazlívali."

Šedesátá léta znamenala značný rozkvět umění. Mnozí na to vzpomínají nostalgicky a docházejí k závěru, že by snad bývalo bylo lepší nehýbat s tím, že tudíž Leden byl tak trochu omylem. Co ty na to?

"Ten rozkvět umění, když toho výrazu užíváš, musel vyvrcholit něčím zjevným i v hmotném světě politiky. To se ještě uvidí, k čemu to bylo dobré, přesto. Já to považuji za štěstí. Lidé pocítili v životě, skutečném, a nejen nad utopickou knížkou, že se důstojně žít a svobodně myslet dá. To je vklad pro století. Bude se o tom psát jako o Pařížské komuně, ale toto bylo pěknější."

Teď se tě zeptám už jen na takové běžné věci, abych měl přehled. Chodíš do kina?

"Málokdy. Poslední zajímavý film, který jsem viděl, byl Šakal."

A co divadla?

"Velice málo. Největší dojem na mě udělal, asi před rokem, Lohengrin. Trvalo to pět hodin."

Posloucháš rozhlas?

"Absolutně ne. Ani náš, ani cizí. Nemám na to trpělivost. Zlobí mě to."

A co televize?

"To je kanál blbostí, ve všech žánrech. Občas se vidí zajímavý zahraniční dokument, třeba o zvířatech. Někdy hra, která se zdá slušná. Ale politická publicistika - hrůza. Vzpomínám na jednu reportáž. Záběr na tovární bránu, nad níž je napsáno: Sukno Humpolec. Reportér jde s mikrofonem. Chystá se někoho oslovit, už ho oslovuje: Soudruhu, kolik máte ve vašem závodě... A teď čekáš čeho, a on řekne: komunistů. Ne kolik máte sukna, když je to taková továrna, ale komunistů! Oni už zapomněli, co to vůbec je otázka, oni se už ani zeptat neumějí. Ukáží firmu Sukno, a ptají se na cosi, do čeho nám proboha přeci nic není a co není pro nikoho zajímavé. - A už si také vzpomínám na něco, co souvisí s otázkou, kterou jsi mi dal před chvílí: kdy mi v poslední době bylo nejhůř. Tedy krom toho, že je mi furt zle z úpadku novin a televize, pocítil jsem přímo úzkost, když jsem se dověděl, že na ruzyňském letišti prosakuje benzín do studní a do potoka v okolních vesnicích. Byl jsem se na ten potok podívat, byla to pravda. Pocítil jsem biologický strach živočicha, o kterého se jeho gazda a majitel špatně stará i po té nejprimitivnější stránce. A nesmíme se ptát, nesmíme o tom mluvit, nesmíme protestovat. - A jiný ošklivý pocit: Jdeš po ulici a najednou veliké kvílení jako při hromadném neštěstí, strneš, představíš si všecky možné hrůzy, které někoho právě postihly. A ona to za policejního řízení jede kolona ošklivých černých šestsettrojek, rychle, přednostně, drze. Jen kolem tebe proletí, proletáři. A lidem na chodnících se ještě chvěje srdce leknutím a navíc urážkou. Aspoň takové věci by neměli dělat, nikdo je nebude mít rád."

Ještě jednu běžnou otázku: Které noviny a časopisy čteš?

"Vesmír, Zahrádkáře, Letectví a kosmonautiku, Naši řeč a Fotografii."

Myslel jsem si, že ti tu otázku nedám, ale přece jen. U tebe mě vždycky iritovala nebo fascinovala jedna věc: Ve veřejnosti jsi uznáván jako politický publicista nebo aspoň jako publicista přímo vyvolávající politické senzace. A já tě znám jako člověka, který se o politické problémy ani moc nezajímá, který skoro vůbec tyhle otázky nestuduje, který prostě o mnohých politických záležitostech ví vlastně - s prominutím - hovno.

"Ale to slovo musíš vynechat! Víš, já jsem opravdu toto vždycky cítil. Je to asi tím, že jsem všecky věci politiky bral jenom osobně. Dávno jsem zjistil, že nemůžu nikoho organizovat. Můžu dělat jen osobně. Říkám jak, a kdo chce, ať to dělá taky tak nebo jinak. Přinucen k teoretizování přiznal bych se, že vycházím ze Společenské smlouvy suverénních osobností. Jsem občan, mám právo jednat v politických věcech osobně, za sebe. Nesouhlasím s názorem, že ke svému právu a potřebě jednat politicky platně měl bych se pachtit do vyšroubovaných výšin politiky jako osamostatněné disciplíny, kde je doma Zdeněk Mlynář, ale i Auersperg nebo dnes Husák. Je třeba, říkám, aby občan srazil politiku zpátky dolů. Naprosto klidně pomíjím všecko, co mi tito lidé mohou říkat o odpovědnosti toho, kdo chce jednat v politice, o zákonitostech politiky jako svébytného oboru. To snad platí pro ně, pro politiky. Já nejsem politik, protože já nechci řídit je, nýbrž oni mne, nás, my jsme úkol pro ně, ne oni pro nás, mně politika nebude svatá, já se přeci nebudu starat, jaké potíže jim svým normálním projevem působím, já jsem nový fenomén objektivního světa pro ně, ne oni pro mne. Pro mne oni jsou veřejná služba jako prádelna, a já budu chodit a veřejně říkat, jestli mi správně slouží. Oni, milánkové, pozapomněli, že vláda je nic než veřejná služba na sjednaný termín, služba jako železnice, a vecpali si do ústavy sebeochranu a zbožňování jako nějakou svátost. To by si měl každý člověk občerstvit v hlavě, že vláda není nedotknutelná! A je jí to třeba dávat aspoň jednou za sto let vědět, například vždycky v šedesátých osmých rocích. Tento zástrk vlády do její služební funkce je tak samozřejmé hygienické opatření jako starost o to, aby voda byla zas čirá a vzduch čistý. Bez čisté vody, bez čistého vzduchu a bez vlády-služby nebude socialismus. - Ale to nepodceňuju odbornost disciplíny zvané politika. Teď se asi také ukáže, že nejsem ani moc veliký demokrat. Já si nemyslím, že všichni mají do všeho platně mluvit. Mluvit můžou, ale znalci mají dělat své, ovšem veřejně! Já nechci, aby se mě na všecko ptali, nepotřebuju to, já potřebuju, aby to fungovalo a já ať o tom raději ani nevím. Při dnešním stavu světa, při úkolech služby zvané stát, která musí jistě být elektronifikována a tak dál, musejí politiku dělat odborníci. Demokracie v lidovém krásném pojetí je zastaralá, asi. - Ale s tím sprostým slovem, jak řekls, to ses tedy pěkně vyznamenal. I když máš pravdu. Ale já to vždycky tušil, že si to o mně myslíš."

Už toho necháme. Ještě mi řekni, jak spíš?

"Výborně. Dost dobře. A prozradím ti, že stárnu, protože se mi začíná zdát o malých dětech."

Jaké máš vůbec sny?

"Mám několik tradičních okruhů snů. Jeden: chodím po fantastických krajinách, obrovské skály na zelených loukách. Druhý: ten je o zmateném přestupování z vlaku do vlaku a přitom zapomínám kufr. Třetí: to jsou pronásledovací sny, kdy se bezpečně vždycky zachráním létáním. A pak mám sny, které mě otravují: vojna-internát-vězení, a já nikdy nevím, kde to vlastně jsem. Najednou jsem v cimře, ale nemám tam postel. Najdu postel, nemám skříňku. Stojím na náspu a nevím proč, když z vojny jsem, to vím, pryč. A tak dokola. - Poslední sen, přebaloval jsem dva malé chlapečky. Napadlo mě udělat s nimi pokus, prostý a neškodný. Položil jsem je nahaté vedle sebe, a jak děti třepotají nožičkama a ručičkama, sledoval jsem, jak budou reagovat, když se jeden dotkne druhého. - Asi dospívám k věku, kdy mám mít vnoučata. Cítil jsem takovou něhu, jakou jsem necítil k vlastním klukům."

***

Jiří Lederer byl odsouzen k vězení na tři roky. Žalobce mu vytýkal mimo jiné, že připravil a chtěl vydat knihu rozhovorů. Byl jsem mezi lidmi, jimž Lederer položil své otázky. Budou tomu pomalu tři roky...

Říkal jsem mu několikrát, ať to moc nezdržuje, nebo se něco stane. Byl však nad poměry svědomitý a vytrvalý. Svědomitý v tom, jak dával autorům zápis rozhovoru k připomínkám a doplňkům, aby jej pak přepsal. Vytrvalý v tom, jak pořád chtěl dostat rozhovor od některých zajímavých lidí, kteří se ale vymlouvali nebo váhali, protože počítali se zlepšením svých tvůrčích nebo aspoň výdělečných vyhlídek a nechtěli si to těsně pokazit. Poměry se však, jak V + W výstižně řekli už před válkou, "konsolidují směrem k nule", a tak někteří lidé, co Jiřímu Ledererovi rozhovor napřed dali, požádali ho později, ať to stornuje. Řekl mi o tom stručnou větou, kterou doprovodil krátkým prokouřeným smíchem. Teď jsou všecky rozhovory, těch, co se toho nebáli, i těch, co se toho báli, pod týmž zámkem, co Jiří Lederer. To má být celý výsledek, a nikdo nemá vědět, co Lederer udělal?

Se souhlasem paní Ely Ledererové rozhodl jsem se svůj rozhovor uveřejnit obvyklou formou aspoň mezi přáteli a současně jej posílám jednomu zahraničnímu časopisu (o němž se nezmiňuje žaloba). Opírám se o článek 19, odstavec 2 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, jak vyšel ve sbírce zákonů č. 120. Povšiml jsem si ovšem také odstavce 3, podle něhož nesmím však ohrozIt národní bezpečnost, veřejný pořádek, veřejné zdraví a morálku, a škrtnuv několik kleteb, neohrožuju je. Hlavně jsem však přihlédl k tomu, že rozhovor přece jen trochu zastaral, proto jsem některé jeho body vypustil. Čtenář ať zase přihlédne k tomu, že rozhovor se konal v oné podivné mezidobě, kde se nikde nijak nic už dlouho nehýbalo, všecky lepší předpovědi se mýlily a všechna témata byla omleta do nezajímava. Teprve potom přišel duben 1975 s domovními prohlídkami, léto s Helsinkami a televize s Minaříkem...

Praha 24. října 1977

Ludvík Vaculík

Ludvíkovy noviny - Padesátník pro literaturu a Vaculíka

Původní rozhovor LN a LV

LN: Jaký je Váš oblíbený nápoj?

LV: Mléko.

LN: Jaký je Váš oblíbený pokrm?

LV: Čočková polévka s klobáskou. (Pozn. red.: ve "Vyznání" z počátku šedesá­tých let minulého století odpovídá Karel Marx na tutéž otázku svýoh dcer Laury a Jenny - "ryba".)

LN: Vaše oblíbená barva?

LV: Bílá. (Pozn. red.: Karel Marx - "ru­dá")

LN: Vaše oblíbená vůně?

LV: Lípa.

LN: Vaše oblíbená květina?

LV: Kosmos. (Pozn. red.: Karel Marx - "vavřín"; bližší o kosmosu v repor­táži "Dvacet devět hodin s Ludvíkem Vaculíkem" v tomto vydání.)

LN: Váš oblíbený strom?

LV: Lípa.

LN: Vaše oblíbené zvíře?

LV: Koza.

LN: Vaše oblíbená krajina?

LV: Nevím. (Pozn. red.: v originále průvod­ně - "Vysočina", pak škrtnuto.)

LN: Váš oblíbený národ?

LV: My. (Pozn. red.: v originále původně - "Slováci", pak škrtnuto.)

LN: Vaše oblíbená kniha?

LV: Bylo nás pět. (Pozn. red.: Karel Marx na podobnou otázku - "Váš nejmilejší básník?" odpovídá - "Shakespeare, Aischylos, Goethe)

LN: Vaše oblíbená skladba?

LV: H-moll. Nedokončená.

LN: Vaše oblíbená hra?

LV: Pavel Kohout: Babička. (Pozn. red.: jde zřejmě o ironii vůči autoru kvi­zu, viz reportáž "Dvacet devět hodin s Ludvíkem Vaculíkem")

LN: Obraz?

LV: Žádný. (Pozn. red.: jelikož, jak obecně známo, je Ludvík Vaculík milovní­kem i sběratelem obrazů V. Beneše, obráží tato odpověď zjevnou snahu ne­ublížit umělci, jemuž úřady nedoporu­čují styk.)

LN: Jaká je Vaše oblíbená socha?

LV: Rodin - Kunda. (Pozn. red.: jde o zná­mou plastiku rozevřených stehen ze sbírek Národní galerie; šetřením zjištěno, že si Ludvík Vaculík nemohl připomenout název a přijal označení P. Landovského.)

LN: Vaše oblíbená ctnost?

LV: Dochvilnost. (Pozn. red.: Karel Marx - obecně "prostota", u muže - "síla", u ženy - "slabost".)

LN: Vaše oblíbená nectnost?

LV: Neřeknu. (Pozn. red.: !)

LN: Vaše oblíbená denní doba?

LV: Noc - spánek.

LN: Vaše oblíbená roční doba?

LV: Podzim pozdní.

LN: Vaše oblíbené počasí?

LV: Vlahé, slunce s přeprškami.

LN: Vaše oblíbená činnost?

LV: Nepsaní.

LN: Vaše oblíbená nečinnost?

LV: Psaní.

LN: Váš oblíbený sport?

LV: Žádný.

LN: Váš oblíbený herec?

LV: Gabin. (Pozn. red.: v originále původ­ně - "Maigret" s otazníkem, pak škrtnuto.)

LN: Vaše oblíbená herečka?

LV: Žádná.

LN: Váš oblíbený komik?

LV: V + W

LN: Váš oblíbený politik?

LV: Žádný.

LN: Váš oblíbený slogan?

LV: Voláme v lesy: Oudesi, kde jsi? Kupujte kolesa od Franty Oudesa!

LN: Vaše oblíbená heslo?

LV: Nebát se a nekrást. (Pozn. red.: Ka­rel Marx - "De omnibus dubitandum" - "O všem nutno pochybovat" )

LN: Váš oblíbený citát?

LV: "...náhodou měl jsem u sebe kostič­ky chleba sypané strychninem..."

LN: A Vaše oblíbená anekdota?

LV: Kam jdeš?

Prodat psa.

Co za něj dostáváš?

Tři sta tisíc.

Neblbni! Za tohoto psa?

Nol Ale já už musím jít.

(Za týden.)

Prodals toho psa?

Jo.

Cos zaň dostal?

No tři sta tisícI

Neblbni! Za toho obyč. psa?

Ano.

Ne! Tys mu dal psa a on ti dal 300 000?

No - já mu dal psa a on mně 2 kočky po 150 000!

LN: Jak byste otitulkoval ve svém listě zprávu o zvýšení ceny chleba?

LV: I U NÁS DRAŽŠÍ CHLEBA!

LN: Zprávu o zrušení vojenskýoh paktů?

LV: PROTI VŠEM - OD PODZIMU

LN: Zprávu o přistání čs. kosmonautů na Měsíci? ,

LV: KDO SE VÁS PROSIL?

LI: Zprávu o sopečném výbuchu na Petříně?

LV: ZEMNÍ PRÁCE NA OBNOVĚ ČECH ZAHÁJENY

LN: Zprávu o prohlášení Brna hlavním městem ČSSR?

LV: POZDNÍ POZNÁNÍ

LN: Zprávu o příští pražské premiéře P. Kohouta?

LV: CHTĚL DO BRNA - SKONČIL V PRAZE

LN: A zprávu o jmenování 'Ludvíka Vaculíka generálním tajemníkem OSN?

LV: NEJAPNÝ ŽERT PAVLA KOHOUTA

LH: Co byste řekl jako svou první větu novinářům po obdržení Nobelovy ceny?

LV: "To abych to dopsal!"

LN: Po zvolení presidentem republiky?

LV: "Mně se nechce!"

LN: A po propuštění z vězení?

LV: "Můj přítel Pavel Kohout mě požádal, abych vám vyřídil..."

LN: Jak byste napsal svůj epitaf?

LV: BYL JSEM TU A MOŽNÁ ZAS PŘIJDU

 

Hrádeček 10.7.76

(Otázky za LN: PK)

 

Rozhovor Karla Hvížďaly s Ludvíkem Vaculíkem

(Karel Hvížďala: Dialogy. Praha, Torst 1997. 378 s.)

Tento rozhovor vznikl na dálku, písemně na podzim roku 1984.

Pomohla zkušenost posledních dvaceti třiceti let upřesnit roli českého národa v Evropě? Snažíme se vůbec takovou roli najít? Pomáhá tomu umění, ten poslední lidský výkon, který ještě probouzí k životu schopnost vnímání (von Weizsäcker), které se již zcela vytratilo ze všech mocných teorií a normovaných praxí?

Role našeho národa v Evropě byla upřesněna velice poučně: je titěrná. Ale hledá ji, myslím , dost lidí, tady například Pithart, jenže já s nikým o tom nemluvím, málo o tom vím, nikam nechodím a četbu na takové téma nevyhledávám, protože... ano proč? Zjišťuju právě, že pro bolestivost toho tématu. Pár lidí si dělá starost s národem, který si možná už jen vymýšlejí. Bylo by snad třeba napřed zjistit, nakolik je vědomí národnosti ve zdejším obyvatelstvu ještě živé. K tomu my nemáme prostředky, a kdo je má, má zájem nezjišťovat nic takového. Nač mluvit o známých věcech?

Jindy však vím, že národ tu je a v čase potřeby se to projeví. Existence národa je samozřejmá a její smysl je jen v ní samé.

Že by už jenom umění "probouzelo k životu schopnost vnímání (von Weizsäcker)", to si nemyslím, neznám ovšem, jak to ten muž mínil. Vnímání probouzí především sám život, to je přece prvotní. Životem se může otupit, a tu patří umění mezi příležitosti, jež je osvěžují. V mocných teoriích a normovaných praxích vnímání ani nebylo.

A co naše národní existence? Je naše národní podstata a naše kulturní hodnota tak velká a přesvědčivá, že poskytuje dostatečnou podporu? Lze se odnárodnit vítězstvím ptydepe nad češtinou?

Dostatečnou podporu komu? Národní existenci? Každý národ si myslí, že jeho důvody k existenci jsou pádné. Argumentace "uvnitř" je bludná, může dokonce vést k davovému pominutí rozumu. A zvenčí je to jedno, jsme-li či ne. A význam naší kultury pro jiné lidi závisí ne na tom, jak je česká, ale jak je lidská.

Ano, ti, kdo věří ve smysl české národnosti, mají docela dobrou podporu v národní kultuře i národní podstatě... ale co míníte tou podstatou? Soubor odlišností, tíhu tradice? Ono "společenství území, jazyka, kultury..."?

Cítím naši národní existenci ohroženou, jako je současně ohroženo lidství. Mezi jiným taky ze strany ptydepe, jež táhne světem, jak dovodil Bělohradský loni ve Frankenu. Chápu totiž národnost jako příbytek lidství: jako jeho místní a časový projev, jako soubor prostředků k zápasu a o práva lidské individuality. Národ, má-li nějaký smysl, má ho jen sám pro sebe; vůči sousedům ať se jeví prostě jako společnost schopná dohody a spolupráce. Proto se blížím domněnce, že menší národy, jež si své skromné místo už musely uvědomit a pořád je musejí hájit, se možná skládají z lidsky vyspělých jedinců. Příslušník velkého a mocného národa možná není k některým otázkám života nikdy doveden. Možná však platí opak: vynikající lidé malého národa utratí své nadání a síly jen na jeho témata.

Nepřeceňujeme v Čechách úlohu literatury ve společnosti, nebo jsme v tomto směru výjimeční?

To je jedno. Tak ať třeba přeceňujeme. Jestliže přeceňujeme, tady kdo: autoři, či čtenáři? Když jen autoři, čtenáři je z toho vyvedou. Když obojí, tedy tu úlohu vlastně má! Ale vždyť je to jedno. Krom toho nechci opakovat, co jiní řekli mockrát a zajímavě, a taky je to jedno.

Jako český novinář a spisovatel jste v situaci, kdy se neustále snažíte narušovat jakoukoliv ortodoxii, jakýkoliv soubor názorů, o nichž se předpokládá, že je všichni správně myslící lidé bez váhání přijmou. I tak se dá vysvětlit Český snář. Jak se v této roli cítíte? A. J. Lihem mi nedávno o vás dokonce řekl, že jste ve své nesvobodě nejsvobodnějším Čechem, daleko více svobodným, než jsou všichni v exilu...

Jako český novinář a spisovatel jsem se jaksi nikdy dost necítil jím být, a když se mi ta funkce nehodila, porušil jsem ji. Nejsem schopen říkat něco jen jako novinář či spisovatel, neměl jsem nikdy tu kázeň. Dal-li jsem se do řeči, nerozlišoval jsem už. Nesnažím se narušovat žádnou ortodoxii ani soubor názorů, zvláště když je dnes ani neznám. Závazek pořád cosi narušovat by mě obtěžoval. Mám rád řád, a kde mě chrání a dává mi svobodu, rád s ním splývám. Vzpouzím se jen nerad a čím dál míň, je mi už 58 roků. (Šetřím si sílu na poslední vzdor?) Salvador Dalí byl mi vždycky protivný.

Na vojně -- ať je trochu zábavy -- byl jsem vedoucím pěveckého kroužku. Na vojně je dobré všecko, co vyvažuje duševní život a vyvádí člověka z kasáren: na divadelní jeviště, na hřiště, do "patronátního závodu"... Jednou jsme nacvičovali, ale chlapci nedávali pozor, pořád se bavili, nechtěli ani vzít tón. "Tak prosím vás, tak chlapci, no tak ticho..." škemral jsem kamarádsky. Až jsem se dopálil a zařval: "Pozor!" A oni se postavili, vzali tón a zpívali jsme. Dodnes nejsem normálně s touto příhodou úplně vyrovnaný. Přimkl jsem se tehdy k ortodoxii vojny, nebo se rozešel s ortodoxií kamarádství?

Dělat, co je třeba. Kéž to jen člověk vždycky pozná.

Z Prahy často zaznívá imperativ volající po jednotě díla a života tvůrce, po stvrzení díla životem, po tom, že spisovatel má svým životem za své dílo ručit, tedy něco, co Západ ve svém propadnutí "objektivně" vůbec nezná. Dílo a život jsou z této perspektivy dvě neslučitelné kategorie. Koneckonců jak bychom dopadli, kdybychom takhle měřili Němcovou, Kafku, Haška, Nezvala až třeba po Demla? Co by nám zbylo z literatury? Co soudíte o těchto otázkách?

To zaznívá z Prahy? Hm. A kdo to říká?

Na Západě to tak je? Teda je tam dílo vlastně jen tržní zboží. A rozpor osobnosti autora přitahuje k němu výhodně zájem, že.

Co by nám zbylo z literatury? Dobrá literatura, ta ostatní stejně odpadla. O Němcové nic tak špatného nevíme, o Kafkovi já vůbec nic, vy ano? U Haška není rozpor života a tvorby, Nezval propadá pořád třídění a Deml byl protivný i v díle. Pokud jde o Junovou, přišla za ním sama, či ne? Knězem, katolickým, nemohl být, spletl se při volbě povolání.

Každá osobnost je rozporná, a čím větší jsou její rozpory, tím větší sílou se musí držet v celistvost. Často se divím prostotě, jež si musí nějakou osobnost, aby si na ní pochutnala, kuchyňsky rozřezat na kůži, libové, tuk a kosti.

Měl jsem přítele malíře, už umřel, a ten mi kdysi po roce 1970 řekl, že mu Státní bezpečnost doporučila rozejít se se mnou, chce-li dál pracovat. Po těžkém rozmýšlení se prý rozhodl uposlechnout. Díval jsem se naň s lítostí: "To se ti stala zlá věc!" Dobrý malíř, ale špatný člověk? Ten muž maloval ze stesku a úzkosti, jeho obrazy jsou útěk do klidnějšího světa, proto se mi líbí. Mohl jsem se zlobit, že jeho plachost a úzkost se občansky projevila takto?

V literatuře jsou takové rozpory křiklavější. Dílo se vždycky bere jako prohlášení názorů a zásad autorových. Lidé dobré vůle, tedy vyspělejší čtenáři i kritikové nadržují vždy dílu a vysvětlují si rozpor tak, že se pro nás sám filtruje, dává nám "to lepší ze sebe", a to máme brát za platné. Jiní říkají, že tvorba je autonomní činnost, jíž z nedokonalého nástroje promlouvá vyšší záměr. Jednoduché je to u velikánů, kteří prostě v jedné chvíli zhloupli. Zřejmá je taky teorie, že umělec ke své inspiraci potřebuje to či ono...

Nic z toho si nemyslím já. Člověk má žít, jak nejlíp umí, a psát taky tak. Dílo od života není třeba choulostivě oddělovat, ale ani je s ním choulostivě spojovat. Někdy jedno pomůže vysvětlit druhé a přijde na to, oč se zrovna víz zajímáme. Nevím, smíme-li po autorovi kvůli sobě žádat, aby to či ono v životě nedělal, ale smíme si v duchu přát, aby teda to či ono -- když je to s ním tak -- nepsal. Ledaže by z díla bylo cítit upřímnou lítost nad nevyhnutelným. (Škoda, že tu není Jiří Gruša!) Nakonec mnoho může být odpuštěno pro katarzi, jež se znamenitě podvedla, ale zbývá ocásek otázky, zda se právě tak neotvírá cesta ďáblu. O tom bych chtěl někdy něco napsat.

Toto vše platí o tvorbě, a ne o obživném řemesle, prolhaném od začátku. A zas jiné je to u pěvců, když při nasazení síly hlasu neodhadli jiné své síly: jejich osobu nelze proto hanit, ale dílo jaksi míň platí.

A nakonec, co s cyniky, kteří si pořídí pravdu a shodu svého života s dílem prostě tak, že píší, jak žijí, žijíce ošklivě? Jsou však tací?

Již zmíněná "objektivita" vede často na Západě k neúctě, ba dokonce k jistému odstranění skutečného myšlení. Například v SRN se doktorské téze z valné části změnily v "katalogy", neboť jen ty jsou objektivně lehce "změřitelné". Na Východě podobně působí "ideologie", která zase často proměňuje doktorské téze v "ilustrace" předem daných pouček či axiomů. Jak se podle vás může člověk proti této přesile umělého a předem připraveného světa účinně bránit?

Ubránit se proti takovému světu člověk může lehce, ale nesmí zároveň od něho nic chtít. Tak že to na Západě je? To by bylo horší než tu, protože tady -- aspoň v exaktních a technických oborech -- to přece jen tak docela není. To pak nejsou prostě žádní doktoři a žádní vědci, nýbrž jen vyučení řemeslníci. Ale skutečných doktorů a vědců bylo přeci vždycky málo, ne? Odpověď na to je jednoduchá: vědět, že to nejsou žádní doktoři a vědci, a sám svou práci dělat poctivě ad libitum. Když všichni dělají špatně, je to ohromná úleva, sám dělat dobře. A největší luxus dneska, který si může dovolit jen elitní člověk.

A s tím souvisí další otázka: co pojem světovosti v literatuře, který byl zaměněn za planetární rozšíření díla pomocí aparátů? Jak byste nově definoval pojem světovosti v literatuře?

Jistě: světově známá věc není ještě světově významná. Technika dává možnosti, aby prostý člověk se v tom mýlil. Proto je dobré vědět co nejmíň, co ve světě letí, tím se automaticky většina blbostí vyřadí.

Uvažujíce o světovosti, rozlišujeme mezi druhy umění. U filmu je možno napínat síly k oslovení světa. V literatuře, myslím, ne. Literatura je intimní obcování lidí jednoho jazyka. Literární dílo se může stát světovým až druhotně, když přesáhne. Ale psát rovnou světový román se mi zdá marnivost, jež má být potrestána, a ona je: faleš prozní gestem. A pak jsou politické zájmy: Amado není žádný světový autor. A pak je světovost vzhůru nohama: zvědavci z malých zemí lezou do velkých zemí a vykutávají třeba roztomilé místní autory. Autorka knihy Vejce a já je prý v USA docela neznámá. Joyce zas čtou po snad celém světě, ale všude jen pár lidí. Ten... jak napsal Letiště... je asi světoznámý, ale nemá to žádnou cenu, co píše.

Není třeba nově definovat světovost, je třeba zbavit se její zátěže při výběru a posuzování děl. Je světovost pro znalce a pro neznalce, jsou díla, jež zapůsobila na čtenáře mnoha zemí, a díla, jež ovlivnila jen autory mnoha zemí. Jsem rád, že máme tradici široké informace a překládání cizích děl. Ale "světovost" beru s podezřením. Už proto, že pro mne slovesné umění je umění slova, a toto umění jen těžko a vždycky se škodou na kráse přelézá hranice. Světové dílo, hm, je vlastně jen to, kvůli němuž se svět učí jeho řeči. Jsou taková.

Kde je těch čtyřicet procent?

S Ludvíkem Vaculíkem o Českém snáři

(Vladimír Karfík, Literární noviny, 4. 4.1991, roč. 2, č. 14, s. 4)

Jaký má autor pocit, když se kniha, u níž si nebyl jist, zda ji uveřejnit, po deseti letech dostává do rukou desetitisíců čtenářů?

Dá se to zjednodušit takto: je to pro mne samého už tak dávno, že mě to nešimrá: jako tlustá kůže na patě. Už jsem od té doby moc ušel. Tehdy jsem samozřejmě cítil odpovědnost politickou, morální a lidskou k lidem, o nichž píšu. Když se mi pak dostalo většinou velice příznivého ocenění literárního, další rizika jsem riskl. A teď často dostávám na knihu ohlasy. Když se jí lidé zabývají nebo vzrušují, mám pocit, že došla na místo, ale já už se tím nezabývám. Skoro mě to nezajímá. Když jsem ale musel dělat korekturu, tak doceňuji, že jsem to začal psát právě tehdy. O něco později bych neměl co psát, minul bych se s časem, s událostmi i s postavami.

Kůži máš teď sice tlustou, ale při psaní sis vůbec nebyl jistý, ale naopak nespokojený, kritický hlavně k začátku. Když jsi to musel číst znovu, už ti to tak nepřipadá?

Mě to už citově nesužovalo, nedotýkalo se, já jsem začátek sledoval spíš z hlediska pracovního, jestli není moc dlouhý, nudný, a tam, kde je polemika o statečnosti, Havel, Gruša a jiní, jsem měl pochybu, jestli je to ještě zajímavé. Ale nic bych nevyndával, vlastně proto to vzniklo. Jen mám obavu, jestli to bude srozumitelné, čitelné, jestli to není právě to místo, které bude čtenář přeskakovat, protože bude číst a nic se neděje. I když jako kdybych dalšími zápisy i životem chtěl dokazovat, že já mám pravdu.

Autor knihy byl dlouho nespokojen s expozicí – ale jaká jiná mohla být, kniha přece musela nějak začít, a na začátku roku jsi otevřel problém, co je hrdinství a kolik člověk unese. S tím souvisela – dnes stále aktuálnější – otevřenost, či uzavřenost politického hnutí. Navíc jsi nemohl do knihy vstoupit s jasným kompozičním záměrem, to by bylo v rozporu s její intencí.

Jediný, kdo by mohl porovnat původní zápisy s tím, co jsem pak uveřejnil, vlastně jsi ty, jakožto Richard Slavík, k němuž jsem rukopis odnášel. Já se bojím, že ho ani nemám, nebo ho mám někde za prkny, která jsem dodnes neodtrhl. Nechce se mi. Myslel jsem si, že vlastně ty jediný bys mohl posoudit, čím byl první spontánní záznam a co pak bylo to volní – redakce a sebeúprava. Ale nedělej to moc brzo.

Byl jsem celkem překvapen, když jsem při korekturách přišel k místu, kdy tvoje žena, která to také četla, jak jsem to k vám donášel, říká, že nad tím plakala. Byl jsem překvapený, že i ten syrový, původní text měl takový účinek, a sám jsem zapomněl, zda jsem dobře rozuměl jednomu jejímu hodnocení: představovala si, že píšu jinak, že jsem jiný a že teprve z tohoto jako čtenářka hotových věcí, knih, fejetonů, poznává, jak píšu a jaký vlastně jsem. Ale teď si nevzpomínám, jak to mínila.

Tak, že byla překvapena povahou textu, stylem. Ve srovnání se vším, co dotud znala z tvé dílny, připadal jí nejméně opracovaný a bylo na něm možné pozorovat, jak dlouhá je cesta od prvního zápisu k definitivnímu slovesnému tvaru. Doposud ho nacházela ve všech tvých věcech, a nikoliv rukopise Českého snáře, ten pak zato působil autentičtěji.

Je to tak, mně šlo zároveň o to, aby proměnlivá kvalita textu byla tím kardiogramem kondice, nálady a času.

To je na Snáři zvláštní: blíží se nejvíc věcem z raného mládí, deníkům. Tenkrát, když jsi psal deníky, bylo to z vnitřní potřeby, nemyslel jsi při tom na literaturu?

Nedovedu to poctivě odpovědět, abych ti řekl pravdu. Určitě z vnitřní potřeby, na to, abych myslel na literaturu, jsem byl ještě málo zkažený, myslel jsem si, že píšu z toho, co jsem z literatury znal, a z životopisů slavných lidí jsem si vzal zkušenost: pozoruj, přemýšlej a zapisuj si. Můžeš to potřebovat. Tak jsem si myslel, že to jsou prvotní záznamy, které jsou materiálem k něčemu.

Ale pak máš ve Snáři formulaci: všechno jsem si napsal správně a včas.

Jaký smysl by mělo, abych teď čtyřiceti-, padesátiletý přeformulovával, domýšlel a psal Malého Bobše, nebo co jsem měl psát, jenže na základě vlastních deníkových záznamů?

Ale to závisí na jediném: deníkové záznamy musí mít styl, který se protíná s prožitkem. Pokud k tomu nedojde, zůstane jen soukromý materiál.

Ano, to záleží na tom, jestli se můj úsudek shoduje s úsudkem čtenářovým.

K tomu se váže otázka o dani literatuře. Jestliže deníky z dětství a z mládí, nepřepracovávané, se ukázaly literárním faktem, jsou pak Rušný dům, Sekyra a Morčata vědomou snahou tvořit literaturu z jejích konvencí?

To je, cos nazval daní literatuře. Tady já se nebudu starat, jestli to tak je. Ale je možné, že to tak je. Ale kdyby se toto odmítlo, nebo odsunulo trochu stranou, tak vlastně by se literatura velice ostře rozštěpila a na jedné straně by zůstala jen moc malá menšina. Já bych řekl, že je oboje možné. Mě láká, mně se líbil můj stav, v němž jsem psal Morčata. To si hraji se sebou a s lidmi a vyvádím jim žerty a špásy. Jsou to kozelce a přeskoky. To není chůze terénem za nějakým účelem. Je to něco, není to něco – co mně je do toho. Už bych se do žádné knížky, do komponovaného románu, který by se vešel do pojmu klasického románu, nenutil. Však také, co jsem od té doby napsal, z čehož jsi jediný, kdo zase má předstih před ostatním čtenářstvem, ten jeden rukopis, který oba známe, je spíš žánru Snáře. A pak mám ještě jeden takový, jenomže nevýhodou těchto věcí je, že to považuju za nevydatelné.

Protože to je už skutečné privatissimum?

Ano. I když ty rukopisy snesou třeba literárněkritická nebo ještě jiná estetická měřítka, přece, jak bych to řekl, psát, jak požaduje kritika tohoto druhu, to je Lopatka a nevímkdo ještě, znamená odívat se nahotou, s níž se přece jenom na veřejnost nechodí.

Tím je otázka vlastně zodpovězena: jádro díla, jímž ses kvalifikoval jako spisovatel, je vystoupením z vlastní kůže.

Za to vybočení budeme laskavě považovat Sekyru a Morčata. A to necháme čtenářům, ano? Musíme něco nechat čtenáři, který se snadno pohorší. Někteří se nad Snářem pohoršují.

Máš negativní ohlasy, je jich víc než po vydání v Petlici?

Asi dva. Jeden je muž a jeden je žena. Muž se podepsal, žena ne, neboť prý se bojí. To je zajímavé.

Když tropíš v Morčatech kousky, je v tom míra literární stylizace. Ve Snáři také tropíš kousky, jsou jiné, protože je děláš s živými lidmi. A navíc, když jsou zapsané, vyvolávají další. Udivovalo mne, jak zhruba od třetiny knihy je vidět, že vyhledáváš situace, abys je mohl napsat, a čekáš, co to hodí. A ono to hodí, knížka najednou ovlivňuje život autora.

Ano, ovšem. Je to hrozné, tam jsou věci, které by hrdina neudělal, kdyby si autor neuvědomoval, že knížce to prospěje. Autorovi to však doživotně uškodilo.

Znám málo příkladů, kde je tak vzájemně svázána kniha a život.

Tady mám příležitost napravit jeden nesprávný výklad. Někdo o Snáři napsal, že jsem se dal ovlivnit Gidovými Penězokazy. Jenomže už ve Snáři zaznamenávám, že se mi kniha dostala do rukou velmi pozdě, až během psaní, takže mezi impulsy se to nedá počítat. A u Gida je to celé umělecká konstrukce.

Je to velký risk, podřídit rok života potřebám knihy a nevědět, co z toho vzejde? Je to stejný pocit jako před psaním jiné knihy?

Lepší pocit, protože když začínáš knížku, máš starosti, co dál, a takhle to přenecháš té knížce. Co se budeš starat. Když ses jednou takto rozhodl a nevíš jak dál, oblečeš si zimník a půjdeš někam, večer to napíšeš a hned máš co psát. Že tam je strašný mráz, třeba.

Přece každý by si mohl říci, obléknu si zimník, půjdu ven, až se vrátím, už to jen napíšu. Takže by tomu mohlo být právě naopak.

A proč?

Nejspíš vznikne banální zápis, jak jsem si oblékl zimník, a nic víc, aby to založilo nějaký další kontext. A nikoho to pak nebude zajímat.

Ale já mám večer na výběr. Jestli to zapíšu, nebo ne. A krom toho, vezměme konkrétní situaci a postavu v knížce. Přeci bys musel vyjít za nějakým účelem. Někoho vyhledat, a tím porozvineš postavu nebo příhodu.

Náhodnou volbou sice můžu rozvinout téma, nevím však, jakým půjde směrem.

No, však v té knize je zapsáno i to, že jsem některé věci nerozpoznal a musel je sepsat dodatečně, a to jsem řekl, že jsou dodatečné. A naopak jsem některé věci vyškrtl. Ty vyškrtnuté se dělí na dvojí: kde řeknu, že je tam něco vyškrtnuto, a kde to neříkám, protože to nehrálo žádnou roli.

Zápis z původního textu o luxusní nabídce ze zahraničí v redigovaném rukopise chybí.

Luxusní nabídka, to vypadlo z textu, protože jsem opravdu věren svému rozhodnutí zapsal, že jsem přijal nabídku redigovat pražské číslo Svědectví. Zapsal, a tyto stránky jsem odnesl k Richardovi, a když jsem pak rukopis zpracovával, poměry byly takové, že jsem to tam nemohl nechat. No a teď do hotové knížky se přeci nemá sahat jenom proto, že se změnily vydavatelské poměry. Mám ale zaznamenáno, že mě na toto číslo Svědectví vyslýchali jakožto člověka, o němž netušili, že s tím něco měl.

Když jsem se musel knížkou zabývat v souvislosti s vydáním, tak jsem si znovu vzpomněl na jeden úmysl, na který jsem pak zapomněl, ale který stál na počátku a v průběhu práce, a já si uvědomil, že můžu porovnávat, nakolik jsem ho splnil. Chtěl jsem tam vnést co nejvíc skutečných jmen a postav, aby pro pozdějšího čtenáře ta společenská, ne tak politická, ale literární scéna, byla plastičtější, aby ji měl rovnou k dispozici a nemusel si ji tak namáhavě konstruovat, jako my si dnes konstruujeme literární scénu minulého století, kde jsou ti Mrštíci, Sládek, a kde je Zeyer a jiní pozdější, ještě. V tu dobu, kdy jsem toto psal, a v textu se to odráží, nejoblíbenější naší četbou byla korespondence. A také to bylo nejčastějším námětem debat s Karlem Kosíkem, který jako kdyby se utíkal pro osvěžení do minulosti a z nehistorické, biologické potřeby jakési kontinuity si doplňoval smysl své práce. Dnes se, pravda, tolik nekoresponduje. Já jsem si tedy říkal, ať krom toho sdělení, které knížka má a které by měla, i kdyby jména byla změněna, protože vztahy by zůstaly, ať jsou tam i ty šaty, rekvizity, jména i všechno, jak lidi spolu jednali a vycházeli.

Já si moc nevšímám šatů, zato mě fascinovalo, jak jsou figury chyceny řečí, přímo fyzicky, jak se v přímých řečech a v dialozích ctí jejich vlastní syntax, dikce a snad i témbr hlasu. Jak se autor s tak výrazným vlastním jazykem podřizuje jazyku skutečných živých lidí.

Snad to je tím, že jsem dělal v rádiu, víš? Při natáčení jsem přivezl pásek s rozhovory, měl jsem seznam lidí na papíře, ale už ne, co kdo na pásku mluví. Spojoval jsem si hlas s figurou člověka a uvědomil jsem si, jak každému člověku sedí. Člověk buďto přesně mluví, jak vypadá, nebo zaujme právě odchylkou, jinak mluví, jinak vypadá. Při četbě svého spisu jsem pocítil politování nad tím, že jsem tam některé postavy neuvedl v jejich tehdejším významu. Jednak to byl Ivan Klíma, který tam vystupuje málo, ale není tam Klement Lukeš.

Ale vždyť tam je.

Ale, rozumíš, aby ho čtenář viděl v jeho figuře, trošku slyšel, jak mluví, to tam dost není. Zato jsem sám cítil potěšení nad postavou, jako je Mirka Rektorisová. Ovšem ona se maluje snadno, tak jako malíři se maluje snadno ten, kdo má nějaký přehnaný rys na tváři. Pak jsem měl potěšení čtenářské z postavy paní P. Nevím, nač tato paní by si chtěla stěžovat. Ne, ne. A různí lidé cítí víc různé postavy. Je neuvěřitelné, jak špatně a nízko ocenila mé nejlepší úmysly Madla, zatímco tak mnohý čtenář poznal, o co jde. Myslím si, že profesor Černý se na mne od té doby, kdy to četl, hněval. A dokonce jsem pak slyšel, že někde i řekl něco o tom. Jestli to stačil napsat někde, nevím. Ale zvláštní je, že od té doby jsem neměl příležitost s ním mluvit, aby mi o té knížce něco řekl. Neřekl mi nic. Ale slyšel jsem, že ji odsuzuje.

Profesor Černý uskutečňoval vyhraněnou svou představu o rytířství, zvláště k ženám, ale zároveň byl tak trochu i drbna. Kniha se ho z první příčiny mohla dotýkat, ale z druhé příčiny ho přece musela zajímat a dráždit.

Toto bych já nikdy o něm nenapsal, ale ty to tam, doufám, napíšeš? Kdybych já teď psal Snář a tento náš rozhovor psal do té knížky, tak bych velice váhal, jestli to tam mám napsat, nebo ne, a řeknu ti, že bych při té úvaze na něho ohled nebral. Bral bych ohled na tebe.

V úvodu k Milým spolužákům ses přiznal, že nikdy jsi nebyl v psaní svobodný a nejsvobodnější tvá kniha Český snář je svobodná asi ze šedesáti procent. Co si teď se svobodou počneš? Kde máš těch čtyřicet procent? Přece nejsou jenom v těch dvou nevydaných rukopisech?

Těch čtyřicet procent svobody bych využil k tomu, že oněch šedesát procent bych ani nikdy nenapsal, protože když člověk je k sobě nejkritičtější, tak, že vůbec neskočí na žádnou pózu, trik a figuru, musí si říct: buď radši zticha, nepředváděj se. I nejsoukromější deníky, které nikdy nebyly míněny k uveřejnění, jsou stoprocentně pravdivé teprve v té chvíli, kdy je autor spálí.

Inteligentní spiknutí!

Jan Štolba

(Literární noviny, 24. 6. 1993, roč. 4, č. 25, s. 1, 3.)

Když před čtvrtstoletím vyšly Dva tisíce slov, rozpoutaly úžasnou odezvu, podepisovaly je tisíce lidí, staly se legendou. Paradoxně jde však i o text v české žurnalistice z „nejneúspěšnějších“. Davy pod něj podepsané se brzy proměnily v mlčící „šedou zónu“ a následovalo další období „opracovávání poměrů“. Jak se bráníte věčné neúčinnosti a marnosti svých přesných slov?

Pokud cílem toho textu bylo získat lidi a seřadit je, přimět je k vyjádření, tak byl úspěšný. Neúspěšný byl v následcích. Svou váhu asi měl. Ale stavbičku pískovou těžko můžeme posuzovat po bouři, když její obrysy spláchl prudký liják. Davy pod text podepsané se proměnily v „mlčící šedou zónu“. Já jsme s nimi nesouhlasil a dokonce jsem měl i pohrdavé nálady. Ale když jsem si potom národ drobil v lidi a skupiny, tak jsem každého nějak začal chápat. A jak se bránit marnosti slov? Velice jednoduše: už při psaní s ničím moc nepočítat. Ono se to do společenského vědomí dostává docela drobně, jenom takovými zrníčky. Lépe řečeno, člověk stejně mluví víc kvůli sobě, aby si nemusel vyčítat, že mlčel.

Dva tisíce slov se zaobírají dnes už docela snovou skutečností – všeurčujícím stigmatem komunistické moci. Co musí jeden z ústředních aktérů TEHDEJŠÍHO snu udělat – čím se obrnit, čeho se zbavit, co neztratit – civí-li mu DNES do tváře nový obludný sen: reklama na jogurty nebo camelky?

Já jsem se tehdy musel zbavit strachu. Protože ten sen jsem vlastně nesdílel. Ve straně jsem zůstával proto, že když člověk někam vleze, tak prostě obhlédne situaci a buďto si do toho troufá, nebo uteče. Mně se utéct nechtělo a troufal jsem si víc, než jsem mohl. Velice brzo jsem rezignoval na politickou cestu a poznal, že můžu s jakýmsi sebekrytím působit jako jednotlivec. A bylo velice poučné zbavit se toho snu, protože člověk pak už má protilátky proti snům vůbec. Civějící reklama na jogurty – čí je to sakra sen? To je hrůza bez ideje… ale s dogmatem! Dogma tržního hospodářství se tváří, že není ideologií – a je to ideologie zas! Jsem zvědavý, do jakých myšlenek se zformuje kritika toho takzvaně tržního hospodářství. Každý kritik tržního systému to má velice ztížené. Jak kritiku formulovat, aby nenahrávala zase komunistům? Skoro bych řekl, že v dnešní době se vývoj musí odehrát cestou individuální přeměny lidí, a vůbec už navždy je nebezpečné pro dobrou věc zmobilizovat masy, národ. Větší naději dávám tichému, inteligentnímu – spiknutí.

Možná by se mělo přijít na nějaký nový trik mimo psaná slova, mimo politiku, mimo zaběhnuté kanály…

Ty se tváříš, jako bys nevěděl, že ten trik na světě existuje, a to je násilí, teror.

To je ale také zaběhnutý kanál…

Nový trik? No to spiknutí! Lidi určitého názoru se mají hledat a spojovat – ale kruci, vždyť to by zas byli zednáři! Já nevím, co s tím udělat, věru nevím…

Co kdyby nějaký takový trik šel propašovat do slov? Do stylu?

Protože půjde v každém případě o komunikaci mezi lidmi, tak slovo jako nástroj bude. Je otázka, jestli to má být slovo každému přístupné, nebo jestli to má být slovo přístupné jenom zasvěcencům. Aby se vlastně všecko neřeklo všem! Přitom jsem proti tajným společnostem. Mělo by jít opravdu o jakési společenství zasvěcených lidí, otevřené všem, kdo věc poznali a sami se do ní zasvětili.

To zní záhadně…

To zní DOST záhadně… Činnost spiknutí, o kterém je řeč, by měla být speciální, výlučná – avšak veřejná. Před očima lidí! Asi tak, jako když my tady mluvíme, ale nerozumějící opice jenom slyší, že vydáváme zvuky. Ale nic před ní netajíme!

Na Dvou tisících slovech fascinuje tehdejší úžasná euforie a lidské sepětí. Je něco podobného v dnešní době roztříštěných zájmů vůbec možné – vhodné  - potřebné? Ztrácíme navždy něco důležitého? Anebo dnešní individualismus přináší nakonec i jakousi úlevu od vypjatosti?

Ano, máš pravdu, dnešní individualismus a svoboda odstranily nutnost spojování lidí v demonstracích, manifestacích a prohlášeních. Tehdejší euforie byla ovšem založena také na tom, že v paměti starší i střední generace se udrželo ještě to, co je kdysi spojovalo. Tehdy vzkřikli Sokolové, vzkřikli učitelé, kteří pamatovali učitelskou hrdost, ozvali se lidé, kteří v osmatřicátém roce věděli, co jim „vlast velí“. Doba zecyničtěla a žádná velká slova nemohou nikoho zmobilizovat. Tehdy byl nepřítel společný a lidem, kteří ho společně pochopili, bylo jasné, že proti němu musí společně vystoupit. Kdežto dneska je nepřítel rozdrobený a musíme si ho vyhledávat jednotlivě. Každý toho svého. Najít dneska to, proti čemu by se mělo masově vystoupit, je v masách sporné. V dnešních Lidovkách čtu, že jsou spory ve vládě nad tím, jestli zákon proti freonům není „příliš tvrdý“. Příliš tvrdý! Místo aby se ptali, jestli sluneční záření není příliš tvrdé. Nemám důvěru v to, že se toto dá demokraticky volenou vládou rychle a včas vyřešit.

Vaše generace zažila euforii lidské soudržnosti a mobilizace sil. Má na vás moje generace už navždy „žárlit“, protože jste prožili něco tak lidsky prvotního a základního?

Víš, že já jsem ani nežárlil na legionáře na Sibiři?

Ne že bych na vás opravdu žárlil…

Já vím, já to taky tak nemyslím. Ale vždyť vy to máte těžší! Vy, ucítivše nouzi, musíte ji pojmenovat, přijatelně ji předvést a najít proti ní prostředky. To je úkol daleko fajnovější, náročnější, vyžadující více ducha a obyčejné odvahy – ne méně, ne méně! Ne méně, protože vás můžou nakonec odstřelovat na silnici mezi Plzní a Domažlicemi.

Odstřelovat?

Já se toho obávám: jakmile někdo vystoupí s kritikou nějakého špinavého podnikání nebo naftařské politiky, že i tyto věci se tady objeví…

Jste velký, provokativní individualista a přece máte smysl pro lidské společenství jako málokdo druhý. Nevidím v tom rozpor, i když on tam přece jenom je. Máte nějakou teorii?

Mně jako individuu úkoly diktuje společnost: musím se v ní nějak zařídit. Musím přispět k uspořádání takových poměrů, aby člověk jako já v nich mohl žít. A způsoby, jak to dělám, mi zas diktuje má povaha.

Možná to je nějak takhle: mě „rozpor“ mezi vaším zemitým individualismem a citem pro společenství inspiruje jako určitý styl, výraz…

Předpokladem mé individuální svobody je, že neaspiruji na to, aby mi ji všichni uznali. Je to věc ústupků: co mi stojí za to. Někteří lidé si dobývají svobodu třeba tím, že se stanou řediteli nějaké společnosti, vedoucími organizací. Pro mě je to otrava – strašné únavné a nepohodlné. Prostě nesmím po společnosti moc chtět, musím se něčeho doživotně zříct. A něco si ponechat opravdu jenom pro svoje soukromí, dokonce pro svoje myšlenky, a s nějakým rizikem třeba pro svoje psaní.

Přitahuje vás myšlenka to své individuální někam do společenského otisknout?

Takovou ambici jsem snad měl jako novinář, to je dokonce novinářská povinnost. A dělají to pedagogové, vychovatelé. Ale já jsem takto výslovné vůli působit odvykl. V posledních dvaceti letech jsem si našel způsob, jak se udržet mimo společenský tlak. Tlak, který byl představován jednak státní mocí, a na druhé straně ovšem také mocí skupiny, do které jsem patřil. To byla Charta – a to bylo těžší! Udržet svou suverenitu proti Státní bezpečnosti – stačilo jednou si tu umínit a hotovo. Oni už to věděli a tys zase věděl, že za to budeš tak a tak trestán, a odměřil sis, kolik toho sneseš. Ale nové a nové úkoly člověku dávali kamarádi. Protože ti – při svých nárocích na činnost kritiků starého režimu a lidí, kteří chtějí udržet normy slušného člověka – měli požadavky jeden na druhého a já jsem se jim musel bránit málem jako ve straně! Musel jsem se prostě víc prosazovat proti svým lidem než proti těm na druhém břehu.

Vaše odpověď vychází zevnitř toho, co žijete. Já ovšem věc vidím skrz vaše texty, fejetony, jejich styl.

Fejetony: to bylo moje stálé „státoprávní ohražení“, kde jsem nikoho už ani nevyzýval, aby se mnou souhlasil. Na svém teritoriu jsem chtěl vždycky ukázat svůj prapor, tady jsem, toto si myslím. Věděl jsem, že hodně lidí se mnou souhlasí, oni ale neměli způsob, jak to projevit, a  já jsem na jejich odezvu rezignoval. Tím, že jsem nechtěl, aby se ke mně přidávali, jsem byl naprosto svobodný od jejich požadavků a nároků, které bych jim snad měl ještě plnit.

Měl jste někdy touhu zabouchnout za publicistikou dveře a psát jenom romány, anebo vůbec si psaní zakázat?

To mám FURT! Jenomže: do převratu jsem si myslel, že každý má něco dělat. Když jsme přišli na myšlenku vydávat Obsah a já jsem si vzal fejeton, tak to pro mě byla taková povinnost, jako když pošta musí objet všechny schránky a vybrat dopisy, bez ohledu na počasí. Povinnost existuje. Malá, nebo veliká. Ale prohlásil jsem: jakmile se poměry stanou zdravými, skončí pro mě povinnost působit na ně. Ovšem když vznikly tyhle noviny – kdo pro ně má dělat? – Povinnost ke kamarádům.

Takže jste ztracen.

Ale však já to zase s tím veřejným nepřeháním. Nepotřebuju se na každém veletrhu, jarmarku, tj. sympoziu, vystavit a prodávat. Ale rád si ponechávám zbytek svého renomé, aby, když mě něco namíchne, mi to museli otisknout.

Z Dvou tisíc slov čiší vůdcovský duch, přirozené nadání rozhodovat anebo k rozhodování podněcovat. Kdyby vám tehdy – hypoteticky – nabídli komunisté důležitou funkci, přijal byste?

Komunisté? Ale oni mi nemohli nabídnout žádnou funkci! Ani ti jako Mlynář či Dubček. Nevěřili jsme si, jako mi nevěřil desítkář Kneř v koleji „5. května“. Kdyby tehdejší obrodný proces postoupil tak daleko, že by se mohly uplatnit jiné politické strany, pak by to padalo v úvahu, ale já bych se stejně k žádné nepřidal.

To jste věděl už tehdy?

Už tehdy. A když jsem mluvil snad za komunisty a jako člen strany, chtěl jsem využít toho, že lidi byli ochotni slyšet, co píšu. Bez komunistů se tehdy nemělo ani smysl o něco pokoušet. Oni inspirátoři, co si u mě objednali Dva tisíce slov, pro mě na terase Parkhotelu neměli žádnou návodnou myšlenku krom jediné: lidem se musí vysvětlit, že se společenský pohyb nesmí změnit v antikomunistické hnutí. Všecko ostatní, co tam je, jsem si musel vymyslet. Zůstal jsem nad papírem a říkal jsem si: ale co těm lidem máme poradit a k čemu je vlastně vyzvat? Půdu a atmosféru přece jenom připravila ta část lidí, která do komunistické strany šla z nějakých nadosobních příčin a zažila tam zklamání. Komunisté měli tedy patent na demokratizaci, protože předtím všechny demokraty zničili. Byla to zásluha, že pocítili potřebu demokracie. Ale zároveň byli obtíženi tím, že ji předtím zničili. Pánu Bohu je prý jeden napravený milejší než ten, kdo nemá žádný hřích. Ale k pokání napraveného patří také následná a doživotní pokora a skromnost.

Počítáte do toho i sebe?

Já – ano. Úspěch mé pokory ať soudí jiní. Moje pokora mi vždycky dost mluvila do mé ctižádosti. Například já jsem se mezi komunisty ne moc hodil a oni to vždycky poznali. Když mě po sjezdu spisovatelů v červnu 1967 vyhodili, řekl jsem si, že to mám pro sebe šťastně vyřízeno, ten můj květen 1946. Nojo, ale v lednu se to otočilo, strana se mi omlouvala, mně a několika mým kamarádům, co teď? Vítězství se smí odhodit? Nebylo to ale vítězství. Pochopil jsem, že jenom jdeme do druhého kola. Konečné vítězství mi přinesla až Sovětská armáda v tom srpnu. Soudružství, to je druh přátelství někdy úplně těžkého, rozporného nebo věrného. Já si přece musím vážit Václava Slavíka nebo Františka Vodsloně a jiných, co přes rozdíly mezi námi byli při mně. V jedné těžké chvíli roku 1977 se mi postavili na podporu profesor Jan Patočka a Petr Uhl, a já si nemíním mořit duši s jejich selekcí. A pořád je pro mnoho lidí přátelství se mnou namáhavé, jako bylo soudružství se mnou. Co je nad vším, to se ti za život ukáže.

Můžete říct, kdo byli oni inspirátoři a „objednavatelé“ toho textu?

Především akademik Wichterle, prof. Jan Brod, Miroslav Holub a ještě jeden muž, na jehož jméno si nevzpomínám.

Přiznám se, že si vás dnes, když sleduji naši politickou scénu, občas tajně představuji jako jakéhosi „stínového presidenta“.

No to já taky! Ne že bych jím chtěl být. Jenom si představuji, co bych dělal, mít ten vliv. Kdybych byl na místě pana Václava, tak jelikož nemám jeho filosofující letoru, dělal bych politiku skrz lidi. Já bych ušlechtile intrikoval! Snažil bych se rozváděné lidi dávat dohromady, připravovat společná řešení a rozbíjet stranickou šablonu, snížit váhu a vliv politických stran. K takovému poznání jsem přišel v té naší malé společnosti okolo Obsahu. Ta byla politicky i co se temperamentu týče, velice rozdrobená, a já jsem si uvědomoval, že není přednější věci než dosáhnout toho, aby všichni, kdo se na poslední schůzce pohádali, na příští přišli zas!

Teď mám chuť vybočit: viděl jste v poslední době nějakou krajinu, která vás uhranula, inspirovala, provokovala?

Neviděl jsem takto krajinu. Viděl jsem u nás všecky krajiny a na těch sleduju s úzkostí jejich úpadek. V cizích zemích krajinu – ne, nic takového. Ale působí ve mně dva krajinné body. Jeden je vrchol Blaníku s těmi rozeklanými skalami, tam jako by se ta zotročená krajina stáhla už jenom do těch skal. A pak se mne vždycky tkne – snad že je to takový solitér – Říp. Ten nedovedu ještě pořád přijmout bez záchvěvu jakéhosi mytologického nadšení… a ovšem tušení katastrofy!

Otázka vedlejší, ale přece: proč jste tomu textu dal název Dva tisíce slov?

Chtěl jsem se vyhnout patetickému názvu „provolání“, „prohlášení“, „manifest“.

Nakonec „přidalovská“ otázka: Kolik slov ještě bude třeba?

To je hodno „přidalovské“ odpovědi: nevíme, avšak musíme psát! To třeba není dost „přidalovské“. Víš něco „přidalovštějšího“? Možná: náš čas je u konce, pro tuto chvíli netřeba více slov, všecko je jasné.

Spiklencům ano. Děkuji za rohovor.

Útěk do nezávazna?

Bohumil Pečinka, foto Jan Šibík

(Reflex, 1. 11. 1993, roč. 4, č. 45, s. 22-24)

SRPNOVÁ DOBA

V srpnu 1989 vyvolal menší poprask jeho tradiční srpnový fejeton, ve kterém předpověděl, že se tehdy zavření slovenští intelektuálové stanou základem budoucí vládní koalice. Nemýlil se. V srpnu 1993 vyvolal nemenší zájem fejeton Srpnový den otištěný v Literárních novinách, kde přemítá o charakteru naší doby. Co se odehrálo v období mezi oběma texty?

Za dvacet let policejního a politického dozoru jsem byl přiveden k deformovanému způsobu projevu. Psal jsem o tématech, o kterých jsem si myslel, že se o nich má psát a vědět. Zvláště, když lidé, kteří ty věci věděli určitě lépe než já, byli zavření, mrtví nebo zastrašení. Tato povinnost ze mě po Listopadu spadla.

Cítil jste to jako břemeno?

Jenom jako břemeno. Normální spisovatel píše své texty většinou tak, že odrážejí jeho osobní vývoj. Já jsem svým způsobem žil pod autocenzurou a nemohl jsem určité věci napsat, protože by mi připadalo nestoudné zpracovávat v tehdejší době určitá témata.

V posledním fejetonu jste označil svůj polistopadový postoj jako útěk do nezávazna. Jak tomu máme rozumět?

Z mé strany to není nic jiného než uznání, že všechno, co říkám, může být jenom nezávazné. Závazně se totiž může projevovat jen politik, ale ten zase nemůže úplně volně mluvit. Tím, že mluvím nezávazně, tak mohu říkat věci, které mají dráždivou povahu. Vyjadřovat se nezakrytě o tom, co ve společnosti teprve vzniká a co nemá zřetelnou podobu. Zatímco politik se může nezřetelným vyjadřováním oddělat.

Utekl byste do nezávazna, i kdyby vám byl po Listopadu nabídnut nějaký politický post?

Měl jsem několik nabídek, ale všechny jsem odmítl. Představil jsem si to strašlivé nepohodlí, ale především hloubku mého nesouhlasu s vůlí jakési demokratické většiny, kterou bych jako politik byl nucen respektovat.

V listopadu 1989 vás někteří lidé nenechali promluvit k více jak půlmiliónové demonstraci na Letenské pláni. Jak se na tento incident díváte s odstupem čtyř let?

To, že jsem na Letnou vůbec lezl, bylo jakýmsi dozvukem mého svévolného jednání z minulého období. Co bych za jiných okolností napsal, tak jsem nyní chtěl říct nahlas. Skutečnost, že mi to nebylo umožněno, se pro mě stala zprávou, že se mění doba. Stručně řečeno, že končí doba sólových duchů a začíná období politiky a manipulace s masami. U těch lidí šlo o projev politické profesionality, když vážili, co tam může Vaculík asi říct a zda se to do tehdejší politické atmosféry hodí, či nikoliv. Dobře věděli, že bych se na podobné politické kalkuly neohlížel. Když mně ale zakázali promluvit, tak ze mě současně spadla ona odpovědnost, kterou jsem si dvacet let pěstoval.

Jeden váš přítel soudí, že kdyby vám dovolili promluvit, tak byste prý přišel k mikrofonu a řekl: „A nešlo sem v takovém počtu náhodou přijít už před deseti lety?"

Nevím, co bych nakonec řekl, ale k řečení jsem měl dvě věci. Za prvé: Vážení, kde jste byli doteď? A za druhé: Vážení, když se k něčemu rozhodujete, pak se rozhodněte k tomu, v čem jste také ochotni vydržet - třeba pod tankama, protože cenu nemá něco chytnout, ale udržet to. Navíc mě zneklidňovalo myšlení části politiků, kteří chtěli rehabilitovat socialismus s lidskou tváří. Omyl. Možná bych na té tribuně připomněl, že nemá cenu se s podobnou iluzí vůbec zdržovat. Jedna myšlenka mě ovšem drží dodnes: Komunismus sice padl, ale vznikl z nějakých příčin. Znáte, vážení, tyto příčiny, aby po čase nenastal návrat komunismu? Dnes je odpověď na tuto otázku opět aktuální.

Nebyla zde i programová nechuť zabývat se těmi příčinami? Vždyť po Listopadu byl v podstatě všeobecně přijat princip kolektivní neviny, což vyjádřil prezident Havel tezí, že za totalitní režim nese svým způsobem vinu každý, a tím vlastně nikdo.

Myslím si, že to nebyl správný postoj, protože morálně demobilizoval mnoho slušných lidí. Plyne z něho totiž falešné ponaučení, že chovat se za obtížných podmínek sprostě nebo čestně vyjde nastejno. Současně ale chápu, proč se k této strategii přistoupilo. Předně se chtělo předejít pouličním násilnostem a mstám. A navíc - viděno čistě politicky - o způsobu předání moci rozhoduje nejen ten, kdo moc přebírá, ale i ten, kdo ji předává. V tomto případě KSČ, která se rozhodla předat moc nenásilně. Bylo třeba dvou, aby se rozhodlo, zda bude použito násilí, či nikoliv. Ale pořád si myslím, že je třeba vyhovět lidovému smyslu pro spravedlnost. Potrestání zločinů komunismu je nutné nejen z hlediska spravedlnosti, ale i jako odstrašující příklad, jak zabránit návratu takových činů.

Kdyby vám někdo před čtyřmi léty podrobně vykreslil dnešní politické a společenské poměry, přijal byste je?

Ano, ale to už jsem přece udělal v prosinci 1988, když jsem ve fejetonu Srpnový prosinec o tom cosi napsal. Dovolte, abych si pro to došel. „Svět nebude můj. Ale nerad se zabývám otázkou, čí bude a kdo si u nás dobude největšího vlivu na něj. Vidím možné hrůzy výroby, obchodu a dopravy. Bojím se plevele časopisů plných inzerátů. Nenávidím světla vytlačující z města zbytky noční tmy. Už zuřím nad planýrujícím přílivem turistů sem a nad ohlupující bezcennou turistikou ven. Předem se pošklebuju nesmyslnému výtvarnu z ješitnosti i té příští, pod světlem slunka zbytečné svobodě projevu a shromažďování kdejakého dreku. Bojím se prostě - ale pak si uvědomím, že mne už asi nezastihne - toho času, kdy nejsvobodnější budou zas jako dnes hlupáci a chytráci, jenže na rozdíl od dneška se proti tomu nebude moci bojovat za svobodu, protože to bude přeci ona. Jak dnešní podzemníci postoupí blíž k establishmentu, který umolousají, aniž ho zušlechtí, a s nimi nastoupí další, ještě nedbalejší kritika, a tak dále a dále a níže."

Na jaře 1991, v době dělení OF a největších útoků proti Václavu Klausovi, jste se úvodníkem v Literárních novinách za něj postavil. Nelitujete dnes svého kroku?

Já si na to nepamatuju, ale stavím se za něj i teď. Na rozdíl od mnohých jiných má premiér jasnou koncepci svého úřadu a jeho práce má navíc morálku. Znám jen málo tak čistých případů, kde obě věci spolu souvisí. Přesto by mě zajímalo, až na konci svého volebního období zhodnotí svou práci, co uzná, že se nepodařilo, a jaké z toho ve svém dalším programu vyvodí závěry. Podle toho ho budu dál podporovat, nebo ne.

JEHO SLOVENSKÁ OTÁZKA

Když ho slovenští novináři před třemi léty korunovali za krále českého nacionalismu, tak nešlo o nedorozumění hluboké, ale fatální. Rodák z Brumova na moravsko-slovenském pomezí totiž v posledních dvaceti letech udělal pro česko-slovenské sblížení více než všechny Matice a ministerstva. Co ho tedy na jaře 1990 vedlo k napsání dnes už legendárního článku Naše slovenská otázka, kde jako první připustil možnost rozpadu Československa?

Cítil jsem, že jestli je situace zralá na rozvod, tak jí nelze bránit. Napsal jsem ovšem, že se o tom musí rozhodnout na Slovensku a nesmí se dovolit politickým spekulantům, aby se z toho vyvinul spor mezi obyčejnými Čechy a Slováky. Slovákům se také nesmělo dovolit dotlačit nás do pozic jejich utlačovatelů. Takový úmysl se nám podařilo zmařit.

V létě 1992 jste se pak stal spoluautorem textu Úleva z rozhodnutí, kde jste dohodu o rozdělení přivítal.

To nebyla úleva z toho, že Slováci odešli, ale že je konec toho trápení. Byl to signál, že význam má jenom rozpracovávat novou situaci českého státu. Lidé tehdy byli tak smutní, truchliví a poražení, jako já sám, a proto jsme je chtěli také trochu povzbudit.

Vaše tušení z jara 1990 se tedy splnilo. Pociťujete vnitřní satisfakci?

Jak může pociťovat satisfakci někdo, kdo se bojí, že má rakovinu, a lékař mu to potvrdí? Podívejte, ten článek z roku 1990 byl pro mě samotného překvapením. Člověk si postaví určitou otázku a pak sedí hodiny nad papírem a musí, i když nerad, dát za pravdu logice argumentů. Dá se říct, že jsem „Naši slovenskou otázku" napsal proti svému přání, ale podle svého svědomí.

URČITÉ LIDI BYCH ZAKÁZAL

Při hovoru o všednodenních problémech mně Ludvík Vaculík připomněl jeden krásný český typ, který dnešní společnosti chybí snad nejvíce: venkovský sedlák vrostlý do tradic své země, který příliš nedá na řeči, ale vždycky se spíše řídí svým zdravým rozumem a nepsaným předivem starých zvyků a ponaučení.

Před pár dny jsem viděl americký film Někdo se dívá. Kdybych měl zas jet do Ameriky, tak to rozhodně zas odmítnu, jak před dvěma roky. Amerika je hrozná! A teď čekám, že mně nějaký demokrat řekne: Ale to nebyla celá Amerika. Já vím, že ne, ale toto jsou vyslancové Ameriky! Já jsem byl v tom kině přítomný školení ve zločinu. Před plný sál postavili, co je na světě možné a dovolené - když tě nechytnou. Neodpovědnost! Situace pro mimořádný stav! Zase se tu mávalo kadidlem demokracie a svobody tvorby, a to přesto, že jde o návod k vraždám.

Nezmohl jsem se ani na další otázku a on pokračoval.

Režim, styl života a právní řád u nás určují zločinci. Kvůli zločincům se musí budovat celá podrobná soustava zákazů, aby usměrnila jejich chování. To ale pořádnému a slušnému člověku není třeba připomínat. Nechce se mi o tom ani mluvit, jak mě to rozčiluje! Určití lidé, co nemají žádnou čest, morálku ani výchovu, zahlcují vládu a Parlament úkoly, co všechno se jim má zakázat a nedovolit. Já bych někdy rád zakázal ty lidi! Proč zakazovat jejich jednotlivé skutky?

Co vám konkrétně na dnešním stavu vadí?

Nesouhlasím například s tím, aby můj nějaký budoucí vrah dostal jenom šest let jako ten v Ústí nad Labem. Jak to, že život jednoho člověka má váhu jen šesti let života vraha? To je pseudohumanita. Jak to, že v rozsudku - když vrah zabil otce dětí - není povinnost živit jeho děti? To je levičáctví? Ne! K tomu se musí dokopat liberální demokracie! Nebo se zastupitelstvo v určité obci dohodne na řešení problémů své obce, vydá vyhlášku a už se na ně hrnou kněží demokracie, aby očistili její principy, ale ty sračky lidem v obci nechají. To je levičáctví? To je naopak kritika zprava! Pokud v tomto neudělá něco vláda, tak na to ve volbách padne. Říkám to i přesto, že si práce dnešní vlády vážím. Myslím si, že tak dobrou vládu už asi mít nebudeme, protože je to v podstatě první a poslední lidová vláda. Přesto strana, která toto nepojme do svého programu, tak není stranou budoucnosti. Navíc je tu nebezpečí, že se tohoto programu lstivě chytnou komunisté.

Nemyslíte, že stejně tak se tohoto tématu mohou chytnout jiní populisté?

Podívejte, před časem napadli Mečiara, když řekl, že bude třeba dělat politiku, která by neumožňovala, aby některé rodiny žily jen z rodinných přídavků. Měl jsem chuť se ho zastat, ale on bohužel mluvil o romských rodinách, což byla chyba. Měl se jen vyhnout tomu slovu, a měl pravdu. Takže se na něj vrhli novináři, ti veleknězi demokracie a lidských práv. Mečiar zůstal poplivaný, ale problém zůstal. Jaký protiromský rasismus? Já si to vždycky v duchu otočím: když se Romové dopouštějí trestných činů vůči okolí, tak je to jejich rasismus!

Mluvíte o kriminalitě, ale ve srovnání s Bádenskem-Württemberskem je u nás kriminalita čtvrtinová a vzhledem k Bavorsku poloviční, takže stále hluboce pod průměrem srovnatelných zemí...

Co je mi po tom? Bavoři to za nás nevyřeší. Podívejte, většina kriminality jsou recidivy. Člověku, který udělal trestný čin, je třeba zamezit, aby udělal další. Když někdo něco zničí, tak by měl být zaveden ne do vězení, ale do dílny, kde bude dělat tak dlouho, až to napraví. Dovedete si představit tu hrůzu a paniku, jaká by mezi těmi lidmi vznikla?

A v případě vražd?

Kdo dětem zabil otce, tak mu uložit povinnost je po odsedění trestu živit. A když uteče, tak ho zavřít nadobro, aby utéct nemohl. Kdo se ve vězení dobře chová, toho pouštět ven. Ti, co se vracejí, budou tam chodit jako do dílny. Ti, co se nevracejí, pro ty to bude vězení. Není výhodné a efektivní zakazovat jednotlivé trestné činy -je třeba zakázat některé lidi.

SPISOVATELÉ V KAPITALISMU

Spisovatelé u nás dlouhá léta rozhodujícím způsobem ovlivňovali společenské mínění. Nicméně po Listopadu je z jejich výsadního postavení vytlačily především sdělovací prostředky, takže mnozí se jen obtížně vyrovnávají se ztrátou společenské prestiže a vysokých nákladů svých knih. Otázka na Ludvíka Vaculíka proto byla nasnadě.

Jaképak vyrovnávání? Literatura byla po Listopadu postavena do normální situace, za kterou bojovala. Situace, do které ji postavil komunistický režim, byla totiž nenormální. Připadla ji úloha, pro kterou literatura není určena, a tak popularita některých děl byla výsledkem jiného než uměleckého působení. Já se s ničím vyrovnávat nepotřebuju.

Necítíte alespoň nostalgii, že odchází typ spisovatele-proroka a že dnes zmůže více televizní reportáž vysílaná v exponovaném čase?

Podívejte, hluboké myšlenky stejně přijímají jenom lidé hlubšího vnímání. A tito lidé je pak předávají dalším. Literární dílo nemusí působit přímo. Mnohdy stačí, když ovlivní úzký literární kruh. Připisovat umělcům nějaké vyšší poslání je předsudek.

Připustíte ale, že mnoho spisovatelů, i z řad vašich přátel, je v těžké depresi, nemá téma nebo ztratili důvod psát?

Jsou-li takoví spisovatelé, pak neměli sami sebe promyšlené a dělali si iluze o sobě, o jistých lidech a o potřebách průměrného člověka. Zásadou je, že dělám podle svého poznání a úspěch nečekám. Z úspěchu, když se dostaví, se raduju, ale když se nedostaví, tak už není žádné oddělení, kde si mohu stěžovat. Dneska se ukázala pravda o tom, co lidé potřebují a co chtějí číst.

Mnozí spisovatelé své rozčarování ze ztráty společenského statutu obracejí proti tzv. technokratům a manažerům, ve kterých jako by spatřovali viníky svých dnešních neúspěchů.

Technokraté a manažeři zaujali místa bývalého stranického aparátu, jsou to lidé moci a vlivu. Proto na ně mnozí spisovatelé pohlížejí jako na nové představitele staré moci. Potud by to bylo psychologicky pochopitelné, ale spisovatelova literární cesta ke změně je přes dílo, a ne přes politickou kritiku jenom umělecky opentlenou. Z politické kritiky totiž plyne povinnost stavět politické alternativy, a to jsme na poli občanské aktivity spisovatele. Dnešní spisovatel se jako umělec musí obracet k jednotlivci, k jeho nitru a duši, a ne povrchně politizovat a kritizovat sociální jevy.

Většina umělců čekala, že po 17. listopadu přijdou nová šedesátá léta plus více svobody. To je také častá příčina jejich rozčarování.

Úspěch umění šedesátých let... To byl mlýn, který mlel zrno, a to zrno bylo komunistické. Dnes je definitivně domleto. Páni umělci si musí udělat nové diagnózy společenských chorob.

Čtyři roky po Listopadu a dosud nevyšla nebo možná nevznikla literární díla, která by přesvědčivě demaskovala minulé období. V čem vidíte příčinu?

Tuhle otázku dáváte z povinnosti povolání a vůbec vás nepodezřívám, že byste nevěděl, že to není úkolem literatury. Ta má demaskovat povahu člověka. Já ale nevím, co se dnes píše, čtu málo. Konečně na demaskování povahy tehdejší společnosti není ctěné publikum ani nějak zvědavo. Viděl jsem v televizi film nebo hru natočenou podle Trefulkovy Velké stavby. Jistý recenzent v této souvislosti psal o vyčpělé tematice. Jinými slovy: Toto vyčpělo a móda jde dál. Ten recenzent nepostřehl, že to byl film o lidské zrůdnosti. Myslím si, že i kdyby tady něco podobného, po čem voláte, vzniklo, tak lidé na to snad ani nezareagují, protože není chuť zabývat se minulostí. Poznání minulosti se naopak mnohým zdá nebezpečné, a tak se raději tváří, že je nepotřebují. A jak by vlastně měli speciálně reagovat? Jak jinak než „jít do sebe“? A to je děj neveřejný. To

je všecko.

Indián Ludvík Vaculík

Jindřich Jůzl a Joachim Dvořák

Labyrint, 1993

O úspěšné knize jste řekl, že po jejím přečteni se čtenář...řekněme - oběsí.

Ano. Tomu říkám literární úspěch.

Vy byste takové knihy psát nechtěl?

No... to by bylo přehnané. Opravdu dobrá kniha by měla být taková, že by ji autor napsal a sám se zastřelil.

To se již mnohokrát stalo. Svědčí to o kvalitě textu?

Svědčí to o účinku. Kvalita je druhá věc.

Má pro vás význam literární kritika?

Já beru na vědomí, že literární kritika je.

Zajímají vás ohlasy, recenze na vaše literární počiny?

Ano, ale jenom pěkné (úsměv). Zajímají mne všechny, samozřejmě.

Nejspolehlivější je psát sám o sobě. Znamená to, že spisovatel je více či méně exhibicionistou?

Ano. Dá se to dělat se studem a beze studu.

Nechcete nikde hovořit o svém posled­ním rukopisu. Můžete nám alespoň prozradit, čeho se týká?

Ta věc vznikala tak, jak byla vnímaná a žitá vzhledem k poměrům, jaké byly. V předešlé době by vyvolala mylný dojem, který může vyvolat i dnes. Nenastala ještě doba, kdy bych mohl toto téma projevit.

Obáváte se špatné interpretace od potrefených?

Ne. Nejsem s tou věcí po literární stránce vypořádán. Teď se k tomu obracím, jen když mám nějaký podnět, nebo mě někdo donutí. Není to ale pro mě zase tak důležité, abych si sedl a zabýval se pouze tím.

Leží-li vám na stole rukopis příliš dlouho, musíte v něm po čase začít určitě škrtat...

Dnes se dívám na svůj věk z před dvaceti lety kritičtěji. Je to prospěšné, ale zároveň i škodlivé a ničivé, protože přílišnou kritičností se ztrácí půvab spontaneity a živelnosti prvního textu.

Je pro vás výhodou mít i zkušenost novinářskou?

To nedovedu posoudit. Výhodou je topit se a být zachráněn. Výhodou je také být někde zavřený tak, aby si člověk mohl promýšlet své věci a nerušil ho svět a jeho vlastní příběhy. Výhodou je to, co člověk dovede s výhodou použít. Píšu to, co mě zajímá, nebo co mě namíchne, a snažím se najít přiměřený účinek. Uvědomuju si, že mě novinářská práce zdržuje od dlouhodobější, kde bych mohl dokončit, co jsem začal.

V Petlici jste redigoval a vydal přes čtyřista nejrůznějších rukopisů. Úctyhod­ný počet; mělo to všechno opravdu smysl?

Petlice nebyla nakladatelství, ale zařízení k uchování rukopisů. Soud o literární kvalitě se ponechával jiným lidem v příznivější době. Proto se v něm sešli autoři a tituly, které spolu vůbec nesouvisely. Bylo to vlastně dokumentační zařízení, podobně jako entomolog registruje každého brouka...

Který z nich vy považujete za nej­zdařilejší, resp. pro vás nejpůsobivější?

Každý z těch rukopisů v tu dobu a během následujících let na mě působil různě, třeba jako poznání nebo okouzlení, například román Eduarda Valenty “Žít ještě jednou”, přestože nebyl nijak zvlášť literárně zdařilý, nebo Hrabal - “Obsluhoval jsem anglického krále”. To ale časem vyvane.

Máte k některému specifický vztah ještě dnes?

Ke Grušově Mimneru.

Pokud by to bylo možné, chtěl byste ve své minulosti něco změnit?

Buď úplně vše, anebo, když už by to byla ta samá, nic.

Chtěl byste opakovat něco ze své minulosti? Chtěl byste se znovu stát náčelníkem Indiánů?

Nepřál bych si, aby mi bylo znovu 14, 15 let. A stát se náčelníkem Indiánů? Ti lidi, kteří z toho nevyrostli, se stali náčelníky v úplně jiných kmenech a to by se mně nelíbilo.

Nezamýšlel jste se ujmout nějakého náčelnického postu?    '

Já mám svůj kmen. Žije v téhle republice. Ale oni o tom nevědí, že je mám.

Odkud pochází vaše záliba ve hvězdách?

Z hvězd. Z dívání na nebe.

Máte blízký vztah k lidové písni, sám obstojně zpíváte. Má folklór pro lidi konce 20. století nějaký význam?

Každý má tolik bohatství, kolik ho umí uvidět nebo si udělat. Došel jsem k tomu, že děcka se mají včas ladit.

Jak?

To vezmete úplné malé děcko, co mu sama hlavička ještě ani nedrží, a přiložíte mu ji na svoje prsa a uděláte a potom láá a zase výš a potom dolů a všelijak, čistě a jemně a hlavně dost často. Nejméně každý večer.

Lidé, kteří chtějí reformovat společnost, neradi mění sami sebe. Platí to i o vás?

Já nechci nikoho měnit. Stačí mi, když jim vynadám.

Jste autorem výroku: “Reklama je uměním hovna”. Zaujala vás někdy nějaká reklama?

Ne.

A může existovat chytrá, inteligentní reklama?

Nemůže. Dráždí mě slogany o tom, že tohle je nejlepší. Já bych ty firmy, co nabízejí stejné zboží a každá to nejlepší, z televize vyhodil a řekl jim: Jak jste zjistili, že jste nejlepší? Dohodněte se, kdo z vás je nejlepší, a pak přijďte jeden. Mám k reklamě blbáckou nenávist.

Reklama má zřejmě ovlivňovat “bráchy”, replikuji váš název pro méně bystřejší konzumenty.

Inteligentní posluchač či čtenář se tím nedá rozčilit. Já ano.

Píše se v Lidových novinách také něco pro “bráchu”?

Já si myslím, že jsou celé pro bráchu.

A jak hodnotíte Literárky?

Jsou moc dobré! Jediné a nejlepší v České republice.

2. května 1968 jste napsal, že si přejete, aby byl normální režim a dalo se něco hezkého napsat o jarním zasedání parlamentu. Dnes již normální režim - vcelku - máme. Proč jste nic nenapsal o jarním zasedání parlamentu?

Bylo to v jiné době. Tehdy by to něco znamenalo. Dnes by to nebylo nic.

Zlepšily se nynější poměry do té míry, že vám už do nich nic není?

Zlepšily se do té míry, že mi tak moc nevadí, co je na nich ještě špatného.

Za stručné odpovědi děkuji Jindřich Jůzl a Joachim Dvořák.

 

Demokracie není pro každého

S Ludvíkem Vaculíkem o demokracii, národu a toleranci

Zbyněk Petráček

(Respekt, 27. 12. 1994, č. 15)

Prozaik a novinář Ludvík Vaculík (*1926) pracoval u fy Baťa, po válce vystudoval Vysokou školu politickou v Praze. Působil jako vychovatel, redaktor a novinář (Lierární noviny, Listy). Člen KSČ, vyloučen dvakrát: poprvé po proslovu na 4. sjezdu spisovatelů, v němž napadl aroganci stávající moci. Je autorem manifestu 2000 slov (1968), jedním z iniciátorů Charty 77. Do r. 1969 Vydal romány Rušný dům (1963) a Sekyru (1966). V letech 1969 - 1989 směl doma publikovat jen v samizdatu: vydával ineditní edici české prózy Petlice, redigoval sborníky fejetonů, psal novinářské žánry, vzpomínky a prózu: Morčata (1970), Český snář (1980), Jak se dělá chlapec (1993) aj. Vaculík vystupuje jako provokativně kontroverzní osobnost, jeho texty se pohybují na hraně privátního a politického dění, které ovšem vnímá po svém: "Jsem občan, mám právo jednat v politických věcech osobně, za sebe."

Snahy o ochranu přírody i národní identity představují podle některých názorů dvě strany téže ultrakonzervativní mince: termíny jako "čisté" či "původní" životní prostředí ladí s pojmy "čisté" etnikum či "původní" národ.

To označení nějakým politickým termínem odmítám ze stejného důvodu, z jakého bych odmítl označit za konzervativce někoho, kdo jednoduše chce zůstat zdravý při epidemiích. Prostě to je normální stav. Pokud jde o národní identitu, tu není třeba chránit zvenčí: musí se ochránit sama, nebo ať není. Ostatně co se na tom dá chránit a kdo to bude chránit?

Můžeme to vzít odjinud. Budu-li mluvit - třebas demagogicky o ochraně přírody, nikdo si toho nevšimne. Ale vyslovím-li se - třebas věcně - k ochraně české národní identity, objeví se spousta "politicky správných" kritiků.

Když vyslovím něco, co si myslím, je mi fuk, co na to říkají. Jde o lidi bez vlastní myšlenky, kteří nemají jiné nadání než komentovat druhého. O čem on sám vyřkl myšlenku? O ničem. A vy ji vyřknete a on už má poznámky.

Čistá příroda je těžko zpochybnitelné přání většiny lidí. Bez problémů je lze formulovat i jako nárok či právo, byt' jde o nárok typu "práva na zdraví". Ale jak formulovat "právo na uchování národní identity" nebo "nárok na etnickou čistotu" po zkušenosti holocaustu?

Žádná čistá národnost neexistuje. Národ je umělá kategorie, která se vyvinula během dějin - hrou a vůlí politických sil. Základem je lidstvo, které se postupně mění. Češi postupně přešli ve Slováky a postupně přecházeli v Poláky. Polák postupně přechází v Ukrajince a tak dále. Pro mě to vůbec nejsou důležité kategorie. A nemají větší práva ani nároky na ochranu, než jaké jim zajistí jejich vlastní vitalita.

Ovšem značná část toho kterého národa si přeje žít "mezi svými". A jak rozlišit mezi legitimním přáním žít v prostředí, které člověku není cizí, a mezi vyčleňováním?

Tou mezí je škoda druhému. Nárok a právo má člověk na to, co si sám dovede vybudovat, vytvořit. Toto jeho takzvané právo je ohraničené stejným právem jiných. Proto já takové debaty považuju trochu za zmatečné a jsem v nich bezradný, protože to všecko se dá shrnout jednoduše pod schopnost člověka respektovat jiné bytí nebo jinou bytost. Hovoříte-li s někým, komu je tato schopnost vlastní, nemusíte se ho ptát na jeho vztah k Židům, k Romům či ke Slovákům.

Když si ale občas přečtete výsledky sociologických průzkumů, zjistíte, že tu 20 %, tu 40 %, tu třeba 70 % našich občanů má špatný vztah k tomu či onomu národu.

Vinu má tazatel, že tázaného nutí opustit lidské měřítko a použít měřítko jiné: Cikán? Slovák?

Jak by se měl tedy ptát?

Na to se není třeba ptát. Já stejně považuju všechny ty předvolební výsledky voleb a podobné výzkumy za parazitismus, a ani jim nevěřím. Navíc je to krásná příležitost k podvodům a ke skryté agitaci pro něco a proti něčemu. Takže to vůbec není v mém uvažovacím poli.

Ale tak vysoké cifry nelze jen tak smést se stolu...

Musíte si uvědomit, že závisejí naprosto na náhodě, jakou ten tázaný zrovna měl zkušenost: s kým se setkal, kde žije, co slyšel a co se v poslední době stalo. Podvědomé averze u něho hrají větší roli než úsudek a rozvaha, protože na úsudek a rozvahu by potřeboval víc času. Z povahy odpovědí plyne, že sáhne po posledním vkladu do svého vědomí, třeba po nějaké aféře, o níž četl.

Obecně řečeno, nejde o nárok ani právo národnosti nebo nějaké skupiny, nýbrž o povinnost těch druhých šetřit je. Co je to nárok? Nárok je něco, co si můžu na někom vymáhat.A já si nebudu na Němcích nebo Polácích vymáhat češství. Ale Poláci a Němci mají povinnost moje češství respektovat, stejně jako já respektuji jejich národnost.

Jak je o tom můžete přesvědčit?

Já nebudu nikoho o ničem přesvědčovat. Prostě stavěním určitého způsobu života, vytvářením určitých hodnot se toto společenství opravňuje, nebo ztrácí právo na existenci. Co je to vlastně dnes národ? Organizační příležitost určité přirozené skupiny lidí, aby si s výhodou snadného dorozumění jazykem, s výhodou společného prostoru a s výhodou společné dějinné zkušenosti upravila svůj život podle své představy relativně nezávisle na okolí. To je vše. A to je něco, co nemusí narušovat cizí práva, co není třeba ani ničím nikde zakotvovat - stačí to, co je zakotveno doposud.

Vysvětlil jste obecný pojem národ. Jak byste v tomto ohledu definoval Čechy, českou národní identitu?

Taktéž - s tím, že se to děje česky, na území, kde Češi odedávna bydleli. A identita, to je vědomí vědomí. Není vyšší než identita jiných národů.

Nejde o poměřování, ale o to, co se člověku vybaví, když slyší slovo Čech...

Čím jsme vlastně Češi? Já se o to nestarám, abych vám řekl.

Hovoříme-li o české národní identitě, do jaké míry do ní patří Romové? Můžeme srovnávat například se Spojenými státy, kde je identita dvojí: každý občan, Anglosas, černoch nebo Hispánec, se považuje za Američana, s tím, že jako takový má všude na světě své jisté, ale doma se může zároveň hlásit k identitě anglosaské, černošské či hispánské.

Tím říkáte, že jde o věc příležitosti. A potřeby v dané situaci. V Německu se Němci taky neoslovují jako Němci, ale jeden vůči druhému jsou Bavor vůči Sasovi. Je to umělá kategorizace a čím jdete níž, tím se dostáváte k prazákladu, k čistému lidství. Co se týká Romů - z naší strany patří do naší identity jenom naší zkušeností s nimi, naším dojmem z jejich kultury a z jejich životního způsobu. Z romské strany to prostě není přikazatelné. Z romské strany ti, kteří se k české identitě hlásí, tak do ní patří, jiní jsou bez vědomí identity, jiní mají jasnou identitu romskou. Romové patří do české identity problematičností toho vztahu. A odpověď na tento problém je samozřejmě v pohybu.

Myslíte si, že u nás může fungovat "multikulturní" společnost?

Tam, kde je vůbec kulturní společnost, tam může fungovat i společnost multikulturní. Schopnost multikulturního styku závisí na kulturní úrovni oněch stýkajících se kultur. A je tu také otázka, co je vlastně kultura, zda to, čím se Romové jeví, je skutečně nějaká zformovaná kultura.

Ovšem stejně tak by se mohli nás ptát Romové.

Dvě kultury, které spolu sousedí, zpravidla nejsou úplně rovné. Jsou rovné ve svém právu. na existenci, a to závisí na lidské uvědomělosti jejich účastníků, ale nebývají úplně rovné ve svých výsledcích a dílech v tom, co předvádějí a co zrodí.

Podle amerických multikulturalistů jsou však veškeré způsoby života nejenom sobě rovné, ale zasluhují i stejnou zákonnou ochranu.

Jsou rovné v právu na existenci, jinak ne. A toto právo je omezeno pouze právem druhého: je možno se k němu hlásit a vykonávat ho jen tehdy, pokud neškodí jiným lidem, kteří mají stejné právo. Ale to je tak samozřejmé, až se stydím to říkat.

O věcech, jež nestanoví zákon, musí někdo rozhodovat. A kdo rozhoduje o společenských normách, na které se dívá jinak romské a jinak neromské obyvatelstvo?

To se vůbec nedá rozhodovat. Nějaké normy se prostě vyvinuly. Společnost, dejme tomu ta naše, neromská, má své normy. Své normy mají mezi sebou i Romové, ale to nezaručuje stejnou úroveň v jejich styku navzájem. Souvislým soužitím v průběhu generací se ovšem může vyvinout jakási společenská morálka. A co se týká odlišných životních projevů, v tom není v žádné kulturní společnosti problém. To je otázka obecně lidské tolerance.

To je zcela vyčerpávající odpověď. Ale co udělat s tím, když významné procento české společnosti takovou toleranci odmítá a například odmítá žít v jednom domě společně s Romy - právě kvůli odlišným životním projevům?

Převedl bych to na obecně lidský problém. Nechtěl bych žít vedle nepořádného, hulákajícího Čecha, který dělá kravál a špínu, já se musím v jeho sousedství bát a moje děti jsou ohroženy. Nehraje roli, zda jde o Turka nebo Čecha. Prostě to odmítám brát rasově nebo národnostně. No a správně tuto otázku podává ten, kdo to na tohoto jmenovatele převádí. Kdo mluví o neplatičích a ne o Romech, kteří neplatí. Třeba. Kdo mluví o rodičích, kteří posílají řádně děti do školy, anebo ne. Je prostě třeba věc odideologizovat, zbavit ji propagandistických prvků.

Mnozí dnes s nostalgií vzpomínají na poměry první republiky: dnes jim schází například pořádek a bezpečí na ulicích, ale i trest smrti za těžké zločiny, domovské právo a zákon o potulce. Za jakých podmínek by bylo možné obnovit vzpomínaný pořádek a bezpečí, aniž bychom se vrátili k trestu smrti a domovskému právu?

Pro mě to vůbec není problém - první republika. V čem se k ní vracet, nebo zda se vracet a jak to zařídit, abychom se do toho vrátili. To není důležité.

Nemyslel jsem první republiku se všemi institucemi, myslel jsem prostě onen řád, na který lidi vzpomínají, ať už jsou to pamětníci, nebo ho znají jenom z knih.

Ten se musí udělat znovu.

Ale jak?

Jenom praktickou činností. To, co je v zákoně, dodržováním zákona, to, co v zákoně chybí, vnucením do zákona. Ale ještě víc vytvořením takového veřejného mínění a společenského vědomí, že i bez zákona bude něco platit a patřit k řádu. To je nebezpečný, odporný rys dnešní doby, že všechno, co se stane, každý průšvih, hned chtějí řešit zákonem, když ono by to chtělo spíš někoho skopat. A hotovo.

To ovšem zavání svévolí...

Ale já jsem pro. Z toho vidíte rozsah mé demokracie. Tomu Němcovi, tomu podvodnému podnikateli, tomu bych dal po čuni.

Myslíte si, že na celou věc stačí veřejné mínění?

Ne, já mluvím o těch případech, které zákonu nepodléhají, kdy je jasné, že to je proti slušnosti, že to ohrožuje člověka.

A co se týče zákona, abychom se vrátili k trestu smrti nebo domovskému právu?

Domovské právo bych považoval za zastaralé. Dnes lidi nesedí tolik na jednom místě. Bylo dobré snad proto, aby každý měl zaručen svůj chudobinec pro případ chudoby. A trest smrti pro mě není správná otázka, protože já jsem pro trest smrti. Ale ne v tom smyslu, jak se to běžně chápe, nýbrž pro výrok ztráty práva na život. Zabils, vzals někomu život, nemáš právo na život - a teď to prodiskutovat, co dál. Já se divím, že tu otázku matou tak, že se pořád motají okolo trestu smrti - jestli ano, nebo ne. To je prý sporné! Ale to, že kdo zabije, sám ztrácí právo na život, je přece nesporné! Vždyť zabil.

Dá se vůbec obnovit zmiňovaný řád bez institutu trestu smrti?

Nedá, protože za vraždu je sedm roků, a jak teď čteme, ten a ten může dostat za podvod až dvanáct let. Jak se tedy cení lidský život vedle miliónů peněz? A v tom je první chyba. Na takový řád nakašlat. Až dvanáct let mu hrozí za to, že převedl někam milióny! Ale že někoho zabil, sedm let nebo tři. Prostě mi to nestojí ani za diskusi.

Takže jste v této věci pesimista.

Ne. Vždyť ten řád se buduje, řekl bych, že se znovu buduje. Jenom to tak nějak klopotně probíhá. Ale nejsem pesimista. Myslím si, že to je na dobré cestě.

Když mluvíte o dobré cestě, co vidíte za posledních pět let jako nejpozitivnější?

Vysokou svobodu slova a dost vysokou svobodu osobního jednání a rozhodování. Člověk byl uvolněný k tomu, jak naloží se svým životem, jaký si vezme cíl, jaké prostředky si k němu vybere. Zvýšení vlastního podílu na svém osudu. To je prostě to hlavní, to nejcennější. Kdežto předtím, kdo ví, jestli jste měl desetinu vlivu na vlastní osud.